Pienten biomassapolttolaitosten päästöraja-arvoja määräaikaisesti nostava asetusmuutos lausunnoille

Tiedote 18.12.2015 klo 13.45

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle 1–50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013) muutoksen. Asetusmuutos nostaisi määräajaksi alle 10 megawatin biomassaa pääpolttoaineena käyttävien laitosten nykyistä hiukkasten päästöraja-arvoa.

Asetusmuutoksen tarkoituksena on edesauttaa keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja siihen sisältyvän biomassapoikkeuksen hyödyntämistä Suomessa. Direktiivi astuu voimaan 19.12.2015, ja olemassa olevien laitoksien tulisi noudattaa direktiivin päästöraja-arvoja kokoluokasta riippuen joku vuoden 2025 tai 2030 alusta alkaen. Direktiivi asettaa olemassa oleville ja uusille 1–50 megawatin polttolaitosten päästöille raja-arvot, jotka pienempien laitosten osalta kiristyvät selvästi verrattuna Suomen nykylainsäädäntöön. Nostamalla raja-arvoa määräaikaisesti annettaisiin näiden laitosten toiminnanharjoittajille enemmän aikaa mukauttaa nykyiset päästöjenvähennyslaitteistot keskisuurten polttolaitosten päästöjä koskevan direktiivin mukaisiksi. Merkittävä osa Suomen polttolaitoksista tulee käyttöikänsä päähän direktiivin siirtymäaikojen kuluessa.

Keväällä 2016 ympäristöministeriö perustaa työryhmän tukemaan direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Direktiivin tavoitteena on vähentää rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä ilmaan sekä päästöistä johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jaakko Kuisma, ympäristöministeriö, p. 02952 50361, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, ympäristöministeriö, p. 050 364 0836, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV