Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmat päivitetty

Tiedote 12.4.2017 klo 10.23
Lestijoki
Meloja Lestijoen Natura-alueella Keski-Pohjanmaalla. © Kuva: Markus Sirkka, YHA-kuvapankki

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat. Niissä esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä. Vastaavat suunnitelmat laadittiin ensi kerran runsaat kymmenen vuotta sitten 2000-luvun alussa, ja tarkoituksena on jatkossakin päivittää niitä noin kymmenen vuoden välein.

Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. Suunnitelmat voivat olla aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia, joita lakisääteisesti laaditaan kansallispuistoille ja erämaa-alueille ja tarvittaessa muillekin luonnonsuojelualueille. Ne voivat olla myös näitä tarkentavia toimenpidesuunnitelmia erilaisten ennallistamis- ja luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi tai laaja-alaisempia kehittämissuunnitelmia.

Suunnittelun tarvetta ja kiireellisyyttä on arvioitu niin alueisiin kohdistuvien uhkien, maankäytön paineen, luontotyyppien, lajien hoitotarpeiden kuin matkailu- ja virkistyskäytönkin näkökulmista. Suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelulla on Suomessa pitkät perinteet, ja pääosan suojelualueiden suunnitelmista on laatinut Metsähallituksen Luontopalvelut.

Yleissuunnitelmien mukaan Natura 2000 -verkoston pinta-alasta 58 %:lle on olemassa ajantasaiset ja kattavat hoidon ja käytön suunnitelmat. Noin 7 %:lla pinta-alasta suojelun toimeenpano ei edellytä suunnittelua, sillä alueiden säilyminen luonnontilassa turvaa riittävällä tavalla suojelun tavoitteet. Noin 25 % verkoston pinta-alasta vaatii uusia suunnitelmia, pientä päivittämistä ja kattavuuden parantamista noin 10 % alueista.

Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat ovat toimintaa priorisoivia ja kohdentavia asiakirjoja, joiden on tarkoitus olla luonnonsuojeluviranomaisten tukena vuosittaisia työsuunnitelmia laadittaessa ja hankkeita valmisteltaessa. Yksittäisten Natura-alueiden sijaan niissä tarkastellaan verkostoa kokonaisuutena.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö, 0295 250 333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, 029 250 135, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV