Hyppää sisältöön

Tiedotteet 2013

Tiedotteet

RSS
 • Valtioneuvosto hyväksyi esityksen uudeksi ympäristönsuojelulaiksi 19.12.2013
  Hallitus antoi tänään esityksen uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Esitys toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ympäristönsuojelun tehostamisesta niin ympäristön tilan ja kansalaisten hyvinvoinnin kuin yritystenkin kannalta.
 • Tonttibarometri 2013–2014: Heikko taloustilanne heijastuu tonttimarkkinoille – tonttien kysyntä vaisua 19.12.2013
  Yleisen taloustilanteen ja rakentamisen suhdanteiden heikkous heijastuvat tonttimarkkinoille. Tonttikysyntä on hiljentynyt tänä vuonna eikä ensi vuodeksi ole näköpiirissä kasvua. Tonttien tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa on silti yhä runsaasti haasteita. Suurin ongelma kunnille on kunnallistekniikan rahoituksen puute ja rakennusliikkeille puolestaan tonttien korkea hintataso. Näkemykset käyvät ilmi ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Rakennusteollisuus RT:n tonttibarometrista.
 • F-kaasujen sääntelystä tänään sopu EU:ssa 18.12.2013
  EU-komissio, jäsenmaat ja parlamentti pääsivät tänään sopuun F-kaasujen käytön rajoittamisesta. Uudistettu asetus astuu voimaan vuonna 2015.
 • Ympäristöneuvostosta tukea meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailun ja raportoinnin kehittämiselle 13.12.2013
  EU:n ympäristöministerit keskustelivat tänään 13. joulukuuta ympäristöneuvoston kokouksessa meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailun ja raportoinnin kehittämisestä. Suomea kokouksessa edusti ympäristöministeri Ville Niinistö.
 • Talouskriisi on vaikuttanut ympäristön tilaan 11.12.2013
  Vuonna 2008 alkanut talouskriisien jatkumo on vaikuttanut maamme ympäristön tilaan, kertoo uusi ympäristön tila -katsaus. Vaikutukset ovat olleet sekä myönteisiä että kielteisiä; samalla kun taantuma on vähentänyt luonnonvarojen käyttöä ja muuta kuormitusta, se on myös hidastanut monia ympäristöpolitiikan prosesseja, kuten kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.
 • Ympäristöministerikokous keskusteli Barentsin luontoalueiden suojelusta ja ilmastonmuutoksesta Inarissa 5.12.2013
  Barentsin alueella on vielä arvokkaita luonnontilaisia alueita suojelun ulkopuolella. Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristöministerikokouksessa esitettiin tänään Inarissa uusia suosituksia luonnonsuojeluverkoston kehittämiseksi. Lisäksi kokous hyväksyi Barentsin alueen ilmastonmuutoksen toimintaohjelman.Ympäristöministerikokous järjestettiin ympäristöministeri Ville Niinistön johdolla 4.-5. joulukuuta Inarissa.
 • Kolme Barentsin alueen ympäristöä saastuttavaa kohdetta poistettiin ns. hot spot -listalta 4.12.2013
  Kolme Barentsin alueen ympäristöä saastuttavaa kohdetta poistettiin ns. hot spot -listalta tänään Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristöministerikokouksessa Inarissa. Kohteet ovat kaupungin lämpövoimala Arkangelin alueella sekä Kontupohjan sellu- ja paperitehdas Karjalan tasavallassa, jotka ovat vähentäneet merkittävästi päästöjä ilmaan sekä elohopeapitoisten jätteiden varastot Nenetsian autonomisessa tasavallassa.
 • Suomelle hyväksyttiin vuoteen 2050 ulottuva kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 3.12.2013
  Suomen kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi tänään kokouksessaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla yhteiskunnassa ja siihen on tarkoitus saada mukaan kaikki keskeiset toimijat aina kuluttajista yrityksiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin.
 • Barentsin alueen ympäristöministerit Inarissa 4.-5.12. 2.12.2013
  Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristöministerikokous järjestetään ympäristöministeri Ville Niinistön johdolla Inarissa 4.-5. joulukuuta. Kokouksessa on esillä Venäjän Barentsin alueen ympäristöä saastuttavat kohteet ja niissä käynnistetyt ympäristötoimet. Tavoitteena on myös hyväksyä Barentsin alueen ilmastonmuutosta koskeva toimintaohjelma. Lisäksi kokoukselle esitellään Barentsin luonnonsuojelualueiden verkostoa koskevan arvion tulokset.
 • Valtioneuvosto esittää lykättäväksi pakkausten tuottajien vastuuta kuluttajapakkausten jätehuollosta 27.11.2013
  Valtioneuvoston hyväksyi tänään hallituksen esityksen laiksi jätelain muuttamisesta. Pakkaajille annetaan lisäaikaa 1.5.2015 saakka toteuttaa pakkausten laajennettu tuottajavastuu, mitä nykyinen jätelaki edellyttää toteutettavaksi vuotta aiemmin. Lisäksi tuottajien velvollisuutta järjestää käytöstä poistettujen pakkausten keräyspaikat pidennetään 1.1.2016 saakka.
Lisää tiedotteita