Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistus laajentaa LYNETiä

Uutinen 19.9.2013 klo 11.27

Valtioneuvoston  periaatepäätöksessä Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistuksessa linjattiin, että Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän  (LYNET)  toimintaa kehitetään ja laajennetaan tutkimuksen ja asiantuntijatyön laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.  Tavoitteena on, että LYNETistä muodostuu foorumi luonnonvara- ja ympäristöalojen yhteiselle, synergiselle tutkimukselle ja kehittämistoiminalle.

LYNETin muodostavat vuoden 2015 alusta Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Suomen ympäristökeskus, Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus ja Moniteknologinen tutkimuskeskus (VTT ja MIKES).

LYNETin tulokset tutkimusyhteistyön  ja tutkimuksen tukipalveluiden kehittämisessä  on huomattu, ja hyväksi havaittua toimintamallia halutaan nyt laajentaa. LYNETin laajentuminen muuttaa myös toiminnan luonnetta ja vahvistaa myös LYNETin strategista asemaa. Verkostomaisen toiminnan luonne korostuu entisestään. Jatkossakin pääosassa pysyy monitieteinen tutkimus, joka pystyy verkoston laajentuessa yhä kokonaisvaltaisemmin pureutumaan  luonnonvara- ja ympäristöalan keskeisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, ruokajärjestelmän kestävyyteen, Itämeren ja vesistöjen tilaan tai biotalouden ja maankäytön kysymyksiin.  

Periaatepäätöksessä halutaan myös vahvistaa tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä siten että ne muodostavat kampuskohtaisia osaamiskeskittymiä. LYNET-laitosten tavoitteena on keskittää toimintaansa yliopistopaikkakunnille. Oulussa LYNET on tehnyt tuloksellista yhteistyötä NorNet –verkoston ja Oulun yliopiston kanssa, ja samaa toimintamallilla pyritään laajentamaan myös muihin yliopistoihin.

LYNET on valtioneuvoston asetuksella vuonna 2009 perustettu MMM:n ja YM:n tutkimuslaitosten verkosto, johon kuuluvat tällä hetkellä Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).   MTT, Metla ja RKTL muodostavat Luonnonvarakeskuksen ja Geodeettinen laitos liitetään osaksi Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskusta vuoden 2015 alusta. LYNETin tavoitteena on tutkimuslaitosten ja hallinnonalojen yhteistyön avulla parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta ja kilpailukykyä sekä kehittää tutkimuksen infrastruktuureja ja tukipalveluita.

Lisätietoja

LYNETin pääsihteeri Sirpa Thessler, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, puh. 029 5317813, etunimi.sukunimi @mtt.fi

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, ympäristöministeriö, puh. 050 586 2680, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 16 2296, etunimi.sukunimi@mmm.fi