Hyppää sisältöön

Uutiset

Uutiset RSS

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista 18.8.2020 mennessä

6.7.2020
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.

Puurakentamisen ohjelmalle on asetettu ohjausryhmä

3.7.2020
Puurakentamisen toimenpideohjelman ohjausryhmä ohjaa ohjelman toteuttamista, koordinoi valtionhallinnon puutuotteisiin ja -rakentamiseen liittyviä toimia sekä seuraa hallitusohjelmassa puurakentamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Lausuntopyyntö jokihelmisimpukan suojelun strategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta 2020–2030

1.7.2020
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jokihelmisimpukan eli raakun suojelemiseksi laaditusta strategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta 2020–2030. Lausuntoja voi jättää verkkolomakkeella 31.8.2020 saakka.

Vastaa kyselyyn – miten kulttuuriympäristö näkyy elämässäsi?

26.6.2020
Haluaisimme kuulla, miten kulttuuriympäristö näkyy sinun elämässäsi ja miten pidät siitä huolta. Nyt käynnistyvä kysely tukee Kulttuuriympäristöstrategian arviointia. Toivomme kyselyn avulla runsaasti näkemyksiä sekä asukkailta että rakennetun ympäristön ja maiseman parissa työskenteleviltä.

Ympäristöministeriö valmistelee uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaa

23.6.2020
Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista, erityisesti huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Hankehaku ohjelmaan aukeaa syksyllä.

Lähiöohjelman rahoittamat kohteet valittu

22.6.2020
Lähiöohjelmaa vuosina 2020-2022 toteuttavat hankkeet on valittu. Ohjelma tukee lähiöiden kehittämistä erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa ja tuottaa tietoa lähiöiden kehittämisen tueksi.

Monitieteinen tutkijayhteistyö osaksi luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen valmistelua

18.6.2020
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen tieteellisen taustan vahvistamiseksi on ympäristöministeriön johdolla aloitettu monitieteinen tutkijayhteistyö. Tutkijayhteistyöllä tavoitellaan monipuolista ja kattavaa kokonaiskuvaa uudistuksen vaikutuksista niin luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, yhteiskuntaan kuin talouteenkin.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Jouluvuonon väylän parantamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjoista

16.6.2020
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Norjan ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjoista. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä näistä asiakirjoista ja arvioinnin tuloksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä niiltä osin kuin vaikutusten voidaan katsoa kohdistuvan Suomeen.

Neuvottelut MAL-sopimuksista käyntiin Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kanssa

9.6.2020
Valtio käynnistää neuvottelut kolmen uuden kaupunkiseudun kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. Neuvottelut alkavat tällä viikolla Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutujen kanssa.

Vedenalaista meriluontoa inventoiva VELMU-ohjelma European Natura 2000 Awards -finaalissa

9.6.2020
Vedenalaista meriluontoa kartoittava VELMU-ohjelma on valittu Euroopan komission European Natura 2000 Awards -finalistiksi. Vuoden 2020 finaalipaikka on tärkeä huomionosoitus pitkäjänteisestä työstä meren monimuotoisuuden hyväksi.

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uuden rakentamisen lupajärjestelmän ja rakennusvalvonnan järjestämisen pykäläluonnoksista

9.6.2020
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista 7.7.2020 mennessä.

Edistystä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisessa ja puhdistetun maa-aineksen hyödyntämisessä

9.6.2020
Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian (PIMA-strategian) toteutumista arvioivan seurantaraportin mukaan pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen maa-aineksia kaivamatta (in situ) ja puhdistustöiden yhteydessä kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen kaivuualueilla ovat lisääntyneet.

Asuntopoliittisen ohjelman laadintaa koronan varjossa

5.6.2020
Asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelu on jatkunut koronapandemian aikanakin rivakkaan tahtiin, kirjoittaa työryhmän puheenjohtaja Hannele Pokka. Ehdotuksen asuntopoliittiseksi ohjelmaksi on tarkoitus valmistua lokakuussa.

Valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa etsittiin keinoja ympäristöhallinnon yhteistyön parantamiseen

4.6.2020
Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset ovat vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana kokeilleet ympäristötehtävissään erilaisia yhteistyön kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen tähtääviä toimintatapoja. Kokeilut tehtiin ympäristöministeriön rahoittamassa Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeessa, josta saadut tulokset on nyt koottu yhteen.

Kaksi viikkoa aikaa hakea tukea puurakentamisen verkostojen kehittämiseen – hankkeet voivat olla pieniä tai suuria

1.6.2020
Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman neljännellä hakukierroksella tuetaan teollisen puurakentamisen ratkaisuja kehittäviä hankkeita. Hankehaku päättyy 15. kesäkuuta.

Uudet ryhmät tukevat Ryhti-hankkeen työtä

29.5.2020
Ota Ryhti-hanke seurantaan. Parhaillaan käynnissä on markkinavuoropuhelu uuden tietojärjestelmän pääkehittäjän valitsemiseksi. Samalla edistyy työ tiedon yhteentoimivuuden ja tietomallien parissa. 

Luonnonsuojelulain kehittämistarpeita arvioitu

25.5.2020
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen ohjausryhmä käsitteli tänään 25.5. luonnonsuojelulain kehittämistarpeista tehtyä arviointia. Edellisen, vuonna 2010 tehdyn arvion, jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Ympäristöministeriö alkaa valmistella kansallista pölyttäjästrategiaa laajassa yhteistyössä

20.5.2020
Kansallisen pölyttäjästrategian tavoitteena on ehkäistä ja pysäyttää pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ja määrän väheneminen, kääntää kehityssuunta myönteiseksi ja siten turvata pölyttäjien tuottamien ekosysteemipalvelujen jatkuminen Suomessa. Työryhmän nimeämispyyntö lähetettiin kutsuttaville tahoille tänään maailman mehiläispäivänä.

Ympäristöministeriö myöntää öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviä valtionavustuksia

15.5.2020
Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta vuonna 2020 öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviin investointeihin ja hankkeisiin sekä öljyjätteen keräykseen liittyviin tiedotuskampanjoihin. Avustuksen hakuaika on 15.5.-5.6.2020.

Ympäristöministeriö muuttanut suurten polttolaitosten kansallista siirtymäsuunnitelmaa

13.5.2020
Ympäristöministeriö on muuttanut suuria polttolaitoksia koskevaa kansallista siirtymäsuunnitelmaa poistamalla suunnitelmasta neljä laitosta.
Kaikki uutiset