Tiedotteet 2020 - tiedotteet

1
2
3
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kehysriihestä neljä miljoonaa euroa kuntien ja alueiden ilmastotyölle

Hallitus päätti kehysriihessään varata ensi vuodelle neljän miljoonan euron lisärahoituksen kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Kertaluontoisen lisäyksen myötä kunnille voidaan jakaa nyky...

8.4.2020
Ympäristöministeriöltä 2,23 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 2,23 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustuksia saa 30 järjestöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen ha...

6.4.2020
Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin. Hankkeissa muun muassa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä ja ...

6.4.2020
Paikkatietopohjainen suunnittelu ja metsänomistajien osallistaminen tärkeää uusissa METSO-ohjelman hankkeissa

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö: Keväällä 2020 käynnistyvissä yhteistoimintaverkostohankkeissa luonnonhoitoa suunnitellaan aluetasolla ja laajassa yhteistyössä metsänomistaji...

3.4.2020
Glasgow’n ilmastokokous ja Kunmingin biodiversiteettikokous siirtyvät koronapandemian vuoksi

Ministeri Mikkonen: Oikeita ja kannatettavia päätöksiä, työ maapallon kestävyyskriisin ratkaisemiseksi ei pysähdy

1.4.2020
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Koronavirusepidemian jälkeiset toimet tukemaan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui keskiviikkona 1.4. keskustelemaan koronavirusepidemian jälkeisistä talouden toimista ja oikeudenmukaista siirtymää koskevasta toimenpidekokon...

1.4.2020
Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvottelut jatkuvat – mukaan uusia kaupunkiseutuja

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 31.3.2020 valtion osallistumista suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvotteluihin. MAL-sopimuksilla...

31.3.2020
METSO-ohjelman metsiensuojelu edennyt aikataulussa – ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin kaivataan lisää resursseja

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat: METSO-ohjelman avulla suojeltiin viime vuonna noin 4 700 uutta metsähehtaaria. Tärkeitä elinympäristöjä turvattiin lisäksi kymmen...

31.3.2020
Metsähallituksen Luontopalvelut sulkee ruuhkautuneita taukopaikkoja - Ministeri Mikkonen: Nyt on hyvä aika hengähtää lähiluonnossa, ruuhkaisia kohteita kuitenkin vältettävä

Luonnossa voi ja kannattaa retkeillä, kunhan noudattaa terveysviranomaisten ohjeistuksia turvavälistä ja käsihygieniasta. Vilkkaita kohteita ja ruuhkaisia taukopaikkoja tulee välttää, eikä kauas pidä ...

27.3.2020
Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta lähes 8 miljoonaa euroa kunnostushankkeisiin, jätevesien käsittelyn tehostamiseen ja tutkimukseen

Ympäristöministeriö jakaa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta lähes 8 miljoonaa euroa vesistöjen ja Itämeren tilaa parantaviin hankkeisiin. Summasta 4,8 miljoonaa euroa ohjataan vesistöjen kunnostusha...

27.3.2020
Luonnonsuojelulainsäädännön kehittäminen kiinnosti – kansalaiskyselyllä 2126 vastaajaa

Ympäristöministeriö käynnisti luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen tammikuussa 2020 kuuntelemalla kansalaisia ja sidosryhmiä. Näkemyksiä kerättiin kaikille avoimella verkkokyselyllä ja keskusteluil...

27.3.2020
Suomen merkittävin sisämaan lintukosteikko kuntoon osana Helmi-ohjelmaa: Pohjapato ja ruoppauksia Siikalahden lintuvedelle

Metsähallitus hakee lupaa Parikkalan Siikalahden lintuvesikunnostukseen. Metsähallitus on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lupahakemuksen Parikkalan Siikalahden pohjoisosan pohjapadon rake...

26.3.2020
Työ asunnottomuuden vähentämiseksi jatkuu – tukea kunnille, asumisneuvonnasta tulossa lakisääteistä

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoden 2023 loppuun mennessä. Työ jatkuu ympäristöministeriön alkuvuonna käynnistämässä kolmivuotisessa asunnottomuuden yhteistyöohjelmassa, jossa ov...

24.3.2020
Suomen parasta maisemahanketta etsitään jo seitsemättä kertaa

Suomen paras maisemahanke -kilpailu käynnistyy jälleen. Ympäristöministeriö etsii joka toinen vuosi järjestämässään kilpailussa hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu ma...

23.3.2020
Rakennustyömailla odotettavissa viivästyksiä työvoiman vähentyessä

Hallitus päätti 19.3. alkaen rajoittaa rajaliikennettä, mikä koskee myös työmatkaliikennettä. Rajoitukset vaikuttavat Suomen rakennusalaan, jolla työskentelee paljon ulkomaista työvoimaa. Ympäristömin...

20.3.2020
Suositukset turvaamaan sujuva jätehuolto koronaviruksesta huolimatta – jätteiden lajitteluun ei tarvita muutoksia kodeissa

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat: Koronavirustartunnan saaminen jätteiden välityksellä on epätodennäköistä. Tämän hetken tiedon mukaan tilanne ei aiheuta muutoksi...

20.3.2020
Hallitukselta esitys sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakennusten energiatehokkuutta parantavaksi laiksi

Hallitus on hyväksynyt esityksen laiksi, joka lisää sähköautojen latausmahdollisuuksia ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta automaation avulla. Laki on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivi...

19.3.2020
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä evästi ilmastolain uudistuksen valmistelua

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui tiistaina 17.3.2020. Ministerit keskustelivat ilmastolain uudistuksen keskeisistä valmistelun periaatteista ja kuulivat tilannekatsauksen ene...

18.3.2020
Uusi ohjelma panostaa ikääntyneiden asumiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisä...

16.3.2020
Kuntien pieniin ilmastokokeiluihin tarjolla rahoitusta, vertaistukea ja yhdessä kehittämistä

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on maanantaina avannut haun, jossa rahoitetaan kuntien päästöjen vähentämistä tukevia pieniä ilmastokokeiluja. Avoimessa haussa valituille kokeil...

16.3.2020

1
2
3
Seuraava Viimeinen