Tiedotteet - tiedotteet

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme aitoa kasvuseutua

Syntyvyyden romahdus aiheuttaa odottamattomia muutoksia isojen kaupunkien ja niiden lähiseutujen väestönkehitykseen.

22.2.2019
Jätteiden kierrätys kuntoon ja vauhtia kiertotalouteen – ympäristöministeriö uudistaa jätelainsäädäntöä

Ympäristöministeriö ryhtyy uudistamaan jätelainsäädäntöä. Päämäärä on saavuttaa kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja nostaa Suomi kierrätyksessä EU:n edistyneimpien maiden joukkoon...

15.2.2019
Etelä-Savoon 11 600 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat tänään antaneet asetukset, joilla eri puolille Etelä-Savon maakuntaa perustetaan valtion maille yhteensä 119 luonnonsuojelualuetta. Kaikki alueet ovat valtio...

14.2.2019
Ministeri Tiilikainen kutsui eurooppalaisia kollegoja keskustelemaan kiertotaloudesta 11.-12. helmikuuta

Ministereitä ja valtiosihteereitä yhdeksästä Euroopan maasta keskustelee Espoossa 11.-12.2. siitä, miten kiertotalous auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, mitä kiertotalousratkaisuja tekstiiliteollis...

11.2.2019
Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus ­

Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön tekemällä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021.

8.2.2019
Miten lait jarruttavat kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota? – Ympäristöministeriö keräsi tietoa Lakiklinikka-kokeilulla

KIRA-digi-hankkeen ainutlaatuinen Lakiklinikka-kokeilu on tuottanut tietoa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota hidastavista laeista ja sääntelystä. Eniten alan digitalisaatiota hidastavat muu...

7.2.2019
Ympäristöministeriön KIRA-digin 4,7 miljoonalla rahoittamista kokeiluista lähes puolet jatkaa – potentiaaliset hyödyt kiinteistö- ja rakentamisalalle jopa 5,5 miljardia euroa

Ympäristöministeriön KIRA-digi on vienyt reilun kahden vuoden aikana kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota eteenpäin vauhdilla. Varsinainen hanke on nyt tullut päätökseensä, mutta KIRA-digin ...

6.2.2019
Leena Ylä-Mononen nimitetty ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan

Valtioneuvosto on nimittänyt ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan 1.4.2019–31.3.2024 väliseksi ajaksi Leena Ylä-Monosen. Ylijohtaja toimii ministeriön ympäristönsuojeluosaston päällikkönä.

31.1.2019
Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistetään selvitys

Ministerit Annika Saarikko, Sampo Terho ja Kimmo Tiilikainen tapasivat tänään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajia liittyen Paimion parantolan tulevaisuuteen. Tapaamisessa sovittiin Paimion p...

31.1.2019
Pohjoismaat sopivat yhteistyön tiivistämisestä ilmastokriisin ratkaisemiseksi

Pohjoismaiden pää- ja ilmastoministerit sopivat perjantaina Helsingissä yhteisten ilmastotoimiensa kiihdyttämisestä. Pohjoismaat pyrkivät linjaamaan politiikkaansa tiiviimmin hallitustenvälisen ilmast...

25.1.2019
Hallitus kohtuullistaa aravalainojen korkoja ja parantaa purkuavustuksen ehtoja

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetukset, joilla se on kohtuullistanut korkeakorkoisten aravalainojen korkoja ja muuttanut aravavuokratalojen purkamiseen myönnettävän avustuksen ehtoja. Asetukset...

24.1.2019
Maankäyttöpäätökset halutaan digitaalisiksi – helpotetaan tulevaisuuden kaavoittamista ja rakentamista

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen. Maankäyttöpäätökset ovat maankäyttöä tai rakentamista ohjaavia tai rajoittavia viranomaisen päätöksiä, jotka kytkeytyvä...

24.1.2019
Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet

Tasavallan presidentti on vahvistanut 18.1.2019 lait, joilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa tyhjistä ARA-asunnoista johtuviin vuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin.

18.1.2019
Professori Janne Kotiahosta Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja

Paneeli etsii ratkaisuja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin, professori sanoo.

18.1.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudenmaan maakuntaan perustettavien luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksista. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelut...

18.1.2019
Eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimusten käsittely sujuvammaksi uudella asetuksella

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Asetus helpottaa sekä viranomaisten että toiminnanharjoittaj...

17.1.2019
Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen

Valtioneuvosto on 17.1. päättänyt vuoden 2019 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaet...

17.1.2019
Kansallinen IPCC-työryhmä asetettu uudelle nelivuotiskaudelle

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen IPCC-työryhmän ajalle 1.1.2019-31.12.2022. IPCC-työryhmä valmistelee ja tukee Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n, toim...

17.1.2019
Ilmansuojeluohjelmaa kommentoimalla voi vaikuttaa tulevaisuuden ilmanlaatuun

Kansallisen ilmansuojeluohjelman luonnosta on mahdollista kommentoida lausuntokierroksella 25.1.2019 asti. Ilmansuojeluohjelma ulottuu vuoteen 2030 ja sen tavoitteena on vähentää ilman-saasteiden aihe...

11.1.2019
Ympäristöministeriön tukiohjelmasta rahoitusta puurakentamisen kiertotalouteen ja käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma avaa vuonna 2019 kaksi uutta hakua Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmassa. Alkuvuonna avautuvassa haussa etsitään puurakentamisen käyttäjälähtöisiä rat...

9.1.2019

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen