Tiedotteet 2019

Tiedotteet

RSS
 • Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta ohjeistaa lämpökaivohankkeiden riskien ennakoimisessa 20.5.2019
  Ympäristöministeriö tilaama, Helsingin yliopiston Seismologian instituutin ja Geologian tutkimuskeskuksen toteuttama selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisen riskeistä valmistui. Selvityksessä tuotettiin ohjeistusta, jota noudattamalla syviin lämpökaivohankkeisiin liittyviä riskejä on mahdollista ennakoida esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa.
 • Arktinen neuvosto laati suositukset ympäristövaikutusarvioinnin menettelyistä arktisilla alueilla 17.5.2019
  Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmässä on valmisteltu Suomen johdolla raportti, jossa käydään läpi ympäristövaikutusten arvioinnin hyviä käytäntöjä arktisella alueella. Käytännöissä painotetaan erityisesti sitä, miten alkuperäiskansaväestön ja muiden paikallisten asukkaiden osallistumista voitaisiin vahvistaa.
 • Kuntien ilmastohankkeille lähes puoli miljoonaa euroa 16.5.2019
  Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on päättänyt avustaa 12 hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeissa pyritään sitouttamaan kuntien päättäjiä, kuntalaisia sekä kunnan alueella toimivia yrityksiä yhteisiin ilmastotekoihin. Teemoina ovat muun muassa rakennusten, liikenteen ja kulutuksen vähäpäästöisyys.
 • Moottorikelkkaväylien rahoitukseen ja ylläpitoon esitetään valtakunnallista järjestelyä 14.5.2019
  Metsähallitus on julkaissut Moottorikelkkailun kehittäminen osana kestävää luontomatkailua -hankkeen loppuraportin. Raporttiin sisältyy kuusi erillistä kehittämissuunnitelmaa, joiden avulla kelkkailua voitaisiin kehittää nykyistä turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Suunnitelmista merkittävin koskee uuden hallinto- ja rahoitusmallin luomista moottorikelkkaväylien ylläpitoon.
 • Arviointi: KIRA-digi antoi kaivatun kimmokkeen kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiolle 13.5.2019
  Reilut kaksi vuotta kestänyt ympäristöministeriön KIRA-digi -hanke (2016-2019) on onnistunut vauhdittamaan kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota, kertoo tuore loppuarviointi. Arvioinnin mukaan KIRA-digi lisäsi uusia kokeiluja ja kehitti kiinteistö- ja rakentamisalan yhteistyötä, mutta pysyvämpi muutos vaatii työn jatkamista myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hallituksen kärkihanke KIRA-digin kokonaisrahoitus oli 8 miljoonaa euroa.
 • YK:n superkokous sopi muovijätettä ja vaarallisia kemikaaleja koskevista toimista 13.5.2019
  Genevessä 29.4.-10.5.2019 järjestetyn kolmen YK:n sopimuksen osapuolikokouksessa sovittiin muun muassa sekalaisen muovijätteen vientikiellosta EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle sekä haitallisten PFOA-yhdisteiden käytön ja valmistuksen lopettamisesta vuoteen 2025 mennessä.
 • Kestävä kaupunki -ohjelmalta avustuksia yhdeksälle kokeilulle 10.5.2019
  Kaupunkien kestävää kehitystä vauhdittava Kestävä kaupunki -ohjelma myöntää rahoitusta yhdeksälle kokeilulle. Kokeiluissa testataan muun muassa koululaisten harrastuskyytipalvelun laajentamista, kierrätysaiheista mobiilipeliä, työttömien nuorten työllistymistä ja koulutusta edistävää pyöräpajaa sekä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa kestävän kehityksen päätöksentekoon.
 • Suomessa katoaa jopa 10 000 tonnia jäteöljyä vuosittain 9.5.2019
  Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle arviolta jopa 10 000 tonnia vuosittain. Todennäköisesti ainakin osa tästä jäteöljystä päätyy laittomasti poltettavaksi tai ympäristöön. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa jäteöljystä kierrätettäväksi ja sitä kautta uudelleen hyötykäyttöön.
 • Digi vauhdittamaan rakennusjätteen kierrättämistä 7.5.2019
  Tuoreen selvityksen mukaan digitaalisten järjestelmien käyttö vauhdittaisi merkittävästi rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistä. Tietokannat auttaisivat purkajaa löytämään jätteelle hyödyntäjän nykyistä helpommin sekä toisaalta ennakoimaan, koska, missä ja millaista jätettä markkinoille on tulossa.
 • Työryhmä laatimaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa 6.5.2019
  Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Työssä otetaan huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla.
Lisää tiedotteita