Selvitys: Lisää uustuotantoa erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelija-asumiseen

Tiedote 11.12.2012 klo 11.09

Opiskelijoille suunnattujen asuntojen uustuotantoa tulisi lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muilla keskeisillä korkeakoulupaikkakunnilla, todetaan opiskelija-asumista kartoittaneessa selvityksessä.

Selvityksessä tarkastellaan opiskelija-asumisessa ilmenneitä ongelmia ja ehdotetaan niihin ratkaisuja sekä kartoitetaan opiskelija-asuntojen määrällinen tarve keskeisillä opiskelija-asuntopaikkakunnilla tulevina vuosina. Selvityksessä tarkastellaan lisäksi kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden asumista ja käytössä olevia sopimuskäytäntöjä.

Selvityksen mukaan opiskelija-asumisen keskeinen ongelma on pula kohtuuhintaisista asunnoista. Tähän ovat muun muassa vaikuttaneet yleisen vuokra-asuntotuotannon määrän väheneminen, rakentamiskelpoisen tonttimaan puute sekä kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden määrän kasvu. Vaihto-opiskelijoiden asuntotarjontaa vaikeuttaa myös se, että syyslukukaudella tarvitaan asuntoja enemmän kuin kevätlukukaudella.

Uustuotantoa tulisi selvityksen mukaan lisätä niin, että vuosina 2013–2017 aloitettaisiin noin 1000 asunnon eli noin 1700 asuntopaikan rakentaminen vuosittain. Tuotantotarpeesta noin puolet tulisi suunnata metropolialueelle (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja puolet jakaantuisi Joensuuhun, Jyväskylään, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun. Muille paikkakunnille rakennettaisiin yksittäiskohteita. Tämä merkitsisi tuotantomäärien kaksinkertaistamista viime vuosiin verrattuna.

Selvityksessä ehdotetaan, että valtion investointiavustuksessa opiskelija-asumisen tukiprosenttia korotettaisiin. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan opiskelija-asuntojen perusparannuslainoituksen lisäämistä, jotta jo olemassa olevat opiskelija-asunnot saataisiin kunnoltaan ja huonejakaumaltaan tarkoituksenmukaisemmiksi. Kotimaisten ja kansanvälisten opiskelijoiden osalta asuntojen haussa, jakamisessa ja vuokrien määrityksessä tulisi noudattaa yhtenäistä käytäntöä.

Opiskelija-asumisselvityksen laati Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti ja kiinteistöneuvos Mikko Sedig. Selvitys toteutettiin opiskelija-asuntoyhteisöille tehdyillä kyselyillä sekä asiantuntijahaastatteluina. Selvityksen rahoittivatympäristöministeriö ja Suomen opiskelija-asunnot SOA ry.

Lisätietoja

Selvityksen tekijä, toimitusjohtaja Mikko Sedig, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, puh. 0400 820 248, etunimi.sukunimi@tys.fi

Hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 873, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi