Hyppää sisältöön

Tiedotteet 2015 - tiedotteet

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Pilaantuneiden alueiden hallintaa vahvistetaan, uudet keinot käyttöön

Pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa esitetään ...

22.12.2015
Pienten biomassapolttolaitosten päästöraja-arvoja määräaikaisesti nostava asetusmuutos lausunnoille

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle 1–50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013) muutoksen. Asetusmuutos nostai...

18.12.2015
Rakentamisen poikkeamispäätökset kokonaan kunnille

Hallitus on tänään antanut lakiesityksen, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Esityksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksill...

17.12.2015
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen luonnonsuojelulain sujuvoittamiseksi – muutokset koskevat liito-oravaa ja luonnonsuojelualueiden maastomerkintää

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen luonnonsuojelulain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan luopumista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausta koskevasta päätösmenett...

17.12.2015
Ympäristöministerit sopivat ilmansuojelusta

Tänään Brysselissä kokoontuneet EU:n ympäristöministerit hyväksyivät jäsenmaiden yhteisen näkemyksen päästökattodirektiiviehdotuksesta. Seuraavaksi neuvottelut jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa. Su...

16.12.2015
Maakuntien liitot vastaamaan merialueen suunnittelusta – hallituksen esitys lausunnoille

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille merialuesuunnittelua ja sen järjestämistä koskevan lakiesityksen. Esityksen mukaan rannikolla sijaitsevat maakuntien liitot laatisivat merialuesuunnitelm...

16.12.2015
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma puolivälissä ─ tietoa ja ratkaisuja kotona asumisen tueksi

Ympäristöministeriö on toteuttanut vuodesta 2013 alkaen kansallista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa vuosille 2013–2017, jolla pyritään vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden ikääntyneiden asu...

16.12.2015
Ympäristöneuvosto kokoontuu Brysseliin linjaamaan direktiiviehdotuksesta ilmapäästöjen vähentämiseksi

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat keskiviikkona 16. joulukuuta ympäristöneuvoston kokoukseen Brysseliin. Kokouksen tavoitteena on hyväksyä yleisnäkemys eli jäsenmaiden yhteinen tahtotila päästökatt...

15.12.2015
Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä tuulivoimarakentamiselle

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan. Kaavassa käsitellään tuulivoimaa.

15.12.2015
Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön palveluiden kehittämishanke sähköisti asiointia

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön palveluiden kehittämishankkeessa (RYPK) luotiin avoimen lähdekoodin verkkopalveluita edistämään sähköistä asiointia ja kansalaisten demokratiaa. Palvelut mah...

14.12.2015
Pariisin ilmastokokouksessa läpimurto – tuloksena kaikkia maita sitova ilmastosopimus

Pariisin ilmastokokouksessa solmittiin lauantai-iltana uusi, kattava ja oikeudellisesti sitova ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 alkaen. Sopimuksen myötä ens...

12.12.2015
Tiilikainen: Pariisista käänteentekevä päätös

Pariisissa on juuri solmittu uusi, kattava ja oikeudellisesti sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus.

12.12.2015
Suomeen jättipotti EU:sta: lähes 20 miljoonan euron LIFE -hankkeessa kunnostetaan sisävesiä eri puolilla Suomea

Suomelle on myönnetty rahoitus Suomen EU-historian mittavimpaan LIFE -rahaston hankkeeseen. Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamisee...

10.12.2015
Euroopan luonnonsuojeluviestit esillä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton foorumissa 14.-16.12.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Euroopan luonnonsuojelufoorumi kokoontuu Helsinkiin 14.–16.12.2015. Foorumi käsittelee muun muassa Euroopan luonnon ja luonnonsuojelun tilaa. Foorumi tulee l...

10.12.2015
Metropolipolitiikan neuvottelukunta asetettu hallituskaudeksi 2015–2019

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö ovat asettaneet 9.12.2015 metropolipolitiikan neuvottelukunnan. Neuvottelukunta edistää metropolipolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja valtion eri...

9.12.2015
Kosteus- ja hometalkoiden työkalupakki Hengitysliiton hoiviin

Ympäristöministeriön koordinoimat Kosteus- ja hometalkoot päättyvät vuoden vaihteessa. Työ rakennusten kosteus- ja homeongelmista eroon pääsemiseksi kuitenkin jatkuu. Sosiaali- ja terveysministeriön j...

8.12.2015
Ministerit jatkamaan neuvotteluja uudesta ilmastosopimuksesta

Neuvottelut uudesta ilmastosopimuksesta jatkuvat Pariisissa ministereillä vahvistettuina. Suomen valtuuskuntaa johtaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Ministeri Tiilikainen neuvotte...

6.12.2015
Maaperän hyvinvointia korostava julistus sai laajan allekirjoittajajoukon

Vuonna 2015 vietetään YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä maaperän vuotta. Suomessa teemavuosi huipentui tänään, kun maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vastaanotti maaperävuo...

4.12.2015
Vesistöt kuntoon -kärkihanke etenee: vesistöjen ja Itämeren hyvä tila tavoitteeksi

Vesistöjen ja Itämeren tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä – ja hyvää suunnittelua. Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt, vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja mere...

3.12.2015
Komissiolta kunnianhimoinen ehdotus kiertotalouden vauhdittamiseksi

Komissio on tänään julkaissut uuden kiertotaloutta koskevan aloitepaketin. Paketti sisältää komission tiedonannon kiertotalouden toimintaohjelmasta sekä tarkistetun ehdotuksen kuuden jätealan direktii...

2.12.2015

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle