Ympäristöneuvosto kokoontuu Brysseliin linjaamaan direktiiviehdotuksesta ilmapäästöjen vähentämiseksi

Tiedote 15.12.2015 klo 15.28

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat keskiviikkona 16. joulukuuta ympäristöneuvoston kokoukseen Brysseliin. Kokouksen tavoitteena on hyväksyä yleisnäkemys eli jäsenmaiden yhteinen tahtotila päästökattodirektiiviehdotuksen sisällöstä. Suomea edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Direktiiviehdotuksen keskeisin sisältö on määrittää kansalliset päästöjen vähentämisvelvoitteet ilmaan joutuville päästöille. Velvoitteet olisivat jatkoa nykyiselle päästökattodirektiiville ja tulisivat voimaan vuonna 2020. Direktiivin tavoitteena on vähentää ilmapäästöjä ja niiden aiheuttamia terveyshaittoja. Suomessa noin puolet ilman haitta-ainepitoisuuksista on kaukokulkeutunut Suomeen muualta. Suomi kannattaa direktiivin tavoitteita ja Suomen kannalta direktiiviehdotus näyttää ongelmattomalta lukuun ottamatta ammoniakkipäästöjen vähentämistä.

Suomessa 90 % ammoniakkipäästöistä on peräisin tuotantoeläinten lannasta ja lannoitteista. Suomelle ehdotettu ammoniakkipäästöjen vähentämisvelvoite on tiukempi kuin vaikutusarviointien perusteella olisi kustannustehokasta. Tähän liittyen Suomi on saamassa direktiiviin jouston, jonka mukaan päästöt voivat olla velvoitetta suuremmat tiettyjen kriteerien täyttyessä kolmen vuoden ajan. Suomi esittää jouston pidentämistä viiteen vuoteen.

Ympäristöneuvoston on myös tarkoitus hyväksyä päätelmät EU:n biodiversiteettistrategian väliarvioinnista. Väliarvioinnin keskeinen viesti on, että nykyisillä toimilla ei saada pysäytettyä luonnon monimuotoisuuden katoa ja sen mahdollistamien ekosysteemipalveluiden heikentymistä vuoteen 2020 mennessä. Suomi pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian toimeenpanoa vahvistetaan merkittävästi

Kokouksen agendalla on myös joulukuun alussa julkistetun komission kiertotalouspaketin esittely.  

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, p. 0295 250 077, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (päästökattodirektiiviehdotus)

Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, ympäristöministeriö, p. 050 301 8212 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi