Tiedotteet - tiedotteet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Nuoret haluavat vahvat kansainväliset luonnon monimuotoisuustavoitteet ja selkeän suunnitelman niiden toteuttamiseen

Nuoret haluavat, että luonnon monimuotoisuudelle solmitaan tänä vuonna vahvat kansainväliset tavoitteet, joiden toteuttamiseksi tehdään selkeä suunnitelma. Nuoret korostavat, että tavoitteissa on tärk...

24.1.2020
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyy kansalaisia kuulemalla

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Heti uudistuksen alussa kuullaan kansalaisten näkemyksiä. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi lak...

24.1.2020
Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen ja perusparannuksiin

Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2020 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan ed...

23.1.2020
Helmi-elinympäristöohjelman pitkän aikavälin tavoitteiden valmistelu käynnistyy – työhön asetettu laajapohjainen ohjausryhmä ja työryhmä

Ympäristöministeriö asetti tänään hankkeen, joka valmistelee Helmi-elinympäristöohjelman sisältöä ja tavoitteita vuoteen 2030 saakka. Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-ohjelma on merkittävä keino...

22.1.2020
Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia kommentoitavana – tavoitteena helpottaa rakennusten energiatehokkuutta parantavia korjauksia

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja luonnokseen pitkän aikavälin peruskorjausstrategiaksi. Strategian on tarkoitus helpottaa rakennuskannan vapaaehtoista ja kustannustehokasta korjaamista erittäin ...

21.1.2020
Nuoret laativat suosituksensa tänä vuonna päätettäville kansainvälisille luonnon monimuotoisuustavoitteille

Ympäristöministeriö ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto järjestävät nuorille luonnon monimuotoisuutta käsittelevän työpajan perjantaina 24.1. Nuoret laativat työpajassa suosituksensa siihen, millaiset ...

21.1.2020
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoidon seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026 on käynnistynyt

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa näkemyksiä Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2020-2026. Kuuleminen on ...

20.1.2020
Selvityshenkilö suosittaa MAL-sopimusmenettelyn laajentamista Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

Ympäristöministeriön selvitys maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille on valmistunut. Selvityshenkilö Matti Vatilo suos...

17.1.2020
Ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan 23 hakijaa 

Ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä. Virka täytetään 1.6.2020 lukien viiden vuoden määräajaksi 31.5.2025 asti.

16.1.2020
Asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmisteluun vauhtia sidosryhmien kuulemisesta

Suomen asuntopolitiikalle laaditaan vuodet 2021-2028 kattava kehittämisohjelma. Valmistelun pohjaksi selvitetään sidosryhmien näkemyksiä asuntomarkkinoiden vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämistar...

14.1.2020
Sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voi saada avustusta vuoden alusta

Sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin voi hakea avustusta vuoden 2020 alusta. Valtioneuvosto hyväksyi asiaa k...

30.12.2019
Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueen johtajat nimitetty

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on nimittänyt 18.12.2019 Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueiden johtajat. V...

19.12.2019
Uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja ikääntyville sopiviksi - haettavissa 2020 alusta

Valtioneuvosto on antanut tänään asetuksen, jolla otetaan käyttöön uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja ikääntyville sopiviksi seuduilla, joiden väestö vähenee. Avustus auttaa vuok...

19.12.2019
Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ...

19.12.2019
Valtioneuvosto nimitti uuden ilmastopaneelin, puheenjohtajana jatkaa Markku Ollikainen

Valtioneuvosto nimitti tänään uuden ilmastopaneelin, jonka puheenjohtajana jatkaa ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Paneelissa on yhteensä 15 jäsentä, joista ky...

19.12.2019
Suomen puheenjohtajakausi huipentuu: EU:n ympäristöministerit käsittelemään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja luonnon monimuotoisuutta

EU:n ympäristöministeri kokoontuvat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen johdolla Brysseliin 19. joulukuuta. Ympäristöneuvosto keskustelee EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan painotuksista ...

18.12.2019
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käyntiin – Uudistuksen seuraamiseen ja edistämiseen nimetty laajapohjaiset ryhmät

Ympäristöministeriö käynnistää luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia (1096/1996) ja -asetusta (160/1997) sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla...

17.12.2019
Vesienhoitotoimet tarpeen pohjavesien tilan paranemiseksi

Suomessa on noin 3900 vedenhankinnalle tärkeää, siihen soveltuvaa tai pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä ylläpitävää pohjavesialuetta, joista suurin osa on tilaltaan hyviä. Uusimman arvion mukaan ...

17.12.2019
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli sähköautojen latausinfran rakentamisen periaatteista ja LULUCF-asetuksesta

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokousti uudessa kokoonpanossaan ensimmäistä kertaa maanantaina 16.12.

16.12.2019
Madridin ilmastokokous päättyi ristiriitaisiin tunnelmiin

Madridin ilmastokokous päättyi sunnuntai-iltapäivällä ristiriitaisiin tunnelmiin. Pääaiheena olleista markkinamekanismeja koskevista säännöistä saatiin prosessipäätös, jonka myötä asia siirtyy käsitte...

15.12.2019

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen