Tiedotteet 2015 - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
9
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Etelä-Karjalaan perustetaan luonnonsuojelualueita - keskustelut sidosryhmien kanssa käynnistyivät

Etelä-Karjalaan ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Paikallistahojen kan...

21.10.2015
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava luo edellytyksiä kaupan kehitykselle

Ympäristöministeriö vahvisti tänään Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan. Kaava sisältää päivityksiä ja täydennyksiä vuonna 2011 vahvistetun Etelä-Karjalan kokonaiskaavan kaupan palveluverkkoon. Vaih...

20.10.2015
Talpo linjasi: Alueellisia innovaatioita osana kilpailukyvyn kärkihanketta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut 20.10.2015 valtion tavoitteet alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseksi. Lisäksi linjattiin valtion tavoitteet kaupunkien kanssa käy...

20.10.2015
Valtakunnallisesti arvokkaista soista viestitään maanomistajille Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Runsaalle 3000 maanomistajalle Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa lähetetään lokakuun kuluessa kirjeitse tietoa heidän omistamistaan valtakunnallisesti arvokkaista suoalueista. Kirjeen saavat ...

19.10.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta luonnonsuojelulain sujuvoittamiseksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan luopumista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausta k...

16.10.2015
Viimeiset neuvottelut ennen Pariisin ilmastokokousta käyntiin Bonnissa maanantaina

Viimeiset viralliset neuvottelut uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta ennen Pariisin ilmastokokousta käydään Saksan Bonnissa 19.­–23.10. Neuvottelujen tavoitteena on solmia joulukuussa 2015 Pa...

16.10.2015
Nitraattiasetuksen muutokset voimaan välittömästi

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt nitraattiasetukseen esitetyt lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden hyödyntämistä, varastointia ja käsittelyä koskevat muutokset. Muutokset tulevat voimaan väli...

15.10.2015
Ministeri Tiilikainen: Metso-ohjelma jatkuu tavoitteesta tinkimättä – toteutusta tehostettava

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) tavoitteesta ei tingitä, maatalous-ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi tänään ohjelman vuosiseminaarissa Helsingissä. Tiilikaisen mukaan ...

8.10.2015
Työryhmä valmistelemaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa

Ympäristöministeriö on maanantaina asettanut työryhmän valmistelemaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan siten, että valtioneuvosto voisi hyväksyä sen vaalikau...

6.10.2015
Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva lakiehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Esitysluonnoksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettaisiin site...

2.10.2015
Pääministeri Juha Sipilä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan johtoon

Valtioneuvosto on tänään asettanut Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudessa kokoonpanossa. Toimikunnan puheenjohtajana aloittaa pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana maatalous- ja ympä...

1.10.2015
Energiatodistukseen tulossa muutoksia, lakiesitys lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa esitetään muutoksia rakennusten energiatodistukseen.

1.10.2015
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2016 talousarvioesitys

Ympäristöministeriön hallinnonalalla korostuvat vesien tilan parantamiseen, kierrätykseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen tähtäävät toimet sekä kohtuuhintaisen asumisen j...

28.9.2015
Suomalaiset toivovat kansainväliseltä yhteisöltä nopeita ilmastotoimia, jotta maapallon keskilämpötilan nousu voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen

Suomalaiset pitävät kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita tärkeimpänä foorumina ilmastohaasteen ratkaisemiseen. Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että kansainvälisen yhteisön tulisi tehdä kaikkensa...

25.9.2015
Työryhmä valmistelemaan kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamista

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on asettanut työryhmän, joka ryhtyy valmistelemaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti lyhentää kaav...

24.9.2015
ARA-asuntojen tulorajojen asettamista koskeva asetusmuutos lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen asetusmuutokseksi, jolla valtion tukemiin asuntoihin asetettaisiin tulorajat Helsingin ja Tampereen seudulla. Esitys perustuu J...

24.9.2015
YK-huippukokous päättää kestävän kehityksen toimintaohjelmasta

Valtioiden päämiehiä ja ministereitä sekä laaja joukko YK-järjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia kokoontuu 25.-27.9. New Yorkiin tavoitteena hyväksyä globaali kestävän kehityksen toimintaohjelm...

21.9.2015
EU:n ympäristöministerit: Pariisin ilmastosopimuksen oltava kattava ja kunnianhimoinen ja siihen on kirjattava pitkän aikavälin päästövähennystavoite

EU:n ympäristöministerit linjasivat perjantaina EU:n pääviestit Pariisin joulukuiseen ilmastokokoukseen. Pariisissa on määrä solmia uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennettäisii...

18.9.2015
Ympäristöministerit kokoontuvat linjaamaan EU:n pääviestit Pariisin ilmastokokoukseen

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat perjantaina Brysseliin ylimääräiseen istuntoon. Kokouksessa on määrä hyväksyä ympäristöneuvoston päätelmät, jotka muodostavat EU:n pääviestit Pariisin ilmastokokou...

17.9.2015
Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettely poistumassa – lausuntokierros alkoi

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka mukaan maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen vahvistamismenettelystä luovutaan.

16.9.2015

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
9
Seuraava Viimeinen