Tiedotteet - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Julkaistu
Kuuleminen saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin käynnistyy

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset riittävät, mahdolliset uudet rajoitukset tehdään vapaaehtoisin sopimuksin.

18.6.2018
Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriö on 14.6.2018 antanut asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetukset tulevat voim...

15.6.2018
MAL-sopimuskausi puolivälissä: sopimukset vauhdittaneet kaupunkiseutujen kasvua

Suurimpien kaupunkiseutujen kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat vauhdittaneet kuntien asuntotuotantoa ja kestävien liikennejärjestelmien kehittämistä. Täm...

15.6.2018
Asuntojen korjausavustusten tulorajat korkeammiksi

Valtioneuvosto päätti tänään asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienitulois...

13.6.2018
Valtioneuvostolta periaatepäätös ympäristövahinkojen torjunnan strategiasta

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta, jolla varaudutaan öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan ja torjunnan vaikutuksiin ...

13.6.2018
Vesiosaamisen kysyntä kasvaa kansainvälisesti – Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö liiketoiminnan kasvun avain Suomelle

Vettä kierrättävien ja säästävien ratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti ja ruuantuotanto lisääntyy vesialueilla. Suomi voi tarjota kilpailukykyisiä ratkaisuja maailman haasteisiin, kun julkinen ja y...

12.6.2018
Tampere digitalisoi yleiskaavansa – suuria tietovirtoja on pakko hallita uusin keinoin

Tampereen kaupunkikuva on muuttunut viime vuosina paljon eikä kasvulle näy loppua. Jotta kaupunkia ja sen maankäyttöä voidaan suunnitella entistä tehokkaammin, aikoo Tampereen kaupunki digitalisoida y...

8.6.2018
Lausuntopyyntö ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelusta. Sillä säädettäisiin jatkossa ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ymp...

8.6.2018
Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettavia kohteita haetaan nyt Suomessa

Unescon maailmanperintösopimuksen tavoitteena on yleismaailmallisesti arvokkaimman kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen ja hoitaminen ihmiskunnan yhteisenä perintönä. Osana sopimuksen toteuttam...

6.6.2018
Ympäristöministeriö valmistelee green deal -sopimusta öljyjätehuoltoon

Ympäristöministeriö valmistelee niin sanottua green deal -sopimusta öljyjätehuoltoon. Tuoreen raportin mukaan green deal on kolmesta tutkitusta vaihtoehdosta paras öljyjätehuollon järjestämiseksi.

5.6.2018
Kylmälaitteet ovat kauppojen energiasyöppöjä – laitteiden energiankulutusta voitaisiin vähentää tekoälyn avulla jopa 15 prosenttia

Jopa 3000 kauppaa voisi säästää kylmälaitteidensa energiankäytössä merkittävästi. Säästöstä hyötyisivät ennen kaikkea asiakkaat, sillä energiakulut näkyvät myös tuotteiden hinnoissa. Energianhallintaa...

1.6.2018
Hallitus purkaa kaukolämpöverkkoon liittymistä koskevaa sääntelyä

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos edistäisi kuluttajien mahdollisuuksia valita itselleen sopiva lämmitysjärjestelmä.

31.5.2018
Suomi sai juhlavuosilahjoina yli 8000 hehtaaria uusia suojelualueita

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Tällaisia uusia suojelualueit...

30.5.2018
Pohjoismaiden ministereiltä avaus rakentamismääräysten yhdenmukaistamisesta

Rakentamisen asioista vastaavat pohjoismaiset ministerit kokoontuivat tänään tiistaina Tukholmassa viralliseen tapaamiseen ensimmäistä kertaa moniin vuosiin. Suomea kokouksessa edusti asunto-, energia...

29.5.2018
MAL-sopimus vauhdittanut asuntorakentamista ja liikennehankkeita Helsingin seudulla

Sopimuksen kahta ensimmäistä vuotta koskevan seurannan mukaan seudun kehittyminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti niin asuntotuotannon, kaavoituksen kuin liikennehankkeiden saralla.

28.5.2018
Komissio haluaa rajoittaa kertakäyttömuovien päätymistä meriin ja luontoon

Euroopan komissio antoi tänään lakiesityksen, jolla rajoitettaisiin kertakäyttömuovien kulutusta ja laajennettaisiin muovituotteiden valmistajien ja maahantuojien vastuuta muovijätteestä. Direktiivieh...

28.5.2018
Kärkihankerahoituksella parannetaan vesien ja Itämeren tilaa

Ympäristöministeriö rahoittaa lähes viidellä ja puolella miljoonalla eurolla vesien ja Itämeren tilaa parantavia kärkihankkeita eri puolella Suomea. Rahoitusta saa yhteensä 27 hanketta.

22.5.2018
Kunnat haluavat rakennustietonsa ajan tasalle – nyt ratkaisuksi kokeillaan automatisointia

Kuntaliiton arvion mukaan kunnat menettävät vuosittain 100–150 miljoonaa euroa verotuloja puutteellisten kiinteistöverotietojen vuoksi. Ympäristöministeriön KIRA-digin kokeiluhankkeet testaavat uusia ...

22.5.2018
Jätteille valmisteilla markkinapaikka

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallista sähköistä markkinapaikkaa, jonka kautta ammattitoimijat voivat tarjota ja etsiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja.

18.5.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sidosryhmäfoorumi asetettu

Ympäristöministeriö on tänään asettanut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua varten sidosryhmäfoorumin. Sen puheenjohtajana toimii professori Ari Ekroos Aalto-yliopistosta

17.5.2018

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9