Tiedotteet 2015 - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
4
5
6
7
8
9

Julkaistu
Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toimi vaatii ilmoituksen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään luonnonsuojeluasetuksen muutoksen, joka liittyy 1.2.2015 voimaan tulevaan luonnonsuojelulain muutokseen. Luonnonsuojelulakiin on lisätty Natura 2000 -verkoston heikentäm...

29.1.2015
Korjaus- ja energia-avustuksiin myönnetään 40 miljoonaa ja tulorajoja korotetaan 15 prosentilla

Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan saa korjaus- ja energia-avustuksiin myöntää 40 miljoonaa euroa valtion asuntorahastosta. Avustusten myöntämisessä painotetaan edelleen hissien asentamista jälki...

29.1.2015
Tornatorilta jo yli 1000 hehtaaria vapaaehtoiseen METSO-suojeluun

Tornator Oyj:n hakemuksesta paikalliset elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset ovat perustaneet Ilomantsiin ja Utajärvelle kolme uutta yksityistä METSO-suojeluohjelman kohdetta, joiden yhteispinta...

29.1.2015
Nuorten asunnottomuuteen paneutuva työryhmä aloittaa työnsä

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on tänään asettanut työryhmän, joka valmistelee toimenpiteitä nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi. Työryhmä etsii käytännöllisiä ratkaisuja, joilla voida...

28.1.2015
Global Business & Biodiversity Forum Suomeen

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen tarkoittaa vastuun kantamista, mutta se tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuksia, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi tänään Yritykset ja biodiversi...

28.1.2015
Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu, tavoitteena sujuvoittaa lupakäsittelyä

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe alkaa. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä.

27.1.2015
Ministeri Viitanen: työryhmä nujertamaan nuorten asunnottomuutta

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen panostaa nuorten asunnottomuuden taltuttamiseen. Nuorisoasumista käsittelevän tutkimuksen julkistamistilaisuudessa tänään puhunut ministeri Viitanen asettaa ...

23.1.2015
Nuorten edelleen vaikea päästä omaan kotiin – uusi tutkimus valmistunut

Nuorten asema asuntomarkkinoilla on heikentynyt jonkin verran 2010-luvulla, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta ”Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014”. Vallitseva taloudellinen tilanne...

23.1.2015
Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskeva selvitys valmistunut

Ympäristöministeriössä on valmistunut selvitys maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista kaavajärjestelmään. Selvityksen tavoitteena oli löytää nykyistä vahvistusmene...

22.1.2015
Metropolipolitiikan kehittämistarpeita selvitetään

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa selvitetään metropolipolitiikan kehittämistarpeita tulevaa hallituskautta ajatellen. Työ keskittyy erityisesti metropol...

22.1.2015
Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen täydennysmahdollisuuksista ympäristöministerille

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen otti tänään vastaan Metsähallituksen selvityksen Itäisen Suomenlahden, Tammisaaren saariston ja Saaristomeren kansallispuistojen täydennysmahdollisuuksista. Met...

20.1.2015
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen: aktiivista asuntopolitiikkaa jatkettava ensi hallituskaudella

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen loi ARA-päivillä 20.1. pitämässään puheessa katsauksen hallituskaudella tehtyihin lukuisiin asuntopoliittisiin toimenpiteisiin.

20.1.2015
Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin

Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan lähes nollaenergiarakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (E...

20.1.2015
Luonnon ilmaispalvelujen tunnistaminen edistää niiden kestävää käyttöä ja suojelua

”Kansallisen ekosysteemipalvelujen taloudellisen merkityksen arviointi” -hankkeen (Suomen TEEB) loppuraportti luovutettiin ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Raportin mukaan on tärkeää tunnist...

20.1.2015
Korkotukilainoilla vauhtia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoon

Valtioneuvosto on päättänyt tänään vuoden 2015 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jae...

15.1.2015
Mitä sinä haluat tehdä Itämeren hyväksi? Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi nyt kuultavana

Tänään lähtee laajaan julkiseen kuulemiseen ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2016 - 2022. Tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää Suomessa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.

15.1.2015
Ympäristöministeri Grahn-Laasonen: Kiertotalouden esteitä poistamalla Suomi uudistuu

"Kiertotalous tarjoaa Suomelle varovastikin arvioiden 1,5 -2,5 miljardin euron taloudellisen potentiaalin ja uudistumismahdollisuuden. Tätä mahdollisuutta ei ole varaa olla käyttämättä", linjasi ympär...

13.1.2015
Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa – Varsinais-Suomesta ravinneneutraali maakunta

Suomen hallituksen sitoumusta Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä toteutetaan tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on tehdä Varsinais-Suomesta ravinneneutraali...

12.1.2015

Ensimmäinen Edellinen
4
5
6
7
8
9