Uutiset

Uutiset

Life-hankkeille jälleen valmistelurahoitusta ympäristöministeriöstä

23.1.2020
Ympäristöministeriö myöntää rahoitusta Life-hankesuunnitelmien valmistelemiseksi vuoden 2020 hakukierrosta varten. Ympäristöministeriö tukee valmistelua 5 000-10 000 euron avustuksilla. Valmistelurahoitushakemuksen voi jättää joko helmikuussa tai huhtikuussa. Ensimmäinen haku sulkeutuu 28.2.2020 ja toinen 29.4.2020.

Kunnat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta yhteistyöstä

15.1.2020
Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan kunnilla on tarvetta yhteistyöverkostolle, joka tarjoaa tukea luonnon monimuotoisuuden turvaamistyöhön ja luonnon kestävään käyttöön. Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton tekemän selvityksen tavoitteena oli kehittää yhdessä kuntien kanssa toimintamalli verkostolle.

Neljä miljoonaa euroa Suomen ja Ruotsin metsäteollisuutta ja -taloutta tukevaan tutkimukseen

20.12.2019
Tandem Forest Values -ohjelmassa myönnettiin hieman yli neljä miljoonaa euroa yhdeksälle suomalais-ruotsalaiselle tutkimuskonsortiolle. Tandem Forest Values -ohjelmassa rahoitetaan nuorten tutkijoiden johtamia, monitieteisiä hankkeita metsätieteiden, metsäteollisuuden prosessien ja puurakentamisen alalta.

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 alusta voimaan tulevat säädökset

20.12.2019
Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2020 voimaan monia uusia säädöksiä.

Ympäristöneuvostolta päätelmät: Luonnon köyhtymisen pysäyttämiselle tiukat tavoitteet vuodesta 2020

19.12.2019
Ympäristöneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2019 päätelmät luonnon köyhtymisen nujertamisesta vuodesta 2020 eteenpäin. Suomi valmisteli päätelmät EU-puheenjohtajamaana. Päätelmissä korostetaan tarvetta kiireellisiin toimiin suojella ja ennallistaa luonnon monimuotoisuutta sekä edistää luontopohjaisia ratkaisuja. Niissä myös korostetaan riittävän rahoituksen merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kiertotalouden edistämisohjelman viestintä- ja vuorovaikutus - tarjouspyyntöön liittyviä vastauksia

19.12.2019
Ympäristöministeriö on jättänyt kansallisen hankintailmoituksen HILMA-verkkoaplveluun kiertotalouden strategisen ohjelman viestinnän ja vuorovaikutuksen tuesta.

Juhana Rautiainen ohjelmapäälliköksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -kokonaisuuteen

16.12.2019
Hallitusohjelman mukaan Suomeen luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Ohjelmapäälliköksi hanketta vetämään on valittu Juhana Rautiainen.

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana – suunnittelusta sujuvampaa, ymmärrettävämpää ja tehokkaampaa

12.12.2019
Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana. Tavoitteena on edistää maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä ja tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle.

Kansalaiskysely käynnisti uudistuksen – kysely ilmastolaista keräsi 2458 vastausta

11.12.2019
Ympäristöministeriö aloitti ilmastolain uudistuksen kansalaiskyselyllä, joka oli auki 11.11.-9.12. Kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman monen näkemys siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla. Kyselyn vastauksia hyödynnetään valmistelutyössä.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyö käyntiin – yhteistyöryhmä asetettu, teemaryhmiin voi ilmoittautua 15.1. saakka

11.12.2019
Ympäristöministeriö on asettanut laajan yhteistyöryhmän kehittämään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta. Työ tukee rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan toteuttamista. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

10.12.2019
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2020 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 10.12.2019 ja tämän ilmoituksen kohdan 5 vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 24.1.2020.

Infotilaisuus rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäytöstä

5.12.2019
Ympäristöministeriön valmistelema rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä on siirtynyt rakennushankkeiden testattavaksi. Kaikille pilotoijille ja pilotoinnista kiinnostuneille järjestetään yhteinen infotilaisuus keskiviikkona 18.12.2019.

Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkosto on täydentynyt kahdella uudella kohteella Luoteis-Venäjällä

5.12.2019
Suomen lähialueilla Venäjällä on perustettu kaksi uutta aluetason luonnonsuojelualuetta. Karjalan Äänisniemeen perustettiin luonnonmuistomerkki ja Arkangeliin laajempi suojelualue. Suomalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, joka on suojelualueiden perustamispäätöksen pohjana.

Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä

4.12.2019
Kestävä, kehittyvä kemia -seminaarissa 3.12.2019 pohditaan muun muassa, millä keinoilla saavutamme turvalliset ja tehokkaat materiaalikierrot ja tuotesuunnittelun kehittämistä.

Maailman maat sopivat uusia toimia elohopean haittojen ehkäisemiseksi

2.12.2019
Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen kolmannessa osapuolikokouksessa 25.-29.11. Genevessä jatkettiin määrätietoista työtä elohopean koko elinkaaren ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämiseksi. Osapuolikokous tarkensi elohopeajätteiden luokittelua, minkä seurauksena merkittävä osa elohopeajätteestä tulee nyt käsitellä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Sopimus on Suomelle ja arktisille maille erityisen tärkeä, koska elohopea kulkeutuu pitkiä matkoja ja kertyy napa-alueille.

Kulttuuriympäristöaiheinen joulukalenteri aukeaa sunnuntaina – kurkista luukkujen taakse!

29.11.2019
Joulukalenterin historia ulottuu jopa 1800-luvun puoliväliin, ja se on siitä alkaen ollut tärkeä osa monien jouluperinteitä. Viime vuosina suuren suosion saavuttanut Kulttuuriymparistomme.fi -palvelun joulukalenteri palaa jälleen ilahduttamaan joulun odotusta. Kalenteri tarjoaa päivittäin innostavia tarinoita kulttuuriympäristöistämme.

Vesilainsäädännön selvityksistä paljon lausuntoja

28.11.2019
Ympäristöministeriölle jätettiin runsaasti lausuntoja kahdesta vesilainsäädäntöön liittyvän hankkeen loppuselvityksestä. Lausuntopalautteen perusteella hankkeiden tuloksiin on perehdytty laajasti.

Rakentamisen päästötietokantahankkeen väliraportin esittely 13.12.2019 – ilmoittautuminen käynnissä

26.11.2019
Ympäristöministeriö on laatimassa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää, joka on osa vuonna 2017 julkaistua vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Jotta hiilijalanjäljen arviointi olisi mahdollista, on Suomen Suomen ympäristökeskus (SYKE) määrittelemässä rakentamisen päästötietokantaa, jonka avulla rakentamisen päästöjä voidaan arvioida. Tervetuloa hankkeen toiseen työpajaan perjantaina 13.12.2019 klo 9-12.

EU:n ekosysteemien tilan arviota käsittelevä konferenssi Helsingissä 13.12.2019

25.11.2019
High Level Celebration Conference of the first EU wide ecosystem assessment järjestetään Finlandia talossa 13.12.2019. Konferenssissa esitellään ensimmäisen EU:n ekosysteemien tilan arvioinnin tulokset. Lisäksi keskustellaan siitä, kuinka ekosysteemien tila voitaisiin huomioida päätöksenteossa nykyistä kattavammin. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.12.2019.
Kaikki uutiset