Hyppää sisältöön

Tulorajat pääkaupunkiseudun ARA-asuntoihin

Tiedote 15.9.2016 klo 13.49

Valtioneuvosto on tänään asettanut tulorajat valtion tukemiin vuokra- ja osaomistusasuntoihin pääkaupunkiseudulla. Tulorajat koskevat uusia asukkaita ja niitä asukasvalinnan päätöksiä, jotka tehdään 1.1.2017 lukien. Lisäksi jatkossa myös asuntoa vaihdettaessa tarkistetaan, jäävätkö hakijan tulot nyt asetettujen tulorajojen alle. Asukkaan asema talon perusparannus- ja purkutilanteissa on turvattu, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta.

Tulorajat mahdollistavat asunnonsaannin pienituloiselle työssäkäyvälle. Tuloja laskettaessa otetaan huomioon ruokakunnan koko ja siihen kuuluvien lasten määrä. Tulorajat eivät koske erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja.

Esimerkkejä kuukausittaisista tulorajoista erilaisissa ruokakunnissa
(euromääräiset tulot ennen veroja)

1 aikuinen 2 aikuista 1 aikuinen ja 1 lapsi 2 aikuista ja 1 lapsi 2 aikuista ja 2 lasta 2 aikuista ja 3 lasta
3 000 5 100 3 650 5 750 6 350 6 950


 

Tulorajojen ohella asukasvalintaan vaikuttavat myös jatkossa tasavertaisesti asunnon tarve ja hakijan varallisuus. Asukkaaksi valitaan yhä se, jolla on pienimmät tulot, vähiten varallisuutta ja suurin asunnontarve. Tulorajat koskevat vain pääkaupunkiseutua.

Valtioneuvoston antaman asetusmuutoksen tavoitteena on, että valtion tukemat vuokra-asunnot ohjautuisivat kireillä asuntomarkkina-alueilla niitä eniten tarvitseville. Tarkoituksena on myös parantaa pienituloisten mahdollisuuksia asua ja työllistyä pääkaupunkiseudulla. Asetusmuutos perustuu Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

Lisätietoja

Erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Anu Gentz, p. 0295 250 067, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV