Hyppää sisältöön

Tiedotteet 2014

Tiedotteet

RSS
 • Valtioneuvosto hyväksyi nitraattiasetuksen korvaavan uuden asetuksen 18.12.2014
  Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt nitraattiasetuksen korvaavan valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Asetuksella täytäntöön pannaan EU:n nitraattidirektiivi. Nitraattiasetuksen uudistamisen taustalla on tarve selkiyttää nykyistä vuodelta 2000 olevaa asetusta.
 • Natura 2000 -alueiden säännökset täsmentyvät 18.12.2014
  Luonnonsuojelulain muutoksen voimaansaattaminen käsiteltiin tänään valtioneuvostossa. Muutokset koskevat lain Natura 2000 -verkostoa koskevaa lukua ja tulevat voimaan 1.2.2015.
 • Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Esitän muutoksia hajajätevesiasetukseen 18.12.2014
  Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi ja lainsäädäntöön ryhdytään valmistelemaan lievennyksiä. Hajajätevesiasetuksen siirtymäsäännöksiä esitetään muutettavaksi siten, että siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti.
 • Uudet säännökset pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista 18.12.2014
  Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku. Uusi pohjavesien luokitteluperiaate korvaa nykyiset I ja II -luokat.
 • EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista 17.12.2014
  EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi tänään Brysselissä neuvoston yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Suomi pidättäytyi äänestyksessä. Lisäksi neuvosto hyväksyi päätöksen Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden ratifioinnista. Keskisuurten polttolaitosten direktiiviehdotuksen osalta neuvosto aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa yleisnäkemyksen pohjalta myöhemmin keväällä, kun parlamentin näkemys on valmistunut.
 • Lainsäädännön ja hallinnon esteet ja mahdollisuudet biotalouden edistämiseksi selvitetään 15.12.2014
  Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa käynnistyy työ, jonka tavoitteena on löytää keinoja biotalouden edistämiseksi lainsäädäntöä ja hallintomenettelyitä kehittämällä. Työn taustalla on Suomen biotalousstrategia.
 • Liman ilmastokokouksesta sopimusluonnos Pariisiin ja kohtuullisesti rakennusaineita matkan varrelle 14.12.2014
  Yli vuorokauden yliajalle venynyt Liman ilmastokokous päättyi sunnuntaiaamulla Suomen aikaa helpottuneisiin tunnelmiin. Kovan väännön päätteeksi Limassa onnistuttiin selventämään prosessia kohti Pariisin ilmastokokousta ja saatiin aikaiseksi hahmotelma aineksista uudeksi ilmastosopimukseksi, joka on määrä solmia Pariisissa ensi vuoden joulukuussa. Limasta syntynyt päätös ristittiin Lima Call for Climate Actioniksi.
 • Selvitys: esteettömyyden kustannukset maltillisia 12.12.2014
  Esteettömyydestä johtuvat kerrostalojen rakentamiskustannukset ovat alhaiset suhteessa niistä saataviin hyötyihin, käy ilmi ympäristöministeriön tilaamasta selvityksestä. Kustannukset pysyivät esimerkkitapauksissa maltillisina myös, kun tehtiin määräysten mukaisen perustason ylittäviä esteettömyysratkaisuja. Rakentamismääräykset koskevat uudisrakentamista ja soveltuvin osin korjausrakentamista.
 • Pääministeri Alexander Stubb Suomen kestävän kehityksen toimikunnan johtoon 11.12.2014
  Valtioneuvosto on tänään asettanut Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudessa kokoonpanossa. Toimikunnan puheenjohtajana aloittaa pääministeri Alexander Stubb ja varapuheenjohtajana ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 • Esitys: Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus Perämeren rannikolle 11.12.2014
  Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö esittävät, että käynnistetään Perämeren rannikolle sijoittuvan kansainvälisen arktisen merenkulun testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskuksen suunnitteluvaihe. Ministeriöiden esitys liittyy Suomen arktiseen strategiaan.
Lisää tiedotteita