Hyppää sisältöön

Tiedotteet 2016 - tiedotteet

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetusluonnoksen tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haitt...

22.12.2016
Aravatalojen purkuavustusta kasvatetaan väestöltään vähenevillä alueilla

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla nostetaan aravavuokratalon purkuavustuksen enimmäisosuus 50 prosentista 70 prosenttiin. Samalla avustuksen myöntämisperusteita muutetaan, jotta sen vo...

21.12.2016
Parhaan luontoteon palkinnosta kisaa 22 ehdokasta

Parasta luontotekoa 2015-2016 etsivään kilpailuun ehdotettiin 22 luontotekoa. Suomen IUCN-komitean järjestämä kilpailu käytiin nyt kuudetta kertaa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen j...

21.12.2016
Betonirakenteiden ongelmien syistä ei vielä selvyyttä

Ympäristöministeriö tapasi tänään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n, Suomen Kuntaliiton, Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvontojen edustajia sekä eräitä asiantuntijoita betonin l...

20.12.2016
Uusi hajajätevesiasetus lausunnolle

Ehdotus uudeksi hajajätevesiasetukseksi on lähtenyt lausunnolle. Lausuntoaika on 21.1.2017 saakka. Asetusluonnoksen tavoitteena on haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä kosk...

20.12.2016
Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Kestävä metsänhoito huomioitava EU:n ilmastopolitiikassa

EU:n ympäristöministerit kokoontuivat Brysseliin maanantaina 19.12. Suomea ympäristöneuvostossa edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

19.12.2016
Tiilikainen tapasi komissaari Cañeten - puheenaiheena hiilinielut

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tapasi juuri EU:n ilmasto- ja energia-asioista vastaavan komissaari Miguel Arias Cañeten. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa päästökaupasta, taa...

19.12.2016
EU:ssa sopu elohopean ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämisestä

EU:n jäsenmaat ovat tänään vahvistaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä viime viikolla saavutetun alustavan sovun elohopean ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämistä koskevasta asetukses...

16.12.2016
Ministeri Tiilikainen ympäristöneuvostoon

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat Brysseliin maanantaina 19.12. Suomea kokouksessa edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

16.12.2016
Kärkihankerahaa jaettiin vesistökunnostusprojekteihin

Ympäristöministeriö on jakanut hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” kuuluvaa hankerahoitusta. Valtioneuvoston 2015 hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa on ...

15.12.2016
Rakennusten energiatehokkuutta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos voimaan 1.1.2017

Valtioneuvosto päätti tänään maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen esittelystä Tasavallan Presidentille. Muutos koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta ja määrittelee perusteet ns....

15.12.2016
Kansallispuisto Hossaan satavuotisen Suomen kunniaksi

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle lakiesityksen, jolla Suomussalmen Hossaan perustetaan Suomen 40. kansallispuisto. Uuden kansallispuiston perustaminen on osa Suomen satavuotisen itsenäisyyden j...

15.12.2016
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta.

13.12.2016
Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota kirittäville kokeiluhankkeille 148 000 euroa

KIRA-digi-hanke on myöntänyt 148 000 euroa kuudelle kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluissa muun muassa halutaan sujuvoittaa kaavoitusta digital...

13.12.2016
Ympäristöministeriö keskustellut betonin laatuongelmista pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ja rakennusteollisuuden kanssa

Ympäristöministeriö, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat sekä Rakennusteollisuus RT ry ovat yhteistyössä käsitelleet rakennustyömailla valetuissa betonirakenteissa esiin tulleita ongelmia.

8.12.2016
Inhan ruukinkartano suojellaan Ähtärissä

Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen, jolla suojellaan Etelä-Pohjanmaalla Ähtärissä sijaitseva Inhan ruukinkartano Pytinki pihapiir...

8.12.2016
Suomi mukaan sitoumuksiin merten muoviroskista ja pölyttäjistä

Suomi lähtee mukaan kahteen luonnon monimuotoisuutta turvaavaan sitoumukseen, joista päätettiin tänään Cancunissa biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa (COP 13). Sitoumukset koskevat merten m...

3.12.2016
Ministeri Tiilikainen Cancunissa: luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävä enemmän

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korosti luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää työtä puheessaan biodiversiteettikokouksen (COP 13) korkean tason lounastapaamisessa Meksikon Cancuni...

3.12.2016
Korkean tason osuus käynnistää luonnon monimuotoisuuden osapuolikokouksen Meksikossa

Meksikon Cancunissa on alkamassa YK:n biodiversiteettisopimuksen 13. osapuolikokous (COP 13). Kaksiviikkoista kokousta edeltää 2.–3.12. järjestettävä korkean tason osuus, johon maatalous- ja ympäristö...

2.12.2016
Ministeri Tiilikainen vienninedistämismatkalle Meksikoon 28.11.–1.12.2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vierailee yritysdelegaation kanssa Meksikossa 28.11–1.12.2016. Kyseessä on Team Finland-vienninedistämismatka. Yritysvaltuuskuntaan kuuluu yhdeksän y...

25.11.2016

1
2
3
4
...
9
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle