Raportti: uusi vakuutus helpotti heikoimmassa asemassa olevien asumista

Tiedote 23.2.2018 klo 11.33

Ympäristöministeriön, LähiTapiola Pirkanmaan ja vuokra-asuntojen omistajien ja palvelutuottajien pilottihankkeessa etsittiin helpotusta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten asunnonsaantiin uuden vakuutuskokeilun avulla.

Heikoimmassa asemassa olevilla on usein asuntoon ja asumiseen liittyviä maksuhäiriömerkintöjä. Luottotietojen menettäminen estää käytännössä kotivakuutuksen saannin ja sen seurauksena vuokrasopimuksen solmimisen. Erityisen vaikeassa asemassa ovat muun muassa mielenterveyskuntoutujat, asunnottomana vankilasta vapautuvat ja vuokravelkaantumisen tai häiriökäyttäytymisen vuoksi asuntonsa menettäneet.

Pilottihankkeessa LähiTapiolan kehittämä, vuokranantajan ottama huoneistoturvavakuutus korvasi vuokralaisen henkilökohtaisen kotivakuutuksen. Asunnon kuukausivuokran osana maksettavalla kohtuuhintaisella huoneistoturvavakuutuksella oli mahdollista vakuuttaa joko huoneiston kiinteät sisustukset tai koko rakennus. Vakuutuksen vuosihinta oli 95,70 euroa ja vakuutusmäärä huoneiston kiinteitä sisustuksia koskevassa vahingossa enintään 20 000 euroa ja toisille aiheutetussa vahingossa (esim. vesivuodoissa) enintään 100 000 euroa. Uutta tuotetta testattiin sellaisissa valtion tukemissa vuokra-asunnoissa, joissa asukas saa asumisneuvontaa tai muuta sosiaalista tukea.

Pilottihankkeeseen osallistui eri puolilta Suomea 19 yhteisöä, joiden vakuutuksen piirissä oleva vuokra-asuntokanta oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 1 394 asuntoa. Pilotin aikana 13.10.2016–31.12.2017 vakuutuskorvausta haettiin ja maksettiin 16 eri vahingosta, joista 13 oli vesivahinkoja ja kolme palovahinkoja. LähiTapiola Pirkanmaa maksoi korvauksia yhteensä noin 63 000 €, kun vakuutusmaksuja kertoi yhteensä noin 96 000 €.

Pilottihankeen merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että uuden vakuutuksen avulla taloissa jo asuvien asunnottomuuden riski väheni ja asumisen jatkuvuus ja turvallisuus vahvistuivat. Parantunut vakuutusturva madalsi myös omistajayhteisöjen kynnystä vuokrata asuntoja kaikkein haastavimmille asukkaille. Osa yhteisöistä käynnisti vakuutuksen tuoman lisäturvan myötä myös välivuokraustoiminnan.

Rohkaisevien tulosten ja yksityissektorin vuokranantajien huoneistoturvavakuutusta kohtaan osoittaman kiinnostuksen vuoksi alun perin kaksivuotiseksi kaavailtu pilottihanke päätettiin keskeyttää vuoden 2017 lopussa. Huoneistoturvavakuutus on nykyisin saatavilla myös yksityisille vuokranantajille. Pilotissa mukana olleiden vakuutuksenottajien vakuutuksia on jatkettu entisin ehdoin.

Pilottihankkeen tavoite oli löytää myös keinoja asunnoissa sattuvien vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Erilaisten teknisten ratkaisujen, kuten ylivuotoja estävien kaksoiskaivojärjestelmien, ohella keskeiseksi tekijäksi tunnistettiin henkilökohtaisen ja yhteisöllisen asiakastyön merkitys.

”Huoneistoturvavakuutuskokeilu antoi rohkaisevia tuloksia ja nosti esiin tarpeen tarkastella luottotietonsa menettäneiden asumisen turvaa. Tarvitsemme entistä nopeampia ja tehokkaampia tapoja auttaa vaikeassa asemassa olevien asumista, taloudenhallintaa ja kuntoutumista. Samalla se on parasta asunnottomuuden ennaltaehkäisyä”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Vuoden 2016 lopussa Suomessa 373 100 henkilöllä oli maksuhäiriömerkintä. Eniten maksuhäiriöisiä oli 25–34-vuotiaissa miehissä. Huoneistoistoturvavakuutusta koskeva pilottihanke oli osa hallituksen hyväksymää asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (2016–2019), jolla pyritään asunnottomuuteen johtavien ongelmien tunnistamiseen mahdollisimman varhain. Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut taloudellisesta taantumasta huolimatta.

Huoneistoturvavakuutusta koskevan pilottihankeen toteutuksesta vastasi ViaDia Pirkanmaa ry ympäristöministeriön tilauksesta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tuula Tiainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 295, etunimi.sukunimi@ym.fi

Selvityshenkilö Pekka Matilainen, p. 044 355 6125, etunimi.sukunimi@viadia.fi

Asiantuntija Peter Fredriksson, p. 050 369 8437

  • FI
  •  
  • SV