Ympäristöneuvostossa askeleita kohti resurssitehokasta taloutta

Tiedote 19.12.2011 klo 14.09

Euroopan unionin toimet resurssitehokkuuden edistämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi nousivat keskeisiksi kysymyksiksi EU:n ympäristöministereiden istunnossa tänään 19. joulukuuta Brysselissä. Suomea ympäristöneuvoston kokouksessa edusti ympäristöministeri Ville Niinistö.

Ministerit hyväksyivät päätelmät EU:n etenemissuunnitelmasta kohti resurssitehokasta Eurooppaa. Päätelmät pohjautuvat komission syyskuussa julkaisemaan resurssitehokkuustiekarttaan, jossa esitetään toimenpiteitä kestävän ja kilpailukykyisen talouden rakentamiseksi. Päätelmissä korostetaan, että resurssitehokkaampaan talouteen siirtyminen vaatii ymmärrettävien ja kuvaavien mittareiden laatimista.

"Luonnonvarat hupenevat ja raaka-aineiden hinnat ovat nousussa selvänä erotuksena historiallisesti alenevaan kehitykseen. Resurssitehokkuuden edistäminen on välttämätöntä niin taloudelle kuin ympäristölle. Euroopan ja Suomen tuleva kilpailukyky riippuu siitä, että vähemmästä saadaan irti enemmän", ympäristöministeri Ville Niinistö korosti.

Ministerit hyväksyivät myös päätelmät EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian toimeenpanosta. Suomelle on tärkeää, että vuoteen 2020 tähtäävän strategian toimeenpanoa kiirehditään ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet sisällytetään nyt valmisteilla olevien EU:n maatalous- ja kalastuspolitiikkoihin. Luonnon monimuotoisuus on myös huomioitava riittävällä painoarvolla tulevissa rahoituskehyksissä.

Neuvostossa keskusteltiin myös Durbanin ilmastokokouksen tuloksista. Ympäristöministerit olivat yhtä mieltä siitä, että kokouksen lopputulos oli merkittävä askel kohti kattavaa kansainvälistä sopimusta ja EU vahvisti rooliaan neuvotteluissa. EU:n kannalta oli hyvä, että hiilinielujen laskentamalliksi valittiin Durbanissa vertailutasomenetelmä, joka turvaa metsien moninaisen käytön.

Suomi piti ympäristöneuvostossa vahvasti esillä omaa erityisasemaansa metsäkadon kompensoimisessa. Ministeri Niinistö tapasi neuvoston aikana ilmastokomissaari Connie Hedegaardin, joka lupasi, että asiaa ryhdytään heti selvittämään EU:n sisällä yhdessä Suomen kanssa.

"Komissio ymmärtää hyvin tilanteemme ja on valmis kuulemaan Suomen omia ehdotuksia asian ratkaisemiseksi. Asiantuntijamme selvittävät parhaillaan vaihtoehtoja, joilla Suomen tilanne voitaisiin huomioida EU:ssa", ministeri Niinistö sanoo.

Ympäristöministerit saivat tilannekatsauksen myös asetusehdotuksesta vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista sekä teollisuusonnettomuuksien hallintaa koskevasta direktiivistä. Lisäksi ministerit keskustelivat laivaliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan direktiivin käsittelyn edistymisestä. Neuvoston asialistalla on myös useita tiedotettavia asioita.

Lisätietoja

Tiedottaja Karoliina Kinnunen Mohr, ympäristöministeriö, puh. 050 521 3047, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (ympäristöministerin haastattelupyynnöt)

Ympäristöneuvos Jussi Soramäki, ympäristöministeriö, puh. 050 301 4721, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (luonnon monimuotoisuus)

Ylitarkastaja Tomi Meuronen, ympäristöministeriö, puh. 050 436 0708, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (resurssitehokkuus)

Ympäristöneuvos Jaakko Ojala, ympäristöministeriö, puh. 050 301 4721, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Durbanin ilmastokokouksen tulokset)

Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, ympäristöministeriö,
puh. 050 301 8212, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (muut neuvoston asiat)