Tiedotteet 2015 - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Nitraattiasetukseen tehdään muutoksia, luonnos lausunnoille

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausunnoille nitraattiasetuksen muutosehdotuksen. Nitraattiasetuksen lausuntoaika päättyy 30.9.2015. Nitraattiasetuksen tarkoituksena on eräiden maa- ja puutar...

14.9.2015
Ympäristöministeriö valmistelee luopumista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisesta

Ympäristöministeriö selvittää mahdollisuutta luopua liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamismenettelystä. Muutoksella halutaan keventää ELY-keskusten työtaakkaa sekä sujuvoittaa hallint...

10.9.2015
Uuden ilmastosopimuksen neuvottelut loppusuoralle

Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuivat avainvuoden kolmannella virallisella neuvottelukokouksella Bonnissa 31.8.­–4.9. Bonnissa pyrittiin hahmottelemaan uuden ilmastosopimuksen pohjaa mahdollisim...

4.9.2015
Kilpailukykyä kohentamalla ja työelämää kehittämällä lisää työllisyyttä

Elinkeinoministeri Olli Rehn, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoivat 4.9.2015 hallituksen strategisen painopistealueen Työllisyys ja k...

4.9.2015
Asuntosäästöpalkkiolain alaikärajan alentamista koskeva lakiehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla asuntosäästöpalkkiolakia (ASP) muutettaisiin siten, että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asu...

3.9.2015
Biotaloudessa paljon potentiaalia

Elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoivat 2.9.2015 hallituksen strategisen painopistealueen Biotalous ja puhtaat ratkaisut toimeenpanosta ja sen kärk...

2.9.2015
Global Cleantech Summit käynnistyy viikon kuluttua Helsingissä

The Global Cleantech Summit 2015 järjestetään 8.–10.9.2015 Helsingissä Kalastajatorpalla ja Finlandia-talossa. Se tarjoaa näkökulmia, yrityskontakteja ja mahdollisuuden vuoropuheluun puhtaan teknologi...

2.9.2015
Ilmastoneuvottelut jatkuvat Bonnissa ensi viikolla – tavoitteena selkeyttää Pariisissa joulukuussa vaadittavia päätöksiä

Neuvottelut uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta jatkuvat Saksan Bonnissa 31.8.­–4.9. kokouksen tavoitteena on edelleen selkeyttää ja lähentää osapuolten näkemyksiä Pariisin sopimuksesta.

28.8.2015
Tuulivoiman ulkomelulle ohjearvot

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus ovat riittävän etäällä toisistaan eikä me...

27.8.2015
Asumiskustannusten kohtuullisuutta ARA-asunnoissa edistävä säädösehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla edistettäisiin asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa....

25.8.2015
Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2016 talousarvioksi

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2016 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 195,7 miljoonaa euroa, mikä on 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2015 varsinaisessa talousarvioss...

14.8.2015
Luonnonvarat loppuivat tänään – kasvanut hiilijalanjälkemme aikaisti maailman ylikulutuspäivää lähes viikolla

Tänään torstaina 13. elokuuta ihmiset ovat kuluttaneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ylikulutuspäivä tuli tänä vuonna ennätyksellisen aikaisin, lähes viikkoa aiemmin...

13.8.2015
Asumisen investointiavustuksia tehostava lakihanke lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla tehostettaisiin erityisryhmien asunto-oloja parantavien investointiavustusten käyttöä. Lakiehdotus on valmisteltu virk...

12.8.2015
Askarruttaako tuulivoimarakentaminen? Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta auttaa suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä

Uusi neuvontapalvelu tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Tuulivoimaneuvontaa saa puhelimitse numerosta...

3.8.2015
Ilmastorahoitus esillä EU:n epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu EU:n epäviralliseen ympäristöministerikokoukseen 22.–23. heinäkuuta Luxembourgissa. Ministerit keskustelevat erityisesti ilmastorahoitukse...

21.7.2015
Komissiolta ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta

Komissio julkaisi tänään 15. heinäkuuta 2015 ehdotuksen EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Direktiivin muutokset koskevat pääasiassa päästökaupan neljännen kauden (2021–2030) järjestelyitä. ...

15.7.2015
Ministeri Tiilikainen asuntomessuilla: puurakentamisessa valtavasti mahdollisuuksia

”Puukerrostalo on hyvä esimerkki puurakentamisen valtavista mahdollisuuksista. Nopeimmin puun käyttöä voidaan lisätä juuri kaupunkirakentamisessa. Myös korjausikään tulevien lähiöiden korjaamiseen puu...

10.7.2015
Unescon maailmanperintökomitea nimesi uusia kohteita ja korosti kohteiden suojelua

Unescon maailmanperintökomitean 39. istunto on meneillään Bonnissa, Saksassa, 28. kesäkuuta - 8. heinäkuuta. Komitea on nimennyt maailmanperintöluetteloon 24 uutta kohdetta, joista 23 edustaa kulttuur...

6.7.2015
Ylijohtaja Rossilahti selvittämään kymmenen vuoden välimallia

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on nimittänyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahden selvityshenkilöksi, jonka tulee laatia ehdotus kymmenen vu...

1.7.2015
Keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista sopu EU:ssa

Jäsenmaat vahvistivat tänään Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä viime viikolla saavutetun alustavan sovun keskisuurten polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevasta direktiiviehdotuksesta....

30.6.2015

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
9
Seuraava Viimeinen