Uutiset

Uutiset

Kirsi Martinkauppi rakennukset ja rakentaminen -yksikön päälliköksi

27.3.2020
Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston rakennukset ja rakentaminen -yksikön päälliköksi on nimitetty ajalle 1.4.–31.12.2020 hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi.

Fluoriyhdisteen PFOA ja samankaltaisten aineiden käytön rajoitus eteni komission hyväksyttäväksi

24.3.2020
Fluoriyhdisteen PFOA, sen suolojen ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan terveys- ja ympäristöriskien takia EU:ssa. Asetus on parhaillaan komission käsiteltävänä niin sanottuna delegoituna säädöksenä. Säädös tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät sitä vastusta.

Ympäristöministeriö etsii tarjouskilpailulla rakentamisen alan muoveihin liittyviä kehityshankkeita

19.3.2020
Ympäristöministeriö etsii tarjouskilpailulla kehityshankkeita, joilla etsitään ratkaisuja muovien korvaamiseksi rakentamisessa, rakentamisen muovien erilliskeräyksen, kierrätettävyyden ja kierrätysmuovituotteiden valmistuksen, tuotteistuksen ja markkinoille pääsyn haasteisiin sekä tuotesuunnitteluun ja standardointiin muovien kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseksi.

Raportti valottaa ikääntyneiden välimuotoisen asumisen ratkaisuja ja tulevia tarpeita

13.3.2020
Ympäristöministeriön tilaama raportti kuvaa ikääntyneiden ns. välimuotoisen asumisen nykyistä tilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita. Ikääntyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan tehostetun palveluasumisen ja tavanomaisen asumisen väliin asettuvia asumisratkaisuja. Maamme väestö vanhenee nopeaa tahtia, ja välimuotoisen asumisen ratkaisujen kysyntä tulee lähivuosina kasvamaan.

Verkkoinfosta tietoa asuinrakennusten energia-avustusten hakuun – Katso tallenne ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

6.3.2020
Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin voi hakea uutta energia-avustusta. Avustusta myönnetään yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022. Motiva, ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Veronmaksajain Keskusliitto järjestivät helmikuun lopussa energia-avustuksista verkkoinfon (webinaarin). Webinaarin esittelyaineistot ja tallenne ovat nyt saatavilla.

Valtionavustus lajien uhanalaisuusarvioinnista vastaavien työryhmien ja muiden uhanalaisten lajien suojelua edistävien työryhmien toimintaan sekä uhanalaisuusarviointia palvelevaan lajiston valtakunnalliseen seurantaan

6.3.2020
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2020 valtionavustuksen lajien uhanalaisuusarvioinnista vastaavien työryhmien ja muiden uhanalaisten lajien suojelua edistävien työryhmien toimintaan, uhanalaisimpien lajien suojelutoimiin sekä uhanalaisuusarviointia palvelevaan lajiston valtakunnalliseen seurantaan. Hakemukset toimitetaan ympäristöministeriöön viimeistään 23.3.2020.

Koehanke ravinteiden kierrätyksen, symbioosin, fosforin talteenoton tai niiden yhdistelmän toteuttamiseksi – tiedustelu kiinnostuksesta

6.3.2020
Ympäristöministeriö kartoittaa toimijoiden kiinnostusta ja edellytyksiä ravinteiden kierrätyksen, symbioosin, fosforin talteenoton tai niiden yhdistelmän koehankkeisiin. Kiinnostuksesta pyydetään ilmoittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 14.4.2020.

Ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta julkaistu

2.3.2020
Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Ohjetta voidaan käyttää kaikessa rakentamisessa: se tukee pyrkimyksessä estää rakenteiden ja rakennusosien haitallista kostumista. Ohje täydentää vuoden 2018 alussa voimaan tullutta samannimistä asetusta.

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen loppuraportti julkaistu

28.2.2020
Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa edistettiin maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien päätösteneli maankäyttöpäätösten digitalisointia, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tietojen valtakunnallista käytettävyyttä.

Sidosryhmiltä arvokas panos asuntopoliittisen kehittämisohjelman 2021-2028 valmisteluun

27.2.2020
Suomen asuntopolitiikalle laaditaan tämän vuoden aikana kehittämisohjelma, jossa määritetään asumisen suuria linjoja alkaneella vuosikymmenellä. Sidosryhmät antoivat arvokkaan panoksen ohjelmaan heti valmistelun alkuvaiheessa. Yhteenveto sidosryhmäkyselyn vastauksista on nyt julkaistu.

Kerro kantasi EU:n luonnonsuojelusta ja luontodirektiivin raportoinnin tuloksista

18.2.2020
Euroopan komissio on käynnistänyt kaikille avoimen kuulemisen, jossa kerätään palautetta luontodirektiivin raportoinnin tuloksista ja luonnonsuojelun tasosta EU:ssa. Kuuleminen on avoinna 14.2.–8.3.2020.

Rakentamisen muovit -työpajasarja ja seminaari keväällä 2020

18.2.2020
Ympäristömerkintä Suomi Oy, Ympäristöministeriö, Green Building Council Finland, Motiva ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto toteuttavat yhdessä  Muovit kiertoon -työpajasarjan kevään 2020 aikana. Tavoitteena on kartoittaa keinoja, joilla rakentamisen muovien määrää voidaan vähentää ja kierrätystä lisätä.

Osallistu infoon verkossa: Tarjolla avustusta asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

17.2.2020
Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin voi hakea uutta energia-avustusta. Avustusta myönnetään yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022. Osallistu 27.2. verkossaseurattavaan infoon, jossa kerrotaan avustuksesta ja sen hakemisesta. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.2.

Ympäristöministeriön asetukset PE-putkien ja PE-putkien liittimien teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä lausunnoille

14.2.2020
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetuksista rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien vesi- ja viemärilaitteistojen PE-putkien ja PE-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä. Asetusten tarkoitus on edistää terveellistä ja turvallista rakentamista ja korjaamista.

Tule kehittämään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta – teemaryhmiin voi taas ilmoittautua

13.2.2020
Ympäristöministeriö asetti vuoden 2019 lopussa laajan yhteistyöryhmän kehittämään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta. Työryhmän ohessa toimivaan kolmeen teemaryhmään voi jälleen ilmoittautua.

Sidosryhmiltä 250 ideaa rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan valmisteluun – Nyt käynnissä kysely rakennusten ydintiedoista

11.2.2020
Rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan valmistelun tueksi järjestettiin loppuvuonna 2019 sidosryhmätilaisuuksien sarja. Osana info- ja keskustelutilaisuuksia sidosryhmiltä kysyttiin mitä valmistelussa tulisi huomioida. Ideoita ja kommentteja kaikille avoimelle ideaseinälle kertyi kaikkiaan 250.

Lausuntopyyntö peltomaan kipsikäsittelyyn sovellettavasta lainsäädännöstä

6.2.2020
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta sekä asetusluonnoksesta, joka koskee peltomaan kipsikäsittelyn tukea.

Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tietomallikuvausten hallinnointi siirtyi ympäristöministeriölle

6.2.2020
Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tietoaineistojen tietomallikuvausten (KuntaGML) hallinnointivastuu on siirtynyt Kuntaliitolta ympäristöministeriölle.

Valtionavustusta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

6.2.2020
Ympäristöministeriöllä on meneillään määräaikainen valtiontukiohjelma, jonka tavoitteena on edistää öljyjätteen keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtionavustusta voidaan myöntää Suomessa toimiville öljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin. Avustuksen hakuaika on 6.2.-31.3.2020.

Haku Lähiöohjelmaan 2020-2022 on alkanut

5.2.2020
Suomen suurimmat kunnat ja lähiötutkimushankkeet voivat nyt hakea mukaan kolmivuotiseen Lähiöohjelmaan. Ohjelmaan hyväksytyt hankkeet voivat hakea avustusta myöhemmin keväällä järjestettävässä avustushaussa.
Kaikki uutiset