Hyppää sisältöön

Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kohtuuhintaisten ARA-asuntojen korkotukivaltuutta korotetaan 340 miljoonalla eurolla – tavoitteena tukea rakennusalan työllisyyttä

Valtioneuvosto on nostanut korkotuetun asuntotuotannon hyväksymisvaltuutta 340 miljoonalla eurolla. Korotuksen jälkeen Valtion asuntorahaston (ARA) varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi voidaan hyvä...

2.7.2020
Kuntien luonnonhoitotyöt käynnistyvät Helmi-elinympäristöohjelmassa

Luonnon tilaa parantavat Helmi-ohjelman hankkeet käynnistyvät kesällä myös kunnissa. Kunta-Helmi erityisavustuksella rahoitetaan tänä kesänä 16 ensimmäistä kuntien luonnonhoitohanketta. Hankkeissa kun...

1.7.2020
Ympäristöministeriö hylkäsi Espoon kaupungintaloa koskevan valituksen

Ympäristöministeriö on hylännyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Pro Espoo ry:n tekemä valitus koski Espoon kaupungintalon suojelua. Ministeriö kats...

30.6.2020
Suomen ympäristökeskus SYKEn pääjohtajaksi 22 hakijaa

SYKEn pääjohtajan virkaan on hakenut 22 henkilöä. Virka täytetään määräajaksi ajalle 1.11.2020–31.10.2025.

29.6.2020
Koronakevät vaikuttanut suomalaisten luontosuhteeseen myönteisesti – tietoisuus luontomme suurimmasta uhista edelleen hataraa

Neljännes suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen myönteisesti koronakevään aikana. Suurin osa on viettänyt enemmän aikaa luonnossa ja myös luonnon ja luontokohteiden arvostus on kasvanut. Kor...

26.6.2020
Itämeren uhanalaisista pyöriäisistä kerätään havaintotietoja – kansalaisten näköhavainnot tärkeässä roolissa

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja äärimmäisen uhanalaisista pyöriäisistä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji. Itämeren pääalta...

25.6.2020
Verkkokalastuskielto Saimaalla päättyy 1.7. – Ministeri Mikkonen ja Metsähallitus kehottavat välttämään verkkokalastusta saimaannorppa-alueilla

Metsähallitus ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen vetoavat Saimaalla kalastavia välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla myös heinäkuussa. Kalastusrajoitusajan päätyttyä kalastus ohut...

25.6.2020
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kuuli Helmi-ohjelman tilanteesta ja keskusteli työstä luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli tiistaina luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtäävistä toimista niin Suomessa kuin EU:ssa. Keskeinen keino Suomen luonnon monimuotoisuuden...

23.6.2020
EU:n ympäristöministerit keskustelevat elpymisestä – Suomi esittelee kestävän elvytyksen kriteeristöään

EU:n ympäristöministerit keskustelevat 23.6.2020 epävirallisessa kokouksessa ympäristö- ja ilmastopolitiikkojen vaikutuksesta koronakriisistä elpymiseen. Suomea videokokouksessa edustaa ympäristö- ja ...

22.6.2020
Suomen luontoa hoidetaan nyt historiallisen paljon: Kaikki Helmi-ohjelman hallituskauden tavoitteet asetettu

Helmi-elinympäristöohjelman vuoden 2023 loppuun ulottuvat tavoitteet ELY-keskuksille ja Metsähallituksen Luontopalveluille on asetettu. Tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 h...

22.6.2020
Ministeri Mikkonen kuuli asunnottomuustoimijoita koronakeväästä: pahimmat riskit jääneet toistaiseksi toteutumatta, heikoimmassa asemassa olevien asemaa tuettava

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kutsui laajan joukon asunnottomuustoimijoita keskustelemaan koronapandemian vaikutuksista asunnottomuuteen. Tarkoituksena oli saada tilannekuva kentältä:...

18.6.2020
Ilmastovuosikertomus 2020: Lähivuosien päästövähennystavoitteet saavutettaneen, hiilineutraali Suomi vuonna 2035 vaatii lisätoimia

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona 17. kesäkuuta toisen ilmastovuosikertomuksensa eduskunnalle. Vuosikertomuksen mukaan on todennäköistä, että nykyiset sekä vuodelle 2020 ja että vuodelle 2030 asetetu...

17.6.2020
Kestävä elvytys vauhdittaa yhteiskunnan välttämättömiä murroksia

Työryhmä esittää elvytyskeinoja kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

16.6.2020
Kunnille tarjolla avustusta ikääntyneiden asumisen kehittämiseen

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla voidaan parantaa ikääntyneiden asumista pitkäkestoisesti.

16.6.2020
Vedenhaltija Ahdin nimipäivätoive: hae rahoitusta vesistökunnostushankkeisiin

Suomessa voi nauttia upeista vesistöistä ja Itämerestä mutta maassamme on myös runsaasti vesiä, jotka kaipaavat kunnostamista. Rehevöityvät, mataloituvat ja umpeen kasvavat vesistöt tarvitsevat kunnos...

16.6.2020
Ministeri Mikkonen tutustumaan luonnonhoitotöihin: Metsähallitus kunnostaa Kolin kansallispuiston luontokohteita osana Helmi-ohjelmaa

Valtion budjettirahoitus luonnonsuojelualueverkoston hoitoon on tänä vuonna kasvanut merkittävästi. Lisärahoituksella kunnostetaan retkeilyrakenteita ja hoidetaan luontoa. Merkittävä panostus luontoon...

15.6.2020
Kiertotalousohjelman valmistelussa tavoite talouden uusi perusta ja hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Kiertotalous voisi olla talouden uusi perusta ja keino saavuttaa hallituksen hiilineutraalisuustavoite. Kansallista kiertotalousohjelmaehdotusta valmisteleva ohjausryhmä hyväksyi työtä ohjaavan vision...

12.6.2020
Valkoposkihanhityöryhmä asetettu, nopean työskentelyn tavoitteena toimenpiteet vahinkojen vähentämiseksi

Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämistä valmisteleva työryhmä aloittaa työnsä. Työryhmältä odotetaan konkreettisia esityksiä elokuun loppuun mennessä.

12.6.2020
Hallitukselta päätös täydennysrakentamisen tukemisesta

Valtioneuvosto on tänään päättänyt maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksiin kuuluvista, valtion asuntorahaston varoista myönnettävistä lähivuosien kunnallistekniikka-avustuksista. Vuosina ...

11.6.2020
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöllä tulosta – 64 000 uutta asuntoa hyvillä sijainneilla kestävien kulkumuotojen äärellä

Valtion ja Helsingin seudun kuntien edellisen, vuosille 2016–2019 solmitun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen seuranta on valmistunut. Kaupunkiseudun asuntotuotanto, kaavoitus ja liik...

9.6.2020

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle