Viron Vaivaran kunnan detaljikaavan strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnin kuuleminen alkaa

Tiedote 19.12.2011 klo 9.03

Energiayhtiö Eesti Energia Õlitööstus AS suunnittelee tuotantonsa laajentamista Vaivaran kunnassa, Viron rannikolla. Tähän liittyen kunnassa laaditaan detaljikaavaa, joka mahdollistaisi enintään neljän uuden liuskeöljyn tuotantolaitoksen sekä niiden tarvitseman infrastruktuurin, jälkikäsittelylaitoksen sekä myytävän tuhkan käsittelylaitoksen rakentamisen.

Ympäristöministeriö on saanut Viron ympäristöviranomaiselta ilmoituksen detaljikaavan alustavan strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnista. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan Eesti Energia Õlitööstus AS:n teettämä raportti hankkeesta, sen ympäristövaikutuksista ja niiden lieventämismahdollisuuksista. Viron ympäristöministeriö on ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomainen.

Ympäristöministeriö pyytää asukkailta, yhteisöiltä ja viranomaisilta mielipiteitä strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnista niiltä osin, kun vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen. Suomi on jo aiemmin ilmoittanut osallistuvansa kaavahankkeen strategiseen ympäristövaikutusten arviointiin.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Lausuntojen antamisaika päättyy 18.1.2012.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri, Erja Werdi, ympäristöministeriö, puh. 040 173 2831, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeesta vastaava, Manager of Development Projects, Renee Joost, Eesti Energia Õlitööstus AS, puh. +372 50 43239, etunimi.sukunimi@energia.ee