Tiedotteet 2015 - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
9
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Uuteen ilmastosopimukseen tähtäävä ilmastokokous käynnistyy Pariisissa sunnuntaina

Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen 21. osapuolikokous käynnistyy sunnuntaina 29. marraskuuta Pariisissa. Kaksiviikkoisessa kokouksessa on tavoitteena solmia kattava, vaikuttava ja oikeudellisesti si...

28.11.2015
Perämeren rannikolle Simoon maamme uusin maisemanhoitoalue

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen perusti tänään Simoon maamme neljännen valtakunnallisen maisemanhoitoalueen. Simon maisemanhoitoalue edustaa Perämeren rannikon perinteistä elinkeino...

27.11.2015
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä tuulivoimarakentamiselle sekä turvetuotannolle ja soidensuojelulle

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan. Kaavassa käsitellään erityisesti tuulivoimaan, turvetuotantoon, soidensuojeluun, kaupan palvelurakenteeseen, sekä liikenne...

25.11.2015
Geenivarojen saatavuudesta ja niiden käytön hyödyntämisestä hallituksen esitys

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen, joka koskee geenivarojen saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa. Suomessa ei toistaiseksi ole ...

19.11.2015
Työryhmä selvittämään merimetson aiheuttamien ongelmien vähentämistä

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävä on selvittää merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämistä kestävällä tavalla ja laatia asiaa koskevat toimenpide-ehdotukset.

11.11.2015
Joustavuus keskeinen tekijä selvitysmies Rossilahden uudessa lyhyessä korkotukimallissa

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi suurimmissa kasvukeskuksissa on esitetty kymmenen vuoden korkotukimalli. Tavoitteena on saada lisää etenkin pieni- ja keskituloisille kotitalouksill...

10.11.2015
Business & Biodiversity Forum kokoaa yritykset puhumaan luonnon monimuotoisuuden merkityksestä liiketoiminnalle

Vuoden merkittävimmässä ympäristövastuun tapahtumassa Business & Biodiversity Forumissa 11.-12. marraskuuta Helsingissä kuullaan, miten yritykset ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja mikä on sen me...

10.11.2015
Dubaissa yhteisymmärrys tiekartasta HFC-yhdisteiden käytön maailmanlaajuiseksi vähentämiseksi

Kuluneella viikolla maailman maat ottivat tärkeän edistysaskeleen kohti maailmanlaajuista sopimusta HFC-yhdisteiden (fluorihiilivetyjen) säätelemiseksi. Montrealin pöytäkirjan 27. osapuolikokous Dubai...

6.11.2015
Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta

Hallitus on tänään antanut esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää jatkossa vahvista maakuntakaavoja eikä kuntien yhteisiä yleiskaavoja. Jatkossa ma...

5.11.2015
Asuntotuotannon kunnallistekniikka-avustus 2016–2019 lausuntokierrokselle – avustusta ehdotetaan laajennettavaksi täydennysrakentamiseen

Ympäristöministeriö on eilen lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen asetukseksi, jonka nojalla myönnettäisiin MAL-sopimusta toteuttaville kunnille kunnallistekniikka-avustuksia sekä täydennysraken...

5.11.2015
Hajajätevesiasetukseen haetaan lievennyksiä, työryhmältä kolme vaihtoehtoa

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten kohtuullistamiseksi. Työryhmä luovutti raporttinsa tänään maatalous- ja ympäristö...

4.11.2015
Soidensuojelutyöryhmä esitti ministeri Tiilikaiselle lisäsuojelua valtion maille

Soidensuojelutyöryhmä luovutti tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle ehdotuksensa soidensuojelun täydentämiseksi. Laajojen selvitysten perusteella työryhmä tunnisti yhteensä 747 ...

4.11.2015
Durbanin kompensaatiot saatu - Pariisin neuvotteluissa ei vastaavaa uhkaa Suomen biotaloustavoitteille

EU:n komissio on 26. lokakuuta siirtänyt Suomelle 10 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavan määrän päästöyksiköitä korvauksena Durbanin ilmastokokouksessa 2011 tehdystä päätöksestä. Osana kokonaisrat...

3.11.2015
Selkämeren kansallispuistoon Rauman kaupungin vesialueita ja saaria

Rauman kaupunginvaltuusto päätti eilen antaa suostumuksen liittää osan kaupungin omistamasta saaristoalueesta Selkämeren kansallispuistoon. Pääosa liitettävästä alueesta, yhteensä noin 2 500 hehtaaria...

3.11.2015
Neuvottelut HFC-yhdisteiden käytön maailmanlaajuiseksi vähentämiseksi käynnistyivät Dubaissa

Neuvottelut HFC-yhdisteiden maailmanlaajuiseksi säätelemiseksi käynnistyivät sunnuntaina 1.11. Dubaissa, Montrealin pöytäkirjan 27. osapuolikokouksessa. Tavoitteena on muuttaa Montrealin pöytäkirjaa s...

2.11.2015
Ministeri Tiilikaisen avustajakuntaan muutoksia

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on tehnyt muutoksia avustajakuntaansa. Ministerin erityisavustajana on tänään aloittanut oikeustieteen maisteri Jyrki Peisa.

30.10.2015
ELY-keskusten ympäristölupavalvonta muuttui maksulliseksi

Ensimmäisiä laskuja valvontasuoritteista toiminnanharjoittajille lokakuussa.

26.10.2015
Pariisin ilmastokokouksen valmistelut etenivät hitaasti Bonnissa

Viimeiset viralliset ilmastoneuvottelut ennen Pariisin ilmastokokousta etenivät hitaasti Bonnissa. Kokouksen tavoitteena oli saada aikaan selkeä teksti, jonka pohjalta poliittiset johtajat neuvottelev...

23.10.2015
EU:n ympäristöneuvosto keskustelee päästökaupan uudistuksesta

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat maanantaina 26. lokakuuta ympäristöneuvoston kokoukseen Luxemburgiin. Neuvostossa käydään muun muassa periaatekeskustelu päästökauppadirektiivin muuttamisesta. Suo...

23.10.2015
Kohtuullisemmat vuokrat valtion tukemiin asuntoihin

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka tarkoituksena on edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Esityksellä toteutettaisiin usei...

22.10.2015

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
9
Seuraava Viimeinen