Hyppää sisältöön

Tiedotteet 2016

Tiedotteet

RSS
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle 22.12.2016
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetusluonnoksen tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haittoja rakentamisessa.
 • Aravatalojen purkuavustusta kasvatetaan väestöltään vähenevillä alueilla 21.12.2016
  Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla nostetaan aravavuokratalon purkuavustuksen enimmäisosuus 50 prosentista 70 prosenttiin. Samalla avustuksen myöntämisperusteita muutetaan, jotta sen voi saada aiempaa helpommin väestöltään vähenevillä alueilla. Muutoksella ennaltaehkäistään vuokrataloyhtiöiden talousvaikeuksia ja parannetaan valtion ennakollista riskienhallintaa.
 • Parhaan luontoteon palkinnosta kisaa 22 ehdokasta 21.12.2016
  Parasta luontotekoa 2015-2016 etsivään kilpailuun ehdotettiin 22 luontotekoa. Suomen IUCN-komitean järjestämä kilpailu käytiin nyt kuudetta kertaa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen julkistaa kilpailun voittajan helmikuun alussa. Kilpailun voittajan julkistus on yksi maamme itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden virallisen Luonnon päivät 2017 -ohjelmahankkeen tapahtumista.
 • Betonirakenteiden ongelmien syistä ei vielä selvyyttä 20.12.2016
  Ympäristöministeriö tapasi tänään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n, Suomen Kuntaliiton, Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvontojen edustajia sekä eräitä asiantuntijoita betonin laatuun liittyvien ongelmien vuoksi. Keskustelussa käytiin läpi tilannetta sekä arvioitiin jatkotoimia. Tilannekatsauksen perusteella pääteltiin, että esille tulleiden betonirakenteiden ongelmien syitä ei vielä voida yksilöidä.
 • Uusi hajajätevesiasetus lausunnolle 20.12.2016
  Ehdotus uudeksi hajajätevesiasetukseksi on lähtenyt lausunnolle. Lausuntoaika on 21.1.2017 saakka.
  Asetusluonnoksen tavoitteena on haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen.
 • Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Kestävä metsänhoito huomioitava EU:n ilmastopolitiikassa 19.12.2016
  EU:n ympäristöministerit kokoontuivat Brysseliin maanantaina 19.12. Suomea ympäristöneuvostossa edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
 • Tiilikainen tapasi komissaari Cañeten - puheenaiheena hiilinielut 19.12.2016
  Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tapasi juuri EU:n ilmasto- ja energia-asioista vastaavan komissaari Miguel Arias Cañeten. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa päästökaupasta, taakanjaosta sekä metsien hiilinielujen laskentasäännöistä. Ministeri Tiilikainen osallistuu tänään EU:n ympäristöministerien kokoukseen Brysselissä.
 • EU:ssa sopu elohopean ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämisestä 16.12.2016
  EU:n jäsenmaat ovat tänään vahvistaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä viime viikolla saavutetun alustavan sovun elohopean ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämistä koskevasta asetuksesta.
 • Ministeri Tiilikainen ympäristöneuvostoon 16.12.2016
  EU:n ympäristöministerit kokoontuvat Brysseliin maanantaina 19.12. Suomea kokouksessa edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
 • Kärkihankerahaa jaettiin vesistökunnostusprojekteihin 15.12.2016
  Ympäristöministeriö on jakanut hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” kuuluvaa hankerahoitusta. Valtioneuvoston 2015 hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa on tavoitteena pinta- ja pohjavesien hyvä tila ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Kärkihanke etsii ja levittää uusia vaikuttavia ratkaisuja ja käytäntöjä, joilla tehostetaan suunnitelmien tavoitteiden toteuttamista.
Lisää tiedotteita