Ympäristöministeriö siirtää ympäristölupia koskevaa päätöksentekoa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Porin kaupungille

Tiedote 1.11.2018 klo 15.46

Ympäristöministeriö siirtää Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Porin kaupungille toimivallan myöntää ja valvoa tiettyjä ympäristölupia. Toimivallan siirto on määräaikainen, ja sillä pyritään sujuvampaan ja tehokkaampaan lupaprosessiin.

Ympäristöministeriö teki päätöksen Porin kaupungin hakemuksesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ympäristöministeriö siirtää toimivallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla.

Päätöksen myötä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle siirtyy valvottavaksi ja käsiteltäväksi noin 20 aluehallintoviraston nykyisin myöntämää lupaa. Niistä suurin osa koskee kahta toimialaa: polttoaineiden valmistusta, kemikaalien tai polttoaineiden varastointia ja käsittelyä sekä jätteiden ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa jatkossakin luvista, jotka koskevat turvetuotantoa, kaivostoimintaa, koneellista kullankaivuuta, malmin tai mineraalien rikastamoa, lentoasemaa, satamaa, ydinvoimalaitosta, jätteenpolttolaitosta, jätteen rinnakkaispolttolaitosta taikka puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimintaa koskevia lupa-asioita. Toimivallan siirron ulkopuolelle jäävät myös ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 alakohdassa 5 d) tarkoitetut kemikaalivarastot, alakohdassa 11 d) tarkoitetut kalankasvatus- ja viljelylaitokset, alakohdassa 13 c) tarkoitetut teollisuuden jäteveden puhdistamot, alakohdassa 13 d) tarkoitetut yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja johtamista koskevat toiminnot sekä direktiivilaitoskokonaisuuteen teknisesti tai toiminnallisesti kiinteästi toiminnot.

Toimivallan siirto alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2023. Ennen toimivallan siirtoa valtion lupaviranomaisessa vireille tulleet asiat käsitellään loppuun Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ympäristönsuojelulain 38 §:n 2 momentin mukaisesti.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Oili Rahnasto, p. 0295 250 244, etunimi.sukunimi@ym.fi