Uutiset

Uutiset

Sámi giellavahkku: Áigeguovdilis áššit Birasministeriijas

21.10.2019
Buori sámi giellavahku! Loga man muttus leat dálkkádatpolitihkas, luonddu geaffuma bisseheamis, čáziid suodjaleamis, eanageavahan- ja huksenlága ođasmahttimis, árktalaš ja Barents guovllu ovttasbarggus.

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 21.10.2019 alkaen

21.10.2019
Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2020 on käynnissä 21.10.-2.12.2019. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

EU:n kaupunki- ja alueellisen agendan jatkolle vahva tuki

17.10.2019
EU:n kaupunkiagenda on tuonut onnistuneesti kaupunkien äänen mukaan eri eurooppalaisten politiikkojen valmisteluun ja aktivoinut monien aihepiirien tiedonvaihtoa, esimerkiksi keskustelua kaupunkien kiertotaloudesta. EU:n alueellinen agenda puolestaan on edistänyt kestävää aluekehitystä erityyppisillä alueilla.

Kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan valokuvakilpailulla ja maisemakävelyillä

15.10.2019
Kansainvälistä maisemapäivää vietetään sunnuntaina 20.10.2019. Tänä vuonna maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota erityisesti veden arvoon maisemassa. Osallistu maisemapäivän valokuvakilpailuun ja maisemakävelyihin.

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tilaisuuksiin

14.10.2019
Syksyn aikana järjestetään useita digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tilaisuuksia, joissa kuullaan uutisia mm. mitä meneillään olevat kehittämishankkeet tuovat maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen sekä rakennetun ympäristön valtakunnallisen digitaalisen rekisterin ja tietoalustan toimeenpanoon.

Selvitys suosittaa säilyttämään asemakaavoituksen valitusoikeuden nykyisellään

14.10.2019
Tuoreessa selvityksessä arvioidaan tulisiko asemakaavoituksessa siirtyä asianosaisuuteen perustuvaan valitusoikeuteen, kun nykyisin oikeus valittaa on kunnan jäsenillä. Lisäksi selvitettiin, tulisiko valitusoikeuden edellytykseksi säätää kaavaprosessin aikana tehty muistutus.

Kambodzhalainen Toth valtasi ministerin paikan ja kertoi päättäjille miten ilmastonmuutos ravisuttaa elämää hänen kotiseudullaan

11.10.2019
24-vuotias opettaja ja aktivisti Hory Toth astui päiväksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen saappaisiin lokakuun alussa. Toth kertoi päättäjille, miten monin tavoin ilmastonmuutos näkyy hänen kotonaan Kambodzhan Siem Repissä ja murentaa erityisesti tyttöjen mahdollisuuksia hyvään elämään. Tempaus on osa Plan Internationalin Girls Takeoveria, joka huipentuu tänään kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman toisella hakukierroksella myönnettiin rahoitusta puurakentamisen käyttäjälähtöisiä ratkaisuja kehittäville hankkeille

10.10.2019
Puunkäyttöä edistävän, ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman toisella hakukierroksella myönnettiin yhteensä lähes 1,3 milj. euroa tukea 9 hankkeelle, joissa etsitään uusia ratkaisuja rakennusalan prosessien, materiaalien ja tilojen käyttäjälähtöisyyden parantamiseksi.

Tarjouspyyntö: Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit

2.10.2019
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta ”Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit” –palvelun toimittamisesta. Tarjous liitteineen toimitetaan 31.10.2019 klo 16.00 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon. Hankintailmoitus julkaistaan hankintojen tietokannassa HILMAssa (hankintailmoitukset.fi) 2.10.2019.

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia puun käytön edistämiseen – haku käynnissä 21.10.2019 asti

1.10.2019
Puurakentamisen ohjelma avaa vuosittain valtionavustushaun organisaatioiden ei-taloudelliseen toimintaan, jonka tavoitteena on edistää puun käyttöä erilaisissa hankkeissa. Vuoden 2019 avustushaun teemat ovat asuntorakentamisen ja asumisen ratkaisut, tiedon levittäminen sekä strategioiden toimeenpano.

Ympäristöministeriö kuulee Malmin lentoaseman rakennusten sekä viereisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita

27.9.2019
Ympäristöministeriö on vastaanottanut kaksi valitusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 26.6.2019 tekemään päätökseen, jolla ELY-keskus päätti olla suojelematta Malmin lentoasemaa rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Valitusten johdosta ympäristöministeriö kuulee Malmin lentoasemalla sijaitsevien rakennusten sekä niiden viereisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Ministerit Andersson, Kosonen ja Mikkonen kutsuvat nuoria pyöreän pöydän keskusteluun pohtimaan keinoja ilmastoahdistukseen

27.9.2019
llmastoahdistuksesta on tullut ilmiö, joka koskettaa tuntuvaa osaa koululaisista ja opiskelijoista. Ilmastonmuutos näkyy ja kuuluu koulujen sekä oppilaitosten arjessa. Ministerit Andersson, Kosonen ja Mikkonen kutsuvat nuoria ja järjestöjä pyöreän pöydän keskusteluun pohtimaan, miten kasvavan ilmastohuolen tulisi näkyä kouluissa.

Rakennusten purkutöiden hankintakriteerit lausuntokierrokselle

26.9.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusten purkutöiden julkisten hankintojen kriteereistä. Hankintakriteerien avulla halutaan mm. vauhdittaa kiertotaloutta.

Ympäristöministeriö myöntää tukea puurakentamisen kiertotalouden ratkaisuihin – kaksivaiheinen haku käynnissä

19.9.2019
Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on avannut uuden rahoitushaun Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmassaan. Marraskuun loppuun asti käynnissä olevassa haussa tuetaan hankkeita, joissa etsitään uusia ratkaisuja puutuotteiden, -rakenteiden ja -rakennusten kiertotalouden edistämiseksi.

Arkimaisemat ja vesi maisemapäivän teemoina – osallistu kampanjaan ja kuvakisaan

13.9.2019
Kansainvälisen maisemapäivän teemana on tänä vuonna maisema ja vesi. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus käynnistivät Instagramissa valokuvakampanjan, jolla kannustetaan kaikkia havainnoimaan vettä arjen maisemissa. Kampanja huipentuu kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10. järjestettävään valokuvakisaan.

Digitaaliset innovaatiot työnsi vauhtiin EU-puheenjohtajakauden alue- ja kaupunkikehityksessä

13.9.2019
Suomi pyrkii EU-puheenjohtajamaana siirtämään näkökulman kohti ihmiskeskeisempää ja entistä kokonaisvaltaisempaa digitaalisen kaupungin mallia. Digitalisaatio voi johtaa sekä parempiin kaupunkeihin että avata uusia markkinoita. Digitalisaation mahdollisuuksista ja haasteista keskusteltiin alueellisen koheesion ja kaupunkipolitiikan kokouksessa Helsingissä 11.-12.9.2019.

Ympäristöministeriön projektissa haetaan visiota asemakaavoituksen seurannalle

9.9.2019
Ympäristöministeriön projektissa selvitetään alueidenkäytön seurannan nykytilaa sekä kehitysnäkymiä erityisesti asemakaavoituksen ja siihen liittyvän asemakaavan seurantalomakkeen kautta.

Selvitys valaisee aluesuunnittelun tilaa ja muutoksia Euroopassa

6.9.2019
Miten alueita käytetään ja suunnitellaan Euroopassa? Miten se tulee muuttumaan? Millaisia haasteita alueidenkäytössä tunnistetaan, ja miten niihin varaudutaan? Tänään julkaistu selvitys avaa alueidenkäytön suunnittelun nykytilaa ja tulevaisuutta kahdeksassa eurooppalaisessa maassa: Englannissa, Hollannissa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Skotlannissa ja Tanskassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajien virkoja haki 56 henkilöä

4.9.2019
ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajien virkoihin tuli määräaikaan mennessä hakemuksia yhteensä 56:ltä henkilöltä. Virkoihin nimitetään viiden vuoden määräajaksi.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä juhlistetaan viihteen ja taiteen perintöä

2.9.2019
Elokuvateattereiden erikoisnäytöksiä, graffititaidekävely tai kahvikonsertti – Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään tänä vuonna teemalla viihteen ja taiteen perintö. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien erityistä teemaviikkoa vietetään 2.–8. syyskuuta. Juhlintaan voi osallistua pitkin syksyä järjestettävissä yleisötapahtumissa ympäri maan.
Kaikki uutiset