Asuinalueiden eriarvoistuminen kuriin kehittämisohjelmalla

Tiedote 16.10.2012 klo 12.07

Tänään julkistetulla asuinalueiden kehittämisohjelmalla pyritään vahvistamaan asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäisemään eriytymistä. Asuntoministeri Krista Kiuru otti tänään vastaan ensi vuoden alussa käynnistyvän kolmivuotisen ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden, kuntien ja asukkaiden yhteistyötä elinvoimaisempien asuinalueiden puolesta.

"Segregaatio ja alueiden eriarvoistuminen ovat yhä suurempia ongelmia erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Asuinalueilla on edistettävä sosiaalista eheyttä, oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia, jotta koko kaupungin viihtyisyys ja kilpailukyky vahvistuvat eivätkä yksittäiset alueet pääse eriytymään ja ongelmat paisumaan", asuntoministeri Krista Kiuru sanoi ohjelman käynnistystilaisuudessa.

Ohjelmalla halutaan parantaa asuinalueiden turvallisuutta ja lähipalveluita. Lähiympäristön viihtyisyys ja siisteys lisäävät tutkitusti asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Varmistamalla palvelujen saatavuus aina vanhustenpalveluista lähikirjastoihin luodaan puolestaan sujuvampaa arkea ja ehkäistään ongelmia.

Uudessa ohjelmassa kunnilla on merkittävä rooli.  Niiden tehtävänä on luoda asuinalueiden kehittämiskokonaisuuksia, joissa huomioidaan segregaation vähentäminen, kaupunkien kilpailukyvyn edistäminen sekä asukkaiden osallistumisen vahvistaminen ja hyvinvointi. Tarkoituksena on valita kehittämiskohteiksi alueita, jotka ovat eri mittareilla (esim. työllisyys) mitattuna vaarassa eriytyä kaupungin sisällä. Kunnat toimittavat kehittämissuunnitelmansa ohjelmaa koordinoivaan ympäristöministeriöön 11. joulukuuta mennessä.

Asukkaat halutaan aktiivisesti mukaan oman alueensa kehittämiseen. Kuntien toivotaan löytävän keinoja tämän varmistamiseksi.

"Eheiden ja elinvoimaisten kaupunkien luomiseksi tarvitaan selvästi nykyistä kokonaisvaltaisempaa, aktiivisempaa ja yhteistyöhön perustuvaa otetta kaikilta. Valtion ja kaupunkien lisäksi alueiden kehittämiseen on saatava mukaan yritykset, järjestöt, asukasyhdistykset, asukkaat", ministeri Kiuru korosti.

Hallitusohjelmaan kirjatussa ohjelmassa ovat mukana ympäristöministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sisäasiainministeriö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa ohjelmahankkeista ja ympäristöhallinnon rahoituksesta. Ympäristöhallinnon rahoitusta on varattu ohjelman toteuttamiseen ensi vuonna neljä miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö, puh. 0400 985 966, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ministeri Kiurun erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, puh. 040 176 130, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi