Tiedotteet - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Julkaistu
Komissio haluaa rajoittaa kertakäyttömuovien päätymistä meriin ja luontoon

Euroopan komissio antoi tänään lakiesityksen, jolla rajoitettaisiin kertakäyttömuovien kulutusta ja laajennettaisiin muovituotteiden valmistajien ja maahantuojien vastuuta muovijätteestä. Direktiivieh...

28.5.2018
Kärkihankerahoituksella parannetaan vesien ja Itämeren tilaa

Ympäristöministeriö rahoittaa lähes viidellä ja puolella miljoonalla eurolla vesien ja Itämeren tilaa parantavia kärkihankkeita eri puolella Suomea. Rahoitusta saa yhteensä 27 hanketta.

22.5.2018
Kunnat haluavat rakennustietonsa ajan tasalle – nyt ratkaisuksi kokeillaan automatisointia

Kuntaliiton arvion mukaan kunnat menettävät vuosittain 100–150 miljoonaa euroa verotuloja puutteellisten kiinteistöverotietojen vuoksi. Ympäristöministeriön KIRA-digin kokeiluhankkeet testaavat uusia ...

22.5.2018
Jätteille valmisteilla markkinapaikka

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallista sähköistä markkinapaikkaa, jonka kautta ammattitoimijat voivat tarjota ja etsiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja.

18.5.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sidosryhmäfoorumi asetettu

Ympäristöministeriö on tänään asettanut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua varten sidosryhmäfoorumin. Sen puheenjohtajana toimii professori Ari Ekroos Aalto-yliopistosta

17.5.2018
Ympäristöministeriöltä 1,85 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 1,85 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustuksia saa 38 järjestöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen ha...

15.5.2018
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiivistävät yhteistyötä kosteikkolintulajien elinympäristöjen suojelemiseksi

Monet arvokkaat lintuvedet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet umpeen ja niiden linnusto on köyhtynyt. Kosteikkolintulajien tilanteen pysyvä korjaaminen edellyttää niiden elinympäristöjen suojelua. Ny...

9.5.2018
Vaikuta muovitiekartan valmisteluun – kerro, mitä tehdä muoville

Ympäristöministeriö on avannut verkkoalustan, jonka kautta saa ehdottaa ratkaisuja muoveihin liittyviin haasteisiin sekä osallistua muovitiekartan valmisteluun. Ideointialusta on avoinna 28.5. asti.

8.5.2018
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja päästökattodirektiivin toimeenpanoon liittyvistä säännösmuutoksista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristönsuojelulakiin ja ympäristönsuojeluasetukseen tehtävistä muutoksista, joilla pannaan kansallisesti toimeen uuden päästökattodirektiivin vaatimukset.

3.5.2018
KIRA-digin viimeisellä hakukierroksella rahoitusta 31 uudelle kokeilulle

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavan KIRA-digi -hankkeen kuudennella ja viimeisellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin 1 039 238 euroa tukea 31 uudelle kokeilulle, jotka uudist...

30.4.2018
Tuore ohje kannustaa esteettömään rakentamiseen

Ympäristöministeriö on tänään julkaissut ohjeen esteettömästä rakentamista. Ohje täydentää vuoden alussa voimaan tullutta rakennusten esteettömyyttä koskevaa valtioneuvoston asetusta.

27.4.2018
Ilmastoneuvottelut jatkuvat Bonnissa maanantaina – tavoitteena edetä Pariisin sopimuksen säännöissä

YK:n kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuvat virkamiestasolla Saksan Bonnissa 30.4.­–10.5. Neuvottelujen tavoitteena on edetä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosääntöjen laatimisessa. Sääntökir...

27.4.2018
Suomi mukana vaatimassa EU:lta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa

Suomi yhdessä kuuden muun EU-maan kanssa vaatii EU:lta Pariisin ilmastosopimuksen mukaista, kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Maiden ilmastoasioista vastaavat ministerit tapasivat keskiviikkona 25.4...

25.4.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettu

Ympäristöministeriö on tänään asettanut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän. Parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana...

25.4.2018
Kiinteistö- ja rakentamisalan halutaan noudattavan tiedonhallinnan kansainvälisiä standardeja – toisi vuosittain 300 miljoonan euron säästöt

Yhtenäisten kansainvälisten standardien noudattaminen tiedonhallinnassa parantaisi kiinteistö- ja rakentamisalan kannattavuutta merkittävästi. Samalla se voisi lisätä organisaatioiden yhteistyötä. Ymp...

25.4.2018
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Etelä-Savoon perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Etelä-Savon maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on va...

23.4.2018
Ministeri Tiilikainen avasi suomalaisen kauppakamarin Intiassa

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen avasi 20.4. Delhissä Suomen uuden kauppakamarin Intiassa. Kauppakamarin tärkein tehtävä on tukea Intiassa toimivia tai sinne pyrkiviä suomalai...

21.4.2018
Avoin paikkatietoaineisto luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä metsistä Suomessa avattu

Suomen metsistä on laadittu kaikille avoin valtakunnallinen kartta-aineisto, joka antaa kattavan kuvan metsien luontoarvojen jakaantumisesta. Uutta kartta-aineistoa voidaan hyödyntää uhanalaisen metsä...

18.4.2018
Ministeri Tiilikainen energia- ja ympäristökiertueelle Saksaan ja Intiaan

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen matkustaa Saksaan ja Intiaan 18.–20.4. edistämään yhteistyötä uusiutuvan energian ja ympäristöystävällisten ratkaisujen saralla.

16.4.2018
Jätevesiviikko alkaa: Ota loppukiri, kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä

Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee s...

16.4.2018

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9