Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi

Tiedote 11.3.2019 klo 9.59

Ympäristöministeriö teettää selvityksen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntimääristä, ympäristövaikutuksista ja keinoista vähentää niiden kulutusta Suomessa. Selvityksen tekevät Ekoleima Ay, Enlawin Consulting Oy ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Selvitys valmistuu syksyyn mennessä.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään, kun Suomi ryhtyy toteuttamaan kertakäyttöisiä muovituotteita koskevaa direktiiviä, joka julkaistaneen kesäkuussa. Direktiiviehdotuksesta päästiin sopuun neuvoston, EU:n komission ja Euroopan parlamentin kesken viime joulukuussa. Ehdotuksessa esitettiin toimia kymmenelle kertakäyttöiselle muovituotteelle sekä muovia sisältäville kalastusvälineille. Direktiivissä edellytetään tuoteryhmittäin eri toimia eli kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Tutkimuskonsortio arvioi tarpeita tehdä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tai laatia uutta lainsäädäntöä. Lisäksi selvityksessä annetaan suosituksia muista ohjauskeinoista, joilla kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta voitaisiin vähentää innovatiivisesti ja kustannustehokkaasti. Selvityksessä myös arvioidaan kansallista hallinnointi- ja markkinavalvontamallia, joka tukisi tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja raportointia.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, ympäristöministeriö, p. 0295 250 202, etunimi.sukunimi@ym.fi
Toimitusjohtaja Raimo Lilja, Ekoleima Ay, p. 050 4097832, etunimi.sukunimi@ekoleima.fi
Ari Ekroos, Enlawin Consulting Oy, p. 050 5416582, etunimi.sukunimi@aalto.fi
Projektipäällikkö Hanna Haaksi, Pidä Saaristo Siistinä ry, p. 02 274 5500, etunimi.sukunimi@pssry.fi