Tiedotteet - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Pohjois-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksiin, jotka koskevat Pohjois-Karjalan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet o...

13.11.2019
Ilmastolain uudistus käyntiin kansalaisia kuuntelemalla

Hallitusohjelmassa linjattu ilmastolain uudistus on lähtenyt käyntiin. Ensimmäisessä vaiheessa kuunnellaan kansalaisten näkemyksiä siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla. Uudistuksen tavo...

11.11.2019
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli 2050-ilmastostrategian tueksi päivitetyistä skenaarioista

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kuuli maanantaina VTT:tä ja Lukea pitkän aikavälin ilmastostrategian tueksi tehtävistä laskelmista.

11.11.2019
Kestävä kaupunki -ohjelmalta avustusta kymmenelle sosiaalista kestävyyttä edistävälle kokeilulle

Kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittavan Kestävä kaupunki -ohjelman toisessa kokeiluhaussa on valittu rahoitettavaksi 10 uutta kokeilua. Hankkeissa kehitetään muun muassa nuorten ja maaha...

7.11.2019
Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä kokous käyntiin Madridissa

Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä European Business and Nature -kokous järjestetään 7.-8.11. Kokouksessa koostetaan yritysten näkemyksiä uusien, vuonna 2020 sovittavien kansainvä...

7.11.2019
Ministeri Mikkonen Montrealin pöytäkirjan osapuolikokoukseen Roomaan – agendalla kestävien kylmäketjujen osuus ilmastokriisin ja ruokahävikin vastaisessa taistelussa

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen edustaa Suomea ja EU:ta Montrealin pöytäkirjan osapuolikokouksessa Roomassa 7.11. Kokouksessa keskustellaan siitä, miten kylmälaitteissa käytettyjen HFC-...

6.11.2019
Uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyville sopiviksi – asetusluonnos lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla otettaisiin käyttöön avustus valtion tuella rakennettujen ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyville sopiviksi väestöltään vähenevillä seud...

6.11.2019
Tutkimushanke selvittää kipsin käyttöä pelloilla Itämeren vesiensuojelukeinona

Ympäristöministeriö käynnistää tänä vuonna tutkimus- ja kehittämishankkeen, jolla edistetään peltojen kipsikäsittelyä Itämeren maissa. Tavoitteena on vähentää maatalouden ravinnehuuhtoutumia ja parant...

6.11.2019
Ministeri Mikkonen: USA:n ero Pariisin ilmastosopimuksesta ei rapauta sopimusta, EU jatkaa kunnianhimoisella linjalla

Yhdysvaltain hallitus ilmoitti myöhään eilen illalla Suomen aikaa jättäneensä eronpyyntönsä Pariisin ilmastosopimuksesta. ”Pariisin sopimuksella on vankka perusta eikä Yhdysvaltain mahdollinen ero ...

5.11.2019
Ministerit Andersson, Kosonen ja Mikkonen: Vastuu ilmastonmuutoksen ratkaisusta kuuluu meille päättäjille – nuorille annettava mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin

Opetusministeri Li Andersson, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kohtasivat nuoria pyöreän pöydän keskustelussa. Keskustelun aiheena oli ilmas...

1.11.2019
Ministeri Krista Mikkonen: Teemme kaikkemme, jotta COP25-kokous toteutuisi

”On todella valitettavaa, ettei Chile pysty suunnitellusti isännöimään YK:n ilmastokokousta. EU:n neuvoston puheenjohtajamaana teemme kaikkemme varmistaaksemme, että COP25 kuitenkin toteutuu”, vakuutt...

31.10.2019
Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista

Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi...

31.10.2019
EU:n neuvostossa sovittiin merenkulun hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta

Euroopan unionin neuvosto sopi jäsenmaiden yhteisestä kannasta siihen, miten merenkulun hiilidioksidipäästöjä tarkkaillaan ja raportoidaan. Hiilidioksidipäästöjä koskevaa asetusta on tarkoitus yhdenmu...

30.10.2019
Ministerit Andersson, Kosonen ja Mikkonen keskustelevat nuorten kanssa ilmastokriisin ratkaisusta

Nuorten ilmastoliike on lyhyessä ajassa noussut merkittäväksi ilmastopolitiikan vauhdittajaksi. Kouluissa ja oppilaitoksissa keskustellaan ilmastonmuutoksessa lähes päivittäin. Ministerit ovat kutsune...

30.10.2019
Ministeri Mikkonen pohjoismaiseen ympäristöministerikokoukseen Tukholmaan – agendalla pohjoismainen kiertotalous- ja ilmastoyhteistyö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen edustaa Suomea pohjoismaisessa ympäristöministerikokouksessa Tukholmassa 30.10. Kokouksessa keskustellaan kiertotalouden taloudellisesta potentiaalista, ...

29.10.2019
MAL-seuduille suunnattu kunnallistekniikka-avustus lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jonka nojalla myönnettäisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusta toteuttaville kunnille avustuksia kunnallistekniikan rakentami...

29.10.2019
Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia – asetusluonnos lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnokseen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnettäisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20...

25.10.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja muutoksista rakennusten paloturvallisuusasetukseen

Muutoksia esitetään muun muassa säännöksiin puurakennusten sisäpintojen suojaverhouksesta sekä laajojen kasvihuoneiden palo-osastoivista seinistä.

22.10.2019
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsitteli ilmastolain uudistamista – hiilineutraalius 2035 lakiin

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui tänään neljännen kerran ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen johdolla. Ministerityöryhmä käsitteli ilmastolain uudistuksen aikataul...

22.10.2019
Kotkan kansallinen kaupunkipuisto sai kunniamaininnan Euroopan maisemahankekilpailussa

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto palkittiin kunniamaininnalla Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa. Kyseessä on upea yhdistelmä Kotkan puistoja, vesistöjä ja arkkitehtuurin parhaita paloja...

18.10.2019

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen