Hyppää sisältöön

Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Ilmastokokeiluista vauhtia paikallisiin päästövähennyksiin

Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoitusta kymmenelle erilaiselle kokeilulle, jotka testaavat uusia tapoja vähentää päästöjä, ennen kaikkea kestävän liikkumisen ja kestävien ruokapalveluiden sekä m...

3.6.2020
Uudet MAL-sopimukset ohjaamaan maankäytön, asumisen ja liikkumisen kestävää kehitystä – valtio ja kaupungit rahoittavat kestävää kaupunkikehittämistä ennätyspotilla

Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2020-2031 Helsingi...

2.6.2020
Ministeri Mikkonen: Kestävä elvytys käyntiin - mittavat panostukset öljylämmityksestä luopumiseen, puurakentamiseen sekä lähivirkistysalueisiin ja retkeilyinfraan

Hallituksen tänään antama lisätalousarvioesitys sisältää koronakriisin nopeita elvytystoimia, jotka torjuvat ilmastonmuutosta ja ehkäisevät luonnon köyhtymistä. “Koronakriisistä toivuttaessa katse ...

2.6.2020
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen: Suomen seurattava EU:n esimerkkiä kestävässä elvytyksessä

Euroopan komissio esitteli tällä viikolla ehdotuksensa koronakriisin jälkihoitoon. Paketissa on vahva panostus ilmasto- ja ympäristötoimiin. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan saman...

29.5.2020
Rakennusala säästynyt toistaiseksi suurilta iskuilta - vaikutukset tulevat näkyviin pidemmällä aikavälillä

Ympäristöministeriön asettama rakennusalan seuranta- ja toimenpideryhmä on laatinut kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita ja muita tahoja kuullen ensimmäisen tilannekuvan koronakriisin vaikutuksista ...

28.5.2020
Ilmastopolitiikan pyöreältä pöydältä vahva tuki ilmastopäästöjä hillitseville elvytystoimille

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontui torstaina ensimmäistä kertaa. Pääosin virtuaalisesti järjestetyn kokouksen teemana oli koronakriisin jälkeinen elvytys. Pyöreän pöydän jäsenet antoivat vahvan ...

28.5.2020
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän ensimmäisen kokouksen aiheena kestävä elvytys

Valtioneuvoston asettama ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 28.5. Virtuaalisesti järjestettävän kokouksen teemana ovat ilmaston ja luonnon kannalta kestävät elvytyst...

27.5.2020
Saaristomerellä esiintyvien pullokuonodelfiinien turvaamiseksi suositellaan verkkokalastuksen välttämistä

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö suosittelevat kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille, että nämä välttäisivät verkkokalastusta niillä merialueilla, joilla pullokuon...

26.5.2020
Ministerit Mikkonen ja Leppä Kiteelle tutustumaan valkoposkihanhien aiheuttamiin vahinkoihin

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vierailevat tiistaina 26.5.2020 Kiteellä. Vierailun aiheena ovat valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot, nii...

26.5.2020
Kestävä kaupunki panostaa viherympäristön terveysvaikutuksiin

Kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittava Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää kahdeksan kokeilua. Kokeilut testaavat uudentyyppisiä ratkaisuja, joilla viherympäristön terveysvaikutuksia vo...

25.5.2020
Ministeri Mikkonen: Komission biodiversiteettistrategia tärkeä askel luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi

”Euroopan komission tänään julkistama Euroopan luonnon monimuotoisuuden strategia 2030 on keskeinen osa eurooppalaista vihreän kehityksen ohjelmaa ja siirtymää kohti vihreää taloutta. On välttämätöntä...

20.5.2020
Ismo Tiainen jatkaa ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajana

Valtioneuvosto on nimittänyt ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan virkaan Ismo Tiaisen 1.6.2020-31.5.2025 väliseksi ajaksi. Tiainen toimii ministeriön hallinto- ja kansain...

20.5.2020
Asumisoikeusjärjestelmää uudistava laki lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jolla vahvistetaan asumisoikeusjärjestelmän kohtuuhintaisuutta ja asukkaiden asemaa sekä yksinkertaistetaan asukasvalintaa. Tavoitteena on varmis...

20.5.2020
Sidosryhmät ja kansalaiset toivovat ilmastolaista ymmärrettävää, konkreettista ja kaikkia koskevaa

Kansalaiset ja sidosryhmät toivovat lisää läpinäkyvyyttä, konkretiaa ja ymmärrettävyyttä ilmastolakiin, käy ilmi tähänastisten keskustelutilaisuuksien ja kuulemisten pohjalta tehdystä yhteenvedosta. K...

20.5.2020
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli valtioneuvoston omistajapoliittisesta linjauksesta ja sai tilannekatsauksen toimialojen vähähiilitiekartoista

Ilmasto- ja energiapolittiinen ministerityöryhmä keskusteli tiistaina 19.5. valtioneuvoston omistajapoliittisista linjauksista Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen esittelyn pohjalta...

19.5.2020
Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelmaluonnos kuultavana – tavoitteena yhdistää meriympäristön hyvä tila ja käyttö

Suomen merialueelle laaditaan ensimmäistä kertaa kattava merialuesuunnitelmaa. Suunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttöön – esimerkiksi kalastukseen, vesiviljelyyn, virkistyskäyttöön, ma...

18.5.2020
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa uudesta luonnonsuojelun kunnostus- ja hoitotoimien tukijärjestelmästä

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan lisäystä luonnon monimuotoisuuden suojelemisen edistämiseksi tehtävien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tukemisesta yksityismailla. Valtioneuvoston asetuksella mahdoll...

13.5.2020
Kansallispuistojen retkeilypalvelujen korjausvelkaa kuitataan reilusti – kunnostaminen on sijoitus luontoarvoihin, hyvinvointiin ja työllisyyteen

Kansallispuistojen ja monien muiden suosittujen valtion luonnonsuojelualueiden retkeilypalveluja kunnostetaan nyt laajasti. Huonokuntoiseen retkeilyinfraan kertynyttä korjausvelkaa vähennetään viime j...

13.5.2020
Rakennusperintöä suojeleva laki lausunnoille

Ympäristöministeriö esittää muutoksia rakennusperinnön suojelemista koskevaan lainsäädäntöön. Käynnistyvässä kuulemisessa pyydetään lausuntoja rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain sekä rikosla...

13.5.2020
Ympäristöministeriö avaa erityisavustushaun osana Helmi-ohjelmaa: kolme miljoonaa kuntien luonnonhoitotöihin

Ympäristöministeriö myöntää erityisavustusta kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan p...

11.5.2020

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle