Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö vahvisti Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan

Tiedote 18.1.2016 klo 11.07

Ympäristöministeriö on vahvistanut Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan. Kaavassa käsitellään pääosin Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvää kaavoitusta Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueella sekä hankkeeseen liittyviä tie- ja voimajohtolinjauksia.

Kaivosalueen rajauksessa on lisäksi huomioitu Metsähallituksen omistuksessa olevat suojelumetsät sekä niiden ja kaivosalueen väliin jäävä maa- ja metsätalousvaltainen alue. Kaavasta ei ole tehty valituksia, eikä siitä jätetä vahvistamatta mitään osia.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Aino Pietarinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 229, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi