Uusi asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta voimaan vuoden alussa

Tiedote 20.12.2017 klo 15.54

Ympäristöministeriö on tänään antanut rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevan asetuksen, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiemman asetuksen sisältö on säilytetty pääosin ennallaan, mutta uusi asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia.

Asetuksessa on esimerkiksi määritelty portaille käyttötarkoituksen mukainen vähimmäisleveys ja etenemä sekä nousujen enimmäiskorkeus. Asetus tarjoaa entistä yksiselitteisemmät ohjeet eri käyttötarkoituksia palvelevien helppokulkuisten portaiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Asetus kertoo myös, minkä tyyppisiä kaiteita, suojaavia osia ja käsijohteita vaaditaan tasoeroiltaan erilaisissa portaissa. Portaiden käyttöturvallisuutta pyritään parantamaan asetuksessa olevalla vaatimuksella molemminpuolisesta käsijohteesta. Kaiteen vaakasuuntaisissa rakenteissa ei saa myöskään olla rakoja, joita käyttäen lapsi pystyisi kiipeilemään.

Uusi asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevat säännökset (F2, 2001). Olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt voidaan jatkossakin tehdä ensisijaisesti alkuperäistä ratkaisua noudattaen, mikäli alkuperäinen ratkaisu ei ole turvallisuuden tai terveyden kannalta ilmeisen haitallinen, eivätkä muutokset heikennä rakennuksen käyttöturvallisuutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa 90 prosenttia tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Tapaturmakuolleisuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa ja lähes kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon. Kansallisen koti- ja vapaa-ajan ohjelman tavoitteena on vakavien ja kuolemaan johtavien koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Lisätiedot:

Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, p. 0295 250171, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV