Rakentamisen poikkeamispäätökset kokonaan kunnille

Tiedote 17.12.2015 klo 14.09

Hallitus on tänään antanut lakiesityksen, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Esityksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kokonaan kunnille. Lakiesitys perustuu Juha Sipilän hallitusohjelman linjauksiin.

Jo nykyisin valtaosa poikkeamispäätöksistä on kunnilla. Muutoksen myötä kunnille siirtyisivät muun muassa kaikki rantarakentamisen poikkeamispäätökset.

Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettaisiin myös siten, että alueellinen poikkeaminen voisi koskea myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun käyttöön, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä.

Poikkeamisen edellytykset pysyisivät ennallaan.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Mirkka Saarela, puh. 0295 250 365, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV