Uutiset

Uutiset

Vähähiilisen rakentamisen pilotoinnin kick-off 30.8.2019

23.8.2019
Ympäristöministeriö aloittaa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän testauksen. Syksyllä 2019 alkavan ja kesään 2020 asti kestävän testausjakson avulla selvitetään, kuinka hyvin ympäristöministeriön valmistelema arviointimenetelmä soveltuu tavanomaisten suunnittelu- ja rakennushankkeiden käyttöön.

Suomi ja Kiina tiivistävät yhteistyötä kestävien kaupunkien kehittämisessä ja kiertotaloudessa

23.8.2019
Kiinan asunto- ja kaupunki- sekä maaseuturakentamisen ministeriön (MoHURD) varaministeri Huang Yan ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka allekirjoittivat Suomen ja Kiinan välisen yhteisymmärrysasiakirjan (Memorandum of Understanding, MoU) tänään ympäristöministeriössä.

Maankäyttöpäätösten digitalisaation valmistelu etenee suunnitellusti

21.8.2019
Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke jalkautuu tulevan syksyn aikana lukuisiin tilaisuuksiin eri puolella Suomea. Tilaisuudet tarjoavat kaavoituksen ja rakentamisen asiantuntijoille mahdollisuuden kuulla hankkeen etenemisestä ja osallistua ensi vuosikymmenen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.

Anna-Leena Seppälä alueet ja yhdyskunnat -yksikön päälliköksi

15.8.2019
Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston alueet ja yhdyskunnat -yksikköä johtaa 15. elokuuta alkaen Anna-Leena Seppälä.

Kestävää kasvua ja kehitystä kaupunkiin – ympäristöministeriö jakaa kuusentaimia Helsingin festivaalivieraille

18.7.2019
Kaupungistuminen muovaa ympäristöämme kiihtyvällä vauhdilla, ja asettaa samalla monia haasteita sekä luonnon että ihmisten hyvinvoinnille. Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma ja Kestävä kaupunki -ohjelma edistävät kaupunkien kestävyyttä jakamalla kesän festivaalivieraiden istutettaviksi kuusentaimia Helsingin Suvilahdessa 10.-11.8.2019.

Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi

15.7.2019
Uudistettu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astuu voimaan tänään 15.7.2019. Asetus tiukentaa entisestään erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, perfluorattujen oktyylisulfonaattien (PFOS-yhdisteet) sekä puunsuoja-aine pentakloorifenolin käyttöä ja jätehuoltoa koskevia rajoituksia.
Vaikuta vesiin -logo

Uusi verkkopalvelu auki - seuraa toimia vesien ja meren hyväksi

4.7.2019
Tiesitkö, että vesien ja Itämeren tilan parantamiseksi on meneillään tuhansia toimenpiteitä ympäri Suomen? Näiden eri vesiensuojelutoimien etenemistä voi seurata uudessa verkkopalvelussa osoitteessa ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta.
kirjastokiertue

Ministeri Mikkonen tavattavissa kirjastokiertueella

26.6.2019
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ministerit kiertävät kesän aikana kirjastoissa esittelemässä hallitusohjelmaa ja keskustelemassa siitä suomalaisten kanssa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vierailee Kouvolassa, Espoossa ja Joensuussa.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta Viron merialuekaavaksi

4.6.2019
Ympäristöministeriö pyytää viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä lausuntoja ja mielipiteitä luonnoksesta Viron merialuesuunnitelmaksi ja siinä esitetyistä ympäristövaikutuksista.

Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely ympäristöministeriön aulassa

22.5.2019
Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely käsittelee arktisen luonnon monimuotoisuutta ja esittelee samannimisen kansainvälisen valokuvakilpailun parhaimmistoa. Näyttelyn teokset nostavat esille monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä ja kuvaavat arktisen alueen kauneutta.

Osallistu Yhdessä ulos -tapahtumapäivään 23.5.2019

20.5.2019
Suomen lasten metsäretkipäivää ja kansainvälistä Ulkoluokkapäivää vietetään tänä vuonna yhdessä torstaina 23.5. Yhteisellä tapahtumapäivällä kannustetaan kaikkia lähtemään lasten kanssa keväiseen luontoon. Ympäristöministeriö on mukana tukemassa kampanjaa.

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskeva raportti lausuntokierrokselle

15.5.2019
Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskevan tutkimushankkeen loppuraportti luovutettiin tänään 15.5. ympäristöministeriölle. Raportti lähtee lausuntokierrokselle lähiaikoina.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuteen liittyen

14.5.2019
Tanskan viranomaiset ovat pyytäneet ympäristöministeriöltä palautetta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon ympäristövaikutuksista, jotka kohdistuvat Suomeen.

Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

17.4.2019
Ympäristöministeriön käynnistämä Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta tekemällä kaavatiedosta koneluettavaa. Ehdotuksista pyydetään palautetta 5.5.2019 mennessä.

Ota kantaa: Miten maankäyttöpäätöksiä tulisi kehittää?

15.4.2019
Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Ympäristöministeriö kerää Ota kantaa -kyselyllä palautetta Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kehittämistyötä varten 5.5.2019 saakka.

Kansalliselle IPCC-työryhmälle Vuoden Maineteko 2018 -tunnustus

1.4.2019
Kansainvälisten huippuyliopistojen suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat IPCC-työryhmän työstään ilmastonmuutoksen tietoisuuden lisäämiseksi. Valintaperusteena oli se, että kansallinen IPCC-työryhmä on osaltaan merkittävästi nostanut kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimien tarpeellisuudesta.

Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistyy

29.3.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet selvitystyön koskien Paimion parantolan tulevaisuutta. Selvityshenkilöiksi on kutsuttu varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-insinööri Olavi Hiekka. Selvityshenkilöiden tehtävä on laatia ehdotus liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista, jolla voitaisiin kattaa kohteen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset.

Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia

27.3.2019
Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli raakulle suojelustrategian ja toimenpideohjelman. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

22.3.2019
Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta Suomessa toimiville voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille vuosina 2019 ja 2020. Avustusten tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valtakunnallista keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtiontukiohjelmaan on varattu yhteensä 3 000 000 euroa. Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 35.10.65 (öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto).

Lausuntoyhteenveto rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnoksesta

20.3.2019
Ympäristöministeriö pyysi 16.11.2018–10.1.2019 lausuntoja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnokseen. Lausuntoja saatiin yhteensä 42 taholta.
Kaikki uutiset