Uusi tietopaketti luontodirektiivin lajeista julkaistu

Uutinen 1.3.2017 klo 11.10
norppa
Erittäin uhanalainen saimaannorppa on yksi julkaisussa huomioiduista lajeista. © Kuva: Mervi Kunnasranta, ympäristöhallinnon kuvapankki

Ympäristöministeriö on julkaissut laajan tietopaketin, joka kattaa Suomessa esiintyvät Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajit lepakoita lukuun ottamatta. Liitteeseen kuuluvat eläin- ja kasvilajit ovat tiukasti suojeltuja. Tiukkojen suojeluvaatimusten tavoitteena on lajien säilyminen EU:ssa pitkällä aikavälillä.

Julkaisuun on koottu yhteen hajallaan olevaa ja osin vaikeasti löydettävissä olevaa tietoa. Asiantuntijoiden kirjoittamat tekstit sisältävät lajien ekologian ja esiintymisen perustiedot, tärkeimpiä lajien huomioimiseen liittyviä näkökohtia ja ohjeita lajien esiintymisen havaitsemiseksi.

Julkaisussa esitetään liitteen IV (a) eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määritelmät. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Ne on aina säilytettävä erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden yhteydessä, ellei niiden hävittämiseen tai heikentämiseen ole saatu poikkeamislupaa.

Julkaisu pitää sisällään kaikkiaan 35 eläinlajin ja 32 kasvilajin tiedot. Eläinlajeista mukana ovat muun muassa liito-orava, saimaannorppa ja viitasammakko.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi