Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön palveluiden kehittämishanke sähköisti asiointia

Tiedote 14.12.2015 klo 13.00

 Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön palveluiden kehittämishankkeessa (RYPK) luotiin avoimen lähdekoodin verkkopalveluita edistämään sähköistä asiointia ja kansalaisten demokratiaa. Palvelut mahdollistavat sujuvamman asiointikokemuksen sekä valmiita alustoja kuntien palveluiden ja toimintatapojen yhdenmukaistamiselle.

Osana Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe) vuonna 2009 käynnistetty ympäristöministeriön RYPK-hanke päättyy joulukuussa. Kuuden vuoden aikana hankkeessa on kehitetty useita palveluita sekä sähköisen asioinnin että kansalaisten demokratian edistämiseksi. Palvelut keskittyvät asumisen ja rakennetun ympäristön teemoihin.

Ympäristöministeriön johdolla kehitetyt digitaaliset palvelut toteutettiin käyttäjälähtöisesti kohderyhmien kanssa. Keskeistä onkin ollut kaikkien osapuolten mukana olo kehitystyössä, pilotointi tuotannossa, ketterä kehitys ja vaiheittaiset käyttöönotot. Esimerkiksi Lupapiste ja Harava -palveluiden kehittämisessä pilottiryhmien aktiivinen ja kokeilunhaluinen rooli oli merkittävä.

Lupapiste jo laajasti kuntien käytössä

Kuntien jo laajasti käyttöönottama rakentamisen lupien asiointipalvelu Lupapiste on saanut hyvän vastaanoton niin suunnittelijoiden kuin rakennusvalvonnan keskuudessa. Lupapiste vie rakennuslupien hakemisen ja käsittelemisen sähköiseen ympäristöön, jossa kaikki hankkeen osapuolet voivat seurata luvan käsittelyä reaaliaikaisesti vuorovaikutuksessa keskenään.

Lupapisteen on ottanut tai ottamassa käyttöönsä lähes sata kuntaa, Lupapisteen neuvontapalvelun käyttäjinä niitä on kolmisensataa ja rakentamisen lupahakemuksista Lupapisteen kautta tehdään kaikkiaan jo viidesosa.

Tarkkailija- ja Harava-palvelut tukevat alueellisen vaikuttamisen ja demokratian toteutumista. Tarkkailija tarjoaa kanavan tutustua käyttäjän itse valitsemaa aluetta koskeviin viranomaisten julkaisemiin tapahtumiin ja dokumentteihin, ja sitä kautta mahdollisuuden osallistua alueen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tarkkailijalla on noin 1800 rekisteröitynyttä käyttäjää, yhteensä käyttäjiä on ollut lähes 50 000.

Harava on idea- ja kyselypalvelu, jolla kunta tai organisaatio voi kerätä yleisöltä kartalle kiinnitettäviä ideoita, kommentteja tai huomioita.  Haravalla on noin 80 käyttäjäorganisaatiota, ja palvelun kautta on tehty Suomessa lähes 250 julkista kyselyä. Palvelu on jo ollut käytössä myös Espanjassa, Sveitsissä ja Ruotsissa.

Liiteri on rakennettua ympäristöä koskeva tietopalvelu, jonka kautta kattavat tietosisällöt tarjotaan kansalaisten sekä asiantuntijoiden käyttöön. Palvelu lanseerattiin marraskuussa 2015.

Hankkeessa luotiin myös asumiseen liittyviä palveluita erityisesti kuntien ja Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskuksen (ARA) yhteistyöhön.

RYPK-hankkeen johdolla kehitetyt palvelut jäävät elämään valittujen yhteistyökumppaneiden ylläpitäminä. Avoimen lähdekoodin palveluita voivat eri tahot kehittää ja hyödyntää edelleen. Esimerkiksi Lupapisteen avointa lähdekoodia on jo hyödynnetty julkishallinnon muissa palveluissa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tommi Jauho, ympäristöministeriö, p. 0295 250 106, tommi.jauho@ymparisto.fi

rakennusneuvos Aulis Tynkkynen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 305, aulis.tynkkynen@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV