Tiedotteet - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kärkihanke vahvisti Suomen ruokajärjestelmän kestävyyttä

Ilmastonmuutos, vesiensuojelu ja ruuantuotannon kestävyys edellyttävät siirtymistä järjestelmään, jossa ravinteet kiertävät. Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeessa on kolmen vuoden aikana panostet...

25.3.2019
Ympäristöministeriö myöntää tukea puurakentamisen käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin – haku käynnissä huhtikuun loppuun asti

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on avannut uuden rahoitushaun Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmassaan. Huhtikuun loppuun asti käynnissä olevassa haussa tukea voi hakea hankkeisiin, j...

25.3.2019
Hiilijalanjälki halki – kokeiluhausta 15 uutta ratkaisua ilmastotyöhön

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalla tavoitellaan kansalaisten hiilijalanjäljen puolittamista vuoteen 2030. Kokeiluhaku hiilijalanjäljen puolittamiseen etsi ratkaisuja siihen, miten ...

25.3.2019
Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella

Ympäristöministeriö on tänään antanut rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen muutoksen. Ääniympäristöasetuksen muutos täsmentää rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaa...

22.3.2019
Suomen maaraportti luonnon monimuotoisuudesta: Määrätietoista työtä on tehty, mutta monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä

Suomen laaja biodiversitteettityöryhmä on hyväksynyt Suomen 6. maaraportin luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Raportin mukaan Suomessa on tehty määrätietoista ja koordinoitua työtä monimuotoisuuden ...

22.3.2019
Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen

Suomalaiset haluavat, että ilmastokriisin ratkaisu on seuraavan hallituskauden ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja. Yhä useampi suomalainen on lisäksi jo muuttanut omaa toimintaansa ilmast...

18.3.2019
Maailman ympäristöministerit: Kulutus- ja tuotantotapojen on muututtava, jos haluamme säilyttää planeetan elinkelpoisena

YK:n neljäs ympäristökokous UNEA päättyi perjantai-iltana Nairobissa Keniassa. Kokouksen teemana olivat innovatiiviset ratkaisut ja kestävä kulutus ja tuotanto. Nairobissa sovittiin 26 YK-päätöslausel...

15.3.2019
ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista

Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen ARA-asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumiseen sopiviksi. Selvityksessä tarkastellaan asuntojen korjaamista etenkin väestöltään vähe...

14.3.2019
Ministeri Tiilikainen YK:n ympäristökokoukseen Nairobiin

YK:n neljäs ympäristökokous (UNEA4) kokoontuu Nairobiin, Keniaan 11.-15.3. Kokouksen teemana ovat innovatiiviset ratkaisut kestävään tuotantoon ja kulutukseen.

11.3.2019
Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi

Ympäristöministeriö teettää selvityksen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntimääristä, ympäristövaikutuksista ja keinoista vähentää niiden kulutusta Suomessa. Selvityksen tekevät Ekoleima Ay, Enlawi...

11.3.2019
Uusi ohjelma vauhdittamaan vesiensuojelua - 45 miljoonaa vesien tilan parantamiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Eduskunta myönsi vesiensuojelun tehostamiseen kansallisest...

11.3.2019
Uusi arvio — joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on k...

8.3.2019
Riku Eskelinen ministeri Tiilikaisen erityisavustajaksi

Riku Eskelinen aloittaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen erityisavustajana tänään 8. maaliskuuta. Eskelinen siirtyy tehtävään Suomen luonnonsuojeluliiton kehityspäällikön paik...

8.3.2019
Kansallisella ilmansuojeluohjelmalla vuoteen 2030 parannetaan ilmanlaatua ja vähennetään terveyshaittoja

Valtioneuvosto on torstaina hyväksynyt kansallisen ilmansuojeluohjelman vuoteen 2030. Ilmansuojeluohjelman tavoitteena on vähentää ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja ja parantaa ihmisten elin...

7.3.2019
Ympäristöalan ja valtion välinen sopimus edistää öljyjätteen keräystä ja kierrätystä

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ja ympäristöministeriö solmivat Green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimus liitetään osaksi kestävän kehityksen yhteiskunta...

7.3.2019
Uusi opas antaa välineet esteettömään rakentamiseen

Ympäristöministeriö on tänään julkaissut päivitetyn oppaan esteettömän rakennuksen ja ympäristön suunnittelun tueksi. Suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien ja viranomaisten käyttöön laaditun ...

6.3.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Länsi-Lappiin perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Lapin maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Lappiin on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuoje...

6.3.2019
EU:n ympäristöministerit keskustelevat 5.3. pitkän aikavälin ilmastostrategiasta

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu 5.3. Brysselissä ympäristöneuvoston kokoukseen, jossa ministerit käyvät poliittisen keskustelun EU:n pitkän aikavälin ilmastostrate...

4.3.2019
METSO-ohjelman väliarviointi kertoo vapaaehtoisen suojelun onnistumisesta

Metsien monimuotoisuutta turvaavalla METSO-ohjelmalla suojellut kohteet ovat tuoreen väliarvioinnin mukaan luontoarvoiltaan laadukkaita ja täydentävät hyvin luonnonsuojelualueverkostoamme. Vapaaehtois...

27.2.2019
Longinojan puron kunnostus palkittiin vuosien 2017–2018 parhaana luontotekona

Helsingin Malmin Longinojan puron pitkäjänteinen kunnostus vapaaehtoisvoimin valittiin Paras luontoteko 2017–2018 -kilpailun voittajaksi. Kilpailun raatina toimi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IU...

25.2.2019

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen