Hyppää sisältöön

Tiedotteet 2011 - tiedotteet

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Uusi vesilaki voimaan vuoden 2012 alussa

Oikeusministeriö, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat Uusi vesilaki tulee voimaan 1.1.2012. Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ek...

29.12.2011
Suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimustyötä jatketaan

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat asettaneet suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen...

22.12.2011
Metropolipolitiikan neuvottelukunta asetettu hallituskaudeksi 2011-2015

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö ovat tänään 22. joulukuuta asettaneet metropolipolitiikan neuvottelukunnan edistä...

22.12.2011
Tutkijoiden ja päättäjien yhteistyöstä lisäpontta luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Suomessa ollaan käynnistämässä tieteen ja politiikan entistä tiiviimpää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kysymyksissä. Yhteistyötä pohjustettiin tänään ympäristömi...

21.12.2011
Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan maakuntakaavan

Ympäristöministeriö vahvisti tänään 21. joulukuuta Etelä-Karjalan maakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet seuraavan 15–25 vuoden aikana. Maakuntakaava korvaa...

21.12.2011
Ympäristöneuvostossa askeleita kohti resurssitehokasta taloutta

Euroopan unionin toimet resurssitehokkuuden edistämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi nousivat keskeisiksi kysymyksiksi EU:n ympäristöministereiden istunnossa tänään 19. joulukuu...

19.12.2011
Viron Vaivaran kunnan detaljikaavan strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnin kuuleminen alkaa

Energiayhtiö Eesti Energia Õlitööstus AS suunnittelee tuotantonsa laajentamista Vaivaran kunnassa, Viron rannikolla. Tähän liittyen kunnassa laaditaan detaljikaavaa, joka mahdollistaisi enintää...

19.12.2011
Ympäristönsuojelulain uudistaminen alkaa

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus uudistetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Uudistuksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan hallitusohjelmassa sille esitettyjä tavoitteita sekä saattaa teolli...

16.12.2011
Resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuus EU:n ympäristöneuvoston käsiteltävänä

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat 19. joulukuuta Brysseliin EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus keskustella sekä resurssitehokkuudesta että EU:n toimista luonnon mon...

15.12.2011
Hallitus haluaa poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden kokonaan

Hallitus jatkaa työtään pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi ja päätti tänään käynnistää Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosille 2012–2015. Ohjelman edellinen kausi päättyy t...

15.12.2011
Ympäristöministeri Niinistö: Talvivaaran kaivoksen päästöjä seurataan tehostetusti

Ympäristöministeri Ville Niinistö on tyytyväinen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) selvitykseen Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista. Talvivaaran kaivoksen p...

13.12.2011
Durbanin ilmastokokouksen lopputulos ylitti kaikki odotukset

YK:n ilmastosopimuksen 17. osapuolikokous Durbanissa päättyi sunnuntaina 11.12.2011. Kaksiviikkoinen neuvottelurupeama Durbanissa osoittautui merkittäväksi etapiksi kansainvälisissä ilmastoneuv...

11.12.2011
Pohjoismaat julkistivat käynnistävänsä ilmastohankkeet Perussa ja Vietnamissa

Pohjoismaat julkistivat tänään Durbanissa yhteiset ilmastohankkeensa, joiden tarkoituksena on tukea kehitysmaita päästöjen vähentämisessä. Hankkeiden pilottimaiksi on valittu Peru ja Vietnam. P...

8.12.2011
Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Savon maakuntakaavan

Ympäristöministeriö vahvisti tänään 7. joulukuuta Pohjois-Savon maakuntakaavan. Kaava käsittää Kuopion kaupunkiseutua lukuun ottamatta koko Pohjois-Savon maakunnan alueen. Lisäksi kaava sisältä...

7.12.2011
Ministeri Niinistö varovaisen toiveikas Durbanin ilmastokokouksen toisen viikon käynnistyessä

UNFCCC:n ilmastoneuvotteluissa Durbanissa pyörähti käyntiin toinen neuvotteluviikko. Ensimmäisen viikon asiantuntijat alkavat vaihtua korkean tason poliitikkoihin. Ympäristöministeri Ville Niin...

5.12.2011
Ilmastopaneelin puheenjohtajaksi professori Markku Kulmala

Ympäristöministeriö on asettanut Ilmastopaneelin edistämään t...

1.12.2011
Norppastrategia turvaa saimaannorpan tulevaisuuden

Saimaannorppakannan vahvistamiseen tähtäävä strategia ja toimenpidesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma ohjaa erityisesti viranomaisten toimintaa, mutta norpan pelastaminen vaatii kaikkien k...

30.11.2011
Pääministeri Jyrki Katainen: Vastuullinen biopohjainen vihreä talous ratkaisee monta ongelmaa

Valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö,  ja maa- ja metsätalousministeriö Metsillä on keskeinen asema kestävässä talouskasvussa sekä ihmisen ja planeetan hyvinvoinnissa. Metsie...

30.11.2011
Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan maakuntakaavan

Ympäristöministeriö vahvisti tänään 30. marraskuuta Satakunnan maakuntakaavan. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka kumoaa maakunnan alueella voimassa olleet seutukaavat. Maakuntakaava...

30.11.2011
Durbanin ilmastokokous käynnistyy: suunnitelmaa kattavan kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi tarvitaan

YK:n ilmastosopimuksen 17. osapuolikokous käynnistyy 28. marraskuuta Durbanissa Etelä-Afrikassa. Kaksi viikkoa kestävän neuvottelurupeaman tärkeimmät kysymykset ovat uudessa kattavassa maailman...

24.11.2011

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle