Hyppää sisältöön

Asuntoministeri Kiuru: Väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovuttava

Tiedote 9.11.2012 klo 12.54

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta tulisi luopua mahdollisimman pian. 

Aihe on ajankohtainen, sillä sisäasiainministeriö asetti 30.10.2012 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia selvitys mahdollisuudesta luopua yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2013.

"Uusien väestönsuojien rakentaminen erityisesti kaupunkialueilla ei ole enää tarpeellista. Normitalkoiden hengessä ja hallitusohjelman mukaisesti meidän tulisi luopua niistä rakentamista koskevista velvoitteista, jotka eivät ole enää tarpeen ja nostavat turhaan rakentamisen kustannuksia. Tehtävä on helpointa ja nopeinta aloittaa väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luopumalla", ministeri Kiuru sanoo.

Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut rakentamisen laatua heikentämättä kehittämään niitä kaavoitus- ja rakentamismääräyksiä, joiden vaikutus on heikko tai jotka nostavat rakentamiskustannuksia sekä selvittämään mahdollisuudet luopua yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta.

"On oleellista, että alentuvat rakennuskustannukset hyödyttävät tulevia asukkaita ja näkyvät kokonaisuudessaan pienempinä asumiskustannuksina eivätkä rakennusliikkeiden katteissa. Tämä on keskeinen kysymys myös jatkossa, jos normitalkoita jatketaan", Kiuru tähdentää.

Kiurun mukaan turvallisuuden uhkakuvat sekä sodankäynnin luonne ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Myös sotatekniikan kehitys on johtanut siihen, että normaalin väestönsuojat eivät enää suojaa väestöä samalla tavalla kuin aiemmin.

Suomessa on tällä hetkellä runsaat 40 000 väestönsuojaa, joissa on lähes neljä miljoonaa väestönsuojapaikkaa. Noin 85 prosenttia väestönsuojista on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia. Väestönsuojien kattavuus on erityisen hyvä eteläisessä Suomessa.

Väestönsuojien rakentamisesta säädetään pelastuslaissa (367/2011). Rakennuksen omistajan on rakennettava väestönsuoja rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan, työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on rakennettava, jos kerrosala on vähintään 1500 neliömetriä. Varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään kaksi prosenttia rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja kokoontumisrakennuksissa sekä varastotiloissa suojatilan tulee olla vähintään yksi prosentti kerrosalasta. Suojatilan tulee olla kuitenkin vähintään 20 neliömetriä.

Lisätietoa

Asunto- ja viestintäministeri Kiurun erityisavustaja Jouni Parkkonen, puh. 040 176 1304, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi