Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Pohjois-Lappiin perusteilla luonnonsuojelualueita suojeluun varatuille valtion maille

Pohjois-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita valtion omistamille maille. Suojeltaviksi suunnitellut alueet on varattu luonnonsuojelutarkoitukseen jo aiemmin. Ympäristöministeriö ja Metsäh...

20.9.2019
Tave-Laapin vuáđudemnáál luándusuojâlemkuávluh suojâlmân väridum staatâ enâmáid

Tave-Laapin láá vuáđđudmin luándusuojâlemkuávluid staatâ omâstem enâmáid. Suojâlmân suunâttâllum kuávluh láá väridum luándusuojâlemulmijd jo ovdil. Pirâsministeriö já Meccihaldâttâs orniv čohčâmáánust...

20.9.2019
Davvi-Sápmái vuođđudeamen luonddusuodjalanguovlluid suodjaleapmái várrejuvvon stáhta eatnamiidda

Davvi-Sápmái leat vuođđudeamen luonddusuodjalanguovlluid stáhta oamastan eatnamiidda. Suodjaleapmái plánejuvvon eatnamat leat várrejuvvon luonddusuodjalandárkkuhussii jo árabut. Birasministeriija ja M...

20.9.2019
Ministeri Mikkonen YK:n pääsihteerin ilmastokokoukseen ja kestävän kehityksen kokoukseen New Yorkiin

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen matkustaa 20.-26.9. YK:n pääsihteerin ilmastokokoukseen ja kestävän kehityksen kokoukseen New Yorkiin. Kokoukset ovat osa YK:n yleiskokouksen avausviikko...

19.9.2019
Ympäristöministeriö selvittää MAL-sopimusmenettelyn laajentamista Jyväskylän, Lahden ja Kuopion seuduille

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvitystyön maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduille. Selvityshenkilöksi on asetett...

19.9.2019
Luonnonsuojeluun merkittävä lisärahoitus budjettiriihestä

Hallitus päätti budjettiriihessään esittää luonnonsuojeluun sadan miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2020. Tärkein rahoituksella käynnistettävä hanke on kymmenvuotinen elinympäristöjen parantamis...

17.9.2019
Työryhmä: Jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä lisättävä merkittävästi

Jätelain uudistusta pohtinut työryhmä ehdottaa biojätteen ja pakkausjätteiden (muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkaukset) erilliskeräyksen laajentamista kaikissa taajamissa viiden huoneiston ja si...

16.9.2019
Ympäristöministeriön tutkimushanke selvittää kipsin käyttöä pelloilla Itämeren rantavaltioissa

Ympäristöministeriö edistää peltojen kipsikäsittelyä Itämeren rantavaltioissa käynnistämällä tutkimus- ja kehittämishankkeen. Kipsin avulla voitaisiin vähentää merkittävästi maatalouden ravinnepäästöj...

11.9.2019
Hallitus esittää lisää tukea opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, jonka mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän investointiavustuksen enimmäis...

5.9.2019
Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä siirtyy rakennushankkeiden testattavaksi

Ympäristöministeriö aloittaa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän testauksen. Syksyllä 2019 alkavan ja kesään 2020 asti kestävän testausjakson avulla selvitetään, kuinka hyvin ympäristömin...

30.8.2019
Kansalaisten hiilijalanjälki halki vuoteen 2030 – neljälle ilmastoratkaisulle jatkorahoitusta

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman mukaan kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälki vuoteen 2030. Ympäristöministeriön ja Motivan kokeiluhaku etsi ideoita, joilla tämä ra...

29.8.2019
Uhanalaisten lajien kansainväliseen kauppaan tarpeellisia tiukennuksia – Vahvempaa suojelua norsuille ja uhanalaisille mereneläville

Tänään 28.8. päättyneessä uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa sääntelevän CITES-sopimuksen osapuolikokouksessa otettiin merkittäviä askelia luonnon ja lajien turvaamiseksi. EU edisti onnistunee...

28.8.2019
Ministeri Mikkosen kirje EU:n ulkoasioiden edustajalle: Ulko- ja kauppapolitiikan keinot valjastettava Amazonin metsäpalojen pysäyttämiseksi

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan EU:lta tarvitaan tiukkoja toimia Amazonin metsäpalojen pysäyttämiseksi. EU:n ulkosuhteista vastaavalle korkealle edustajalle Federica Mogherinille...

28.8.2019
Merentutkimusalus Arandan hallinnoinnin ja ylläpidon vaihtoehtoja on selvitetty

Selvitysmies Markku Mylly on saanut valmiiksi raporttinsa tutkimusalus MTA Arandan eri vaihtoehdoista hallinnan ja ylläpidon järjestämiseksi.

28.8.2019
Kestävä kaupunki -ohjelma etsii sosiaalista kestävyyttä edistäviä kokeiluja

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa etsitään kaupunkien ja kuntien sosiaalista kestävyyttä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, ...

27.8.2019
Suomen vesien tila-arvio: Järvien ja jokien tila pääosin ennallaan, rannikkovesien tila heikentynyt

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rehevöityminen on edelleen ...

27.8.2019
Lakiluonnos lausunnoille: avustuksia sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla otettaisiin käyttöön avustukset kosteus- ja homevaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten ...

23.8.2019
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministeriryhmä aloitti toimintansa – hiilineutraaliustavoitetta tukevat selvitykset käyntiin pikaisesti

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran torstaina 22. elokuuta ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen johdolla. Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hal...

22.8.2019
Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioksi

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2020 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 235,5 miljoonaa euroa, mikä on 31,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2019. Lisäys johtuu erityise...

16.8.2019
IPCC: Maankäytöllä on suuri merkitys ilmastonmuutoksessa – kestävä maa- ja metsätalous on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuoreen raportin mukaan ennennäkemättömän nopeasti lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen kö...

8.8.2019

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen