Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä tuulivoimarakentamiselle

Tiedote 15.12.2015 klo 13.27

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan. Kaavassa käsitellään tuulivoimaa.

Vahvistettu maakuntakaava mahdollistaa tuulivoimarakentamisen merkittävän lisäämisen Pohjanmaalla. Kaavassa osoitettiin 30 seudullisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta, joista viisi jätettiin vahvistamatta riittämättömien selvitysten perusteella.

Kaavasta oli tehty yhteensä kahdeksan valitusta, joista kuusi hyväksyttiin osittain tai kokonaan.

Hallitus on antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja. Jatkossa maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Ympäristöministeriö kuitenkin vahvistaa vielä nykyisen lain mukaisesti ne maakuntakaavat, jotka ovat ministeriössä tällä hetkellä vahvistettavana sekä ne, jotka hyväksytään maakuntien liitoissa ennen tämän lain voimaantuloa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Jylhä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 233, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erityisavustaja Tea Usvasuo, ympäristöministeriö, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV