Tiedotteet - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kuntien ilmastohankkeille lähes puoli miljoonaa euroa

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on päättänyt avustaa 12 hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeissa pyritään sitouttamaan kuntien päätt...

16.5.2019
Moottorikelkkaväylien rahoitukseen ja ylläpitoon esitetään valtakunnallista järjestelyä

Metsähallitus on julkaissut Moottorikelkkailun kehittäminen osana kestävää luontomatkailua -hankkeen loppuraportin. Raporttiin sisältyy kuusi erillistä kehittämissuunnitelmaa, joiden avulla kelkkailua...

14.5.2019
Arviointi: KIRA-digi antoi kaivatun kimmokkeen kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiolle

Reilut kaksi vuotta kestänyt ympäristöministeriön KIRA-digi -hanke (2016-2019) on onnistunut vauhdittamaan kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota, kertoo tuore loppuarviointi. Arvioinnin mukaa...

13.5.2019
YK:n superkokous sopi muovijätettä ja vaarallisia kemikaaleja koskevista toimista

Genevessä 29.4.-10.5.2019 järjestetyn kolmen YK:n sopimuksen osapuolikokouksessa sovittiin muun muassa sekalaisen muovijätteen vientikiellosta EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle sekä haitallisten PFOA-yh...

13.5.2019
Kestävä kaupunki -ohjelmalta avustuksia yhdeksälle kokeilulle

Kaupunkien kestävää kehitystä vauhdittava Kestävä kaupunki -ohjelma myöntää rahoitusta yhdeksälle kokeilulle. Kokeiluissa testataan muun muassa koululaisten harrastuskyytipalvelun laajentamista, kierr...

10.5.2019
Suomessa katoaa jopa 10 000 tonnia jäteöljyä vuosittain

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle arviolta jopa 10 000 tonnia vuositta...

9.5.2019
Digi vauhdittamaan rakennusjätteen kierrättämistä

Tuoreen selvityksen mukaan digitaalisten järjestelmien käyttö vauhdittaisi merkittävästi rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistä. Tietokannat auttaisivat purkajaa löytämään jätteelle hyödyntäjän nykyi...

7.5.2019
Työryhmä laatimaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Työssä otetaan huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutoks...

6.5.2019
Kansainvälinen raportti: Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla

Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES hyväksyi lauantaina 4.5. Pariisissa historian kattavimman arvion maailman luonnon tilasta. Global Assessment -raportin mukaan luonnon monimuotoisuuden ja sen tuo...

6.5.2019
Pohjois-Karjalaan perusteilla luonnonsuojelualueita valtion maille

Pohjois-Karjalaan ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita valtion omistamille maille. Suojeltaviksi suunnitellut alueet on varattu luonnonsuojelutarkoitukseen jo aikaisemmin. Kaikkiaan alueita suoje...

2.5.2019
Sekalaisen muovijätteen vientikielto esillä Genevessä

Baselin sopimuksen osapuolikokouksessa Genevessä 29.4-10.5 päätetään toimista muovijätteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Kokouksessa käsitellään muun muassa Norjan aloitetta sekalaisen muov...

26.4.2019
Työryhmä esittää Suomelle arktisen merentutkimuksen strategian laatimista

Suomi tarvitsee arktisen merentutkimuksen strategian ja rahoituksen tutkimukselle. Ympäristöministeriön asettama työryhmä julkaisi raporttinsa, joka sisältää ehdotuksia arktisen merellisen tutkimuksen...

24.4.2019
Puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Näillä alu...

24.4.2019
Ympäristöministeriöltä 1,93 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 1,93 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustuksia saa 35 järjestöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen ha...

15.4.2019
Ympäristöministeriöltä asetukset vesi- ja viemärilaitteistoja koskevista tuotevaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriö on antanut 9.4.2019 ja 11.4.2019 asetukset rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevista teknisistä tuotevaatimuksista sekä tuotteiden tyyppihyväksynnästä. Asetuksia annettii...

11.4.2019
Ministeri Tiilikainen pohjoismaiseen ympäristöministerikokoukseen Reykjavikiin

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edustaa Suomea pohjoismaisessa ympäristöministerikokouksessa Reykjavikissa 10.4. Kokouksessa seurataan Suomen aloitteesta tehtyä ilmastojulist...

9.4.2019
Materiaalitorilla tavataan – etsi ja ilmoita jätteet, sivuvirrat ja palvelut uudella digitaalisella alustalla

Materiaalitori on avautunut osoitteessa materiaalitori.fi. Se on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja....

9.4.2019
Ympäristöministeriö palautti Malmin lentoaseman rakennussuojeluasian ELY-keskukselle

Ympäristöministeriö on tänään palauttanut Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös palautettiin, s...

5.4.2019
Ympäristöministeriö selvitti muovien käyttöä rakennuksissa - ARA, Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin yliopisto tutkivat muovien käytön vähentämistä rakennuskohteissaan

Ympäristöministeriön selvitys kerrostalojen ja päiväkotien muoveista osoittaa, että muoveja on lähes kaikissa rakennusosissa. Yksittäisessä rakennuksessa muovien määrä on kuitenkin hyvin pieni verratt...

5.4.2019
Ympäristöministeriö rahoittaa ympäristölle haitallisten hylkyjen saneerausta

Suomen ympäristökeskus selvittää Suomen aluevesillä sijaitsevat hylyt, jotka saattavat lähitulevaisuudessa olla öljypäästöjen lähde. Tavoitteena on etsiä öljynpoistoon sopivia kohteita. Ympäristöminis...

1.4.2019

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
10
Seuraava Viimeinen