Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arktisen ympäristön muutos ei ole vain pohjoisen ongelma

Tiedote 3.2.2015 klo 13.09

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen Arktiset alueet_kapea

"Arktisilla alueilla tapahtuvat muutokset eivät ole vain pohjoisen ongelma. Kyseessä on koko maapalloa koskettava prosessi, jonka vaikutukset näkyvät jo nyt esimerkiksi Tyynenmeren saarilla, Alankomaissa ja Bangladeshissa", muistutti arktista muutosta käsittelevässä seminaarissa tänään puhunut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Säätytalolla järjestetyssä seminaarissa alansa huipputukijat raottivat arktisen alueen laajamittaisia muutoksia ja niiden globaaleja vaikutuksia. Paneelissa päätöksenteon, kansalaisjärjestön, tiedeyhteisön ja hallinnon edustajat keskustelivat uuden ilmastosopimuksen merkityksestä.

Arktinen alue on erityisen haavoittuvainen ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmasto on lämmennyt kaksi kertaa voimakkaammin arktisella alueella verrattuna keskimääräisen lämpötilan nousuun. Tilanne vaikuttaa erityisesti alueen luonnon monimuotoisuuteen, mutta myös alueen asukkaiden elinolosuhteet ovat vaarassa.

Tällä hetkellä arktinen alue viilentää maapalloa, mutta sen lämpötilan nousua puskuroiva vaikutus heikentyy sitä mukaa, kun jäät ja ikirouta sulavat. Arktisen alueen muutosten nopeus ja laajuus toimii maapallomme tulevaisuuden näyttämönä, jos mittaviin ilmastotoimiin ei ryhdytä nyt.

Uusi ilmastosopimus on tilaisuus suojella arktista

Grahn-Laasosen mukaan kuluva vuosi on näytön paikka arktisen alueen suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. YK:n yleiskokouksessa syyskuussa linjataan globaalit kestävyystavoitteet, niin sanottu Post-2015 -agenda.

Joulukuussa pidettävässä Pariisin ilmastokokouksessa tulisi sopia kattavasta ilmastosopimuksesta. Arktisen neuvoston ilmastonmuutosraportit ovat tuoneet arktisen ilmastonmuutoksen nopeuden ja vaikutukset kaikkien tietoisuuteen. 

"Arktisen alueen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa tulee ottaa vakavasti. Meidän pitäisi saada aikaan reilu, mutta kunnianhimoinen, sitova ilmastosopimus. Sopimuksen tulee koskea jokaista sektoria ja sitoa kaikkia suuria talouksia", sanoi ministeri Grahn-Laasonen.

Arktisilla alueilla on paljon taloudellista potentiaalia

Arktinen alue on keskellä monia nopeita ja ristiriitaisia muutoksia. Ilmastonmuutoksen lisäksi teknologinen kehitys ja nopeasti kasvava kiinnostus aluetta kohtaan ovat mullistamassa alueen luonnetta. Uudet merireitit, alueen energia- ja mineraalivarannot ja lisääntyvä matkailu tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet tulisi sovittaa kestävällä tavalla yhteen.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tuoreimman arvion mukaan ilmaston lämpenemisen suitsiminen kahteen asteeseen edellyttää, että sijoitukset uusiutuviin energiamuotoihin kolminkertaistuvat vuoteen 2040 mennessä.

"Arktisella alueella on valtavat uusiutuvan energian varannot ja huomion tulisi nyt kohdistua tuuli-, vesi-, aalto- ja geotermisen energian hyödyntämiseen. Tämä unohtuu usein julkisissa keskusteluissa, jotka keskittyvät öljyn ja maakaasun hyödyntämiseen," totesi Grahn-Laasonen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Niko Urho, ympäristöministeriö, p. 0295 250 379, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, ympäristöministeriö, p. 0295 250 097, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Aino Salo, ministerin erityisavustaja, p. 050 3069 599, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi