Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Lakiluonnos opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointituen korotuksesta lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla opiskelija- ja nuorisoasunnoille myönnettävien erityisryhmien investointiavustusten enimmäismäärä nostettaisiin 10 pro...

16.7.2019
Selvitys: hiilinieluilla käytävässä kaupassa on useita haasteita

Hiilinieluilla käytävään kauppaan sisältyy useita haasteita, käy ilmi YM:n Helsingin yliopistolla teettämästä selvityksestä. Selvityksen mukaan hiilipörsseillä aikaansaatavat päästövähennykset eivät v...

15.7.2019
EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit: EU:n tulee vauhdittaa kunnianhimoista kiertotalouspolitiikkaa

Kiertotalouden laajentaminen uusille aloille oli epävirallisen ympäristöministerikokouksen toisen päivän pääaihe. Ministerit keskustelivat kiertotalouden tarjoamista ratkaisuista ilmastonmuutoksen hil...

12.7.2019
EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit: ilmastokriisi ja ylikulutuksen aiheuttama luonnon köyhtyminen vaativat yhteisiä ratkaisuja

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit keskustelivat EU:n ja kansainvälisten ilmastotoimien vauhdittamisesta epävirallisessa kokouksessaan. Kokouksen ensimmäisen päivän aiheina olivat EU:n pitkän aikavä...

11.7.2019
Heikkinen, Juurikkala ja Yliluoma ministeri Krista Mikkosen erityisavustajiksi

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen erityisavustajiksi on nimitetty Riikka Yliluoma, Timo Juurikkala ja Antti Heikkinen. Valtiosihteeriksi nimitettiin viime viikolla Terhi Lehtonen.

11.7.2019
Ympäristöministeriö rahoittaa tutkimusta rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelussa

Ympäristöministeriö käynnistää tutkimus- ja kehittämishankkeet rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona. Tavoitteena on selvittää rakennekalkin ja kuitulietteiden käy...

10.7.2019
Metsähallitus ja ministeri Mikkonen kehottavat välttämään verkkokalastusta saimaannorppa-alueilla

Metsähallitus vetoaa yhdessä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen kanssa Saimaalla kalastavia välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla myös heinäkuussa. Saimaannorpan keskeiset elinalueet...

4.7.2019
Luonnon köyhtyminen täytyy pysäyttää – Ympäristöministereiltä vahva kannanotto luonnon puolesta Trondheimista

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen antoi yhdessä 13 maan ympäristöministerien kanssa vahvan kannanoton luonnon monimuotoisuuden puolesta Trondheimin konferenssissa 2.7. Ministerit sitoutuv...

2.7.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen Trondheimin konferenssiin luonnon monimuotoisuudesta

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen matkustaa Trondheimissa tiistaina 2.7. järjestettävään luonnon monimuotoisuutta käsittelevään konferenssiin. Yhdeksättä kertaa järjestettävä kokous tukee...

1.7.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen EU:n ympäristöneuvostoon Luxemburgiin – agendalla veden uudelleenkäyttö, kestävä kemikaalipolitiikka ja EU:n ilmastotavoitteet

Ministeri Krista Mikkonen matkustaa Luxemburgissa 26.6. pidettävään EU:n ympäristöministerikokoukseen. Ministerit keskustelevat mm. EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteista, kestävästä kemikaalipolit...

25.6.2019
Havaintoja äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kerätään taas

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät jälleen havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaj...

20.6.2019
Ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait voimaan 1.9.2020

Yhden luukun mallia koskevat lait vahvistettiin tänään 19.6. tasavallan presidentin esittelyssä. Uudistuksen tavoitteena on, että tiettyjen ympäristöä koskevien lupamenettelyjen yhteensovittaminen tek...

19.6.2019
Ensimmäinen ilmastovuosikertomus eduskunnalle – Suomi näyttää saavuttavan vuosille 2020 ja 2030 asetetut päästövähennystavoitteet

Valtioneuvosto antoi tänään ensimmäisen ilmastovuosikertomuksensa eduskunnalle. Vuosikertomuksen mukaan on todennäköistä, että sekä vuodelle 2020 ja että vuodelle 2030 asetetut tavoitteet saavutetaan,...

19.6.2019
Ministeri Mikkonen kutsuu EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit Suomeen ratkomaan kestävyyskriisiä

Suomi haluaa nostaa kestävyyskriisin ja sen ratkaisut EU-politiikan ytimeen. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja kiertotalous ovat pääteemoja myös Suomen EU-puheenjohtajakauden epä...

19.6.2019
Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Haun painopiste ...

19.6.2019
Selvitys: Ohjelmat ovat onnistuneet vähentämään asunnottomuutta – Jatkossa asunnottomuustyötä on tarpeen vahvistaa kunnissa

Asunnottomuuden väheneminen Suomessa on suurelta osin asunnottomuusohjelmien ansiota, kertoo ympäristöministeriön teettämä selvitys. Selvityksessä arvioidaan kolmen asunnottomuusohjelman toteutusta, v...

18.6.2019
Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta valmistui – omistajaksi esitetään säätiötä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön teettämä selvitys Paimion parantolan liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista on valmistunut. Selvityksessä esitetään, että Varsin...

18.6.2019
Neuvottelut markkinamekanismeja koskevista säännöistä jatkuvat Bonnin ilmastokokouksessa

YK:n ilmastosopimuksen alaiset neuvottelut jatkuvat Saksan Bonnissa 17.–27.6.2019. Virkamieskokouksen pääpaino on Pariisin sopimuksen markkinamekanismien toimeenpanosäännöissä ja YK:n ilmastosopimussi...

17.6.2019
Suomi osallistuu G20-maiden energia- ja ympäristöministerien kokoukseen Japanissa 15.-16.6.

Japani on kutsunut Suomen osallistumaan G20-ryhmän puheenjohtajakautensa ohjelmaan kuuluvaan energia- ja ympäristöministerien kokoukseen Karuizawaan 15.–16.6.2019. Suomi on yksi kokoukseen kutsutuista...

14.6.2019
MAL-seuranta: Helsingin seudun MAL-sopimus on edennyt hyvin

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa sovitut toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Näin kertoo tänään julkaistu seurantaraportti, jossa luodaan näkymä...

5.6.2019

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen