Uuden ilmastosopimuksen neuvottelut etenivät hitaasti Bonnissa

Tiedote 11.6.2015 klo 19.02

Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuivat avainvuoden toisella virallisella neuvottelukokouksella Bonnissa 1.­–11.6. Neuvottelujen tavoitteena on solmia kuluvan vuoden joulukuussa Pariisissa kattava sopimus, jolla kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 alkaen.

Bonnissa oli tarkoitus muokata helmikuussa Genevessä sovitusta vaikealukuisesta ja laajasta sopimustekstistä selkeytetty, tiiviimpi ja luettavampi versio sekä myös ensimmäinen luonnos sopimusta täydentäviksi osapuolikokouksen päätöksiksi Pariisissa. Tavoitteet jäivät saavuttamatta.

”Olemme hyvin pettyneitä etenemisvauhtiin, kuten suurin osa muistakin valtuuskunnista täällä. Tulokset jäivät täällä liian laihoiksi. EU vaati kokouksen aikana tehokkaampia työtapoja, mutta niitä vastustettiin”, kertoo pääneuvottelija Harri Laurikka ympäristöministeriöstä.

Kokouksen lopussa neuvottelujen puheenjohtajat saivat osapuolilta valtuuden laatia uuden pohjatekstin, jossa eri vaihtoehdot poliittisesti kiistanalaisista asioista on selkeämmin esitetty. Teksti laaditaan Bonnissa käytyjen keskusteluiden ja kirjallisten esitysten pohjalta, ja se julkaistaan 24.7. mennessä.

”Odotukset kohdistuvat nyt puheenjohtajiin. Tarvitsemme selkeän sopimusluonnoksen, jossa on vaihtoehtoja ministereiden käsiteltäväksi ja joka ottaa eri näkemykset tasapainoisesti huomioon. Samalla sivumäärän tulee vähentyä selvästi. Me ja useat muut osapuolet olisivat mielellään nähneet uuden tekstin jo heinäkuun alussa”, Laurikka sanoo.

Kokouksen valopilkkuja oli sopu trooppisen metsäkadon pysäyttämiseen ja metsien kestävään käyttöön tähtäävästä Redd+-mekanismista. Bonnissa saatiin vuosien työn jälkeen viimeisteltyä kansainväliset säännöt, mikä mahdollistaa mekanismin ottamisen osaksi Pariisin sopimusta. Suomen ilmastoneuvottelutiimin Heikki Granholm toimi Redd-neuvottelujen toisena puheenjohtajana.

Syksyllä ennen Pariisin kokousta on vielä kaksi neuvottelukokousta, 31.8.–4.9. sekä 19.–23.10. Bonnissa.

Lisätietoja:

Pääneuvottelija Harri Laurikka, ympäristöministeriö, p. 0295 250 156, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, @paaneuvottelija

Ylitarkastaja Laura Aho, ympäristöministeriö, p. 0295 250 362, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV