Tiedotteet 2017 - tiedotteet

1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Muutoksia keskisuuria energiantuotantoyksiköitä ja -laitoksia koskevaan sääntelyyn

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut ympäristönsuojelulain muutoksen, joka koskee polttoaineteholtaan vähintään 1 mutta alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköitä sekä niiden muodostamia ener...

28.12.2017
Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013–2017 valmis

Ympäristöministeriö on saanut joulukuussa päätökseen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Uudistus selkeyttää sääntelyä ja vähentää yksittäisiä vaatimuksia noin puoleen aiempaan verrattuna. Kokona...

22.12.2017
Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyt...

22.12.2017
EU:ssa sopu 2030-ilmastotavoitteiden jaosta jäsenmaiden kesken – Suomen päästövähennysvelvoitteeksi -39 %

EU:n jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät tänään alustavaan sopuun EU:n vuoteen 2030 saakka ulottuvan ilmastopaketin taakanjaosta päästökaupan ulkopuolisilla aloilla. Taakanjakoasetuks...

21.12.2017
Uusi asetus mahdollistaa pienten opiskelija-asuntojen rakentamisen

Ympäristöministeriö on tänään antanut asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevan asetuksen, joka astuu voimaan 1.1.2018. Yksi keskeisimmistä muutoksista koskee opiskelija-asuntojen minimikokoa.

20.12.2017
Uusi asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta voimaan vuoden alussa

Uusi asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia.

20.12.2017
Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sisäilman laadusta tinkimättä

Ympäristöministeriö on tänään antanut kaksi asetusta, joilla vauhditetaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen, EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti.

20.12.2017
Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden alussa

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen rakennuksen energiatodistuksesta. Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa j...

20.12.2017
Rakentamis- ja ympäristöasioista valittaminen KHO:een edellyttää valituslupaa 1.1. alkaen

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut eräiden ympäristölakien muutokset, jotka koskevat muutoksenhakua ympäristöasioissa. Lainmuutosten mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadi...

19.12.2017
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta

Valtioneuvosto hyväksyi tänään uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä esityksen uudeksi jätelaiksi, jotka vauhdittavat kiertotaloutta ja alan yritystoimintaa.

19.12.2017
Valtio ostanut Vapo Oy:ltä 1 200 hehtaaria soita luonnonsuojeluun

Valtio on ostanut Vapo Oy:lta suojelutarkoituksiin noin 1 200 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita Pohjois-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta.

19.12.2017
Petroskoin kunnostettu jätevedenpuhdistamo vähentää Äänisen rehevöitymistä

Petroskoin juuri saneerattu jätevedenpuhdistamo vähentää kaupungin rehevöittäviä päästöjä Ääniseen ja parantaa kaupungin juomaveden laatua. Puhdistamo avataan virallisesti 19. joulukuuta. Petroskoin j...

19.12.2017
Jätedirektiiveistä alustava sopu EU:ssa ─ uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita jätteille

EU:ssa päästiin alustavaan sopuun kuuden jätealan direktiivien muuttamisesta jäsenmaiden, parlamentin ja komission kesken tänään päättyneessä kolmikantaneuvottelussa. Suurimmat muutokset tulevat koske...

18.12.2017
Kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelu alkaa

Ympäristöministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa. Ohjelma linjaa tarvittavat toimet erilaisten ilmansaasteiden vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää...

14.12.2017
Asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista parantaa ääniympäristöä ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueilla

Valtioneuvosto on tänään antanut raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoja koskevan uuden asetuksen. Tavoitteena on varmistaa ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueiden terveellisyys ja viihtyisyys. ...

14.12.2017
EU:ssa sopu maankäyttösektorin (LULUCF) sisällyttämisestä 2030-ilmastotavoitteisiin

EU:n jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan 14.12. alustavaan sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta eli siitä, miten hiilinielut ja metsien ja maankäytöstä aiheutuvat päästöt ...

14.12.2017
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vievät kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Valtioneuvosto on tehnyt tänään päätöksen uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa j...

14.12.2017
Tutkimus: Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta

Vesijohtoina käytettävien muovisten PEX-putkien laadussa on suuria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa, todetaan tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousvete...

14.12.2017
Suomen yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon

Suomi on saanut itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uuden kansallisen kaupunkipuiston Kuopioon. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka allekirjoitti puiston perustamispäätöksen ...

11.12.2017
Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, joka helpottaa jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. "Asetus tukee kiertotaloutta. Monia elinkeinotoiminnan jätteitä otetaan hyötykäyttöön ja samalla sää...

7.12.2017

1
2
3
4
...
9
Seuraava Viimeinen