Tiedotteet - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Ministeri Mikkonen komission Green Deal -tiedonannosta: EU uudistaa taloutensa kestävyyskriisin ratkaisemiseksi

”Green Deal on merkittävä avaus EU:n talouden rakentamiseksi kestävälle pohjalle. Tämä on ainoa tie ilmastokriisin ratkaisemiseksi, luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. E...

11.12.2019
MAL-seuranta 2016-2019: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteet toteutuneet hyvin

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus on kirittänyt kohti yhdessä sovittuja tavoitteita, ja vaikutukset ovat merkittävät niin seudullisesti kuin kansallise...

5.12.2019
Suomi alkaa valmistella kertakäyttömuovidirektiivin kansallista toimeenpanoa

Ympäristöministeriö asettaa hankkeen valmistelemaan niin sanotun kertakäyttömuovidirektiivin* kansallista toimeenpanoa. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: tuotekieltoja, kulutuks...

5.12.2019
Kiertotalouden edistämisohjelma käynnistyy, Reijo Karhinen ohjausryhmän puheenjohtaja

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertot...

5.12.2019
Selvitys vähähiilisen rakentamisen taloudellisista ohjauskeinoista valmistui – lisärakennusoikeus ja korjausavustukset todettiin toimiviksi keinoiksi

Suomen ympäristökeskuksen tekemässä selvityksessä arvioitiin keinoja, joilla julkinen valta voisi kannustaa rakennusalaa kohti vähähiilistä rakentamista. Taloudelliset ohjauskeinot ovat osa ympäristöm...

4.12.2019
Ympäristöministeriö kehittää ympäristövahinkojen korvaamista

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämiseksi (TOVA-lainsäädäntöhanke). Tavoite on nykyistä kattavammin hallita ympäristöri...

4.12.2019
Puoli miljoonaa kuntien ilmastohankkeille – avustushaku auki 31.1.2020 saakka

Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen taakanjakosektorilla. Avustuksia jaetaan esimerkiksi hankkeille, jotka tähtäävät kunta...

2.12.2019
Aravavuokratalojen purkuavustukseen suunnitteilla korotus – asetusluonnos lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla aravavuokratalojen purkuavustuksen enimmäismäärä nostettaisiin 70 prosentista 90 prosenttiin vuosina 2020-2022.

29.11.2019
EU-maat yksimielisiä rakennustuotteiden kierrätyksen edistämisestä – neuvostolta päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta

Kiertotalous otetaan jatkossa huomioon rakennusalan EU-lainsäädännössä, ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys helpottuvat. Jäsenmaat hyväksyivät yksimielisinä päätelmät rakennusalan kiert...

28.11.2019
Selvitys: Suomeen suunniteltujen puukerrostaloasuntojen määrä kasvussa – nousua viime vuodesta 25 prosenttia

Puukerrostalohankkeiden määrä Suomessa on jälleen kasvanut viime vuodesta, kertoo ympäristöministeriön tilaama selvitys. Viime vuonna suunnitteilla oli 6 000 uutta puukerrostaloasuntoa. Nyt niiden mää...

28.11.2019
YK:n ilmastokokous Madridissa käyntiin maanantaina 2.12. – Suomi luotsaa EU:ta neuvotteluissa

YK:n ilmastosopimuksen osapuolet kokoontuvat Espanjan Madridiin 2.-13.12. Kokous on viimeinen ennen Pariisin sopimuksen kauden alkua 2020. Neuvotteluita käydään erityisesti markkinamekanismeja koskevi...

25.11.2019
Valtiosihteereiden pyöreä pöytä: Asunnottomuus puolitetaan hallituskaudella – kuntien ennaltaehkäisevä työ avainasemassa

Hallitusohjelman tavoite puolittaa asunnottomuus neljässä vuodessa vaatii lisäpanostuksia erityisesti kuntien asunnottomuutta ennaltaehkäisevään työhön. Uuden asunnottomuusohjelman tavoitteista ja toi...

22.11.2019
400 000 euroa ympäristöjärjestöjen avustuksiin ja kolme miljoonaa Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeelle

Hallitus antoi tänään täydentävän talousarvioesityksensä, jonka mukaan luonto- ja ympäristöjärjestöjen avustuksiin varataan 400 000 euron lisäys ensi vuodelle.

21.11.2019
Yhteistyössä merkittävä metsiensuojelualue Sotkamon Losonvaaralle

Sotkamossa sijaitsevan Losonvaaran arvokkaan metsäalueen suojelu on laajentunut ympäristöministeriön, Kainuun ELY-keskuksen, Luonnonperintösäätiön ja maanomistajan Forest Holding Finland ky:n yhteisty...

20.11.2019
ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat nimitetty

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on nimittänyt 18.11.2019 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat. Virat täytetään viiden vuoden mää...

18.11.2019
Asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelu käyntiin – parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettu

Ympäristöministeriö on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän valmistelemaan asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2028. Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle 2020 aik...

18.11.2019
Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Ympäristöministeriön kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta vauhdittavat alan kiertotaloutta ja ilmastotyötä. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateri...

15.11.2019
Etelä-Karjalaan 2 700 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat tänään antaneet asetukset, joilla Etelä-Karjalaan maakuntaan perustetaan valtion maille yhteensä 57 luonnonsuojelualuetta. Kaikki alueet ovat valtion omistuk...

14.11.2019
Hallitus hylkäsi Sallatunturin matkailualueen laajennusta koskevan Natura-poikkeuksen

Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton hakemuksen niin sanotusta Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus piti sisällään al...

14.11.2019
Helmi-ohjelman soidensuojelu käynnistyi – Laaja suojelualuekokonaisuus Juuan Haukisuolle

Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maanomistaja Tornator Oyj ovat sopineet huomattavan laajan yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Juukaan Haukisuolle. Uusi suojelualue on p...

14.11.2019

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
...
10
Seuraava Viimeinen