Uutiset

Uutiset

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta Viron merialuekaavaksi

4.6.2019
Ympäristöministeriö pyytää viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä lausuntoja ja mielipiteitä luonnoksesta Viron merialuesuunnitelmaksi ja siinä esitetyistä ympäristövaikutuksista.

Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely ympäristöministeriön aulassa

22.5.2019
Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely käsittelee arktisen luonnon monimuotoisuutta ja esittelee samannimisen kansainvälisen valokuvakilpailun parhaimmistoa. Näyttelyn teokset nostavat esille monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä ja kuvaavat arktisen alueen kauneutta.

Osallistu Yhdessä ulos -tapahtumapäivään 23.5.2019

20.5.2019
Suomen lasten metsäretkipäivää ja kansainvälistä Ulkoluokkapäivää vietetään tänä vuonna yhdessä torstaina 23.5. Yhteisellä tapahtumapäivällä kannustetaan kaikkia lähtemään lasten kanssa keväiseen luontoon. Ympäristöministeriö on mukana tukemassa kampanjaa.

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskeva raportti lausuntokierrokselle

15.5.2019
Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskevan tutkimushankkeen loppuraportti luovutettiin tänään 15.5. ympäristöministeriölle. Raportti lähtee lausuntokierrokselle lähiaikoina.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuteen liittyen

14.5.2019
Tanskan viranomaiset ovat pyytäneet ympäristöministeriöltä palautetta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon ympäristövaikutuksista, jotka kohdistuvat Suomeen.

Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

17.4.2019
Ympäristöministeriön käynnistämä Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta tekemällä kaavatiedosta koneluettavaa. Ehdotuksista pyydetään palautetta 5.5.2019 mennessä.

Ota kantaa: Miten maankäyttöpäätöksiä tulisi kehittää?

15.4.2019
Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Ympäristöministeriö kerää Ota kantaa -kyselyllä palautetta Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kehittämistyötä varten 5.5.2019 saakka.

Kansalliselle IPCC-työryhmälle Vuoden Maineteko 2018 -tunnustus

1.4.2019
Kansainvälisten huippuyliopistojen suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat IPCC-työryhmän työstään ilmastonmuutoksen tietoisuuden lisäämiseksi. Valintaperusteena oli se, että kansallinen IPCC-työryhmä on osaltaan merkittävästi nostanut kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimien tarpeellisuudesta.

Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistyy

29.3.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet selvitystyön koskien Paimion parantolan tulevaisuutta. Selvityshenkilöiksi on kutsuttu varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-insinööri Olavi Hiekka. Selvityshenkilöiden tehtävä on laatia ehdotus liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista, jolla voitaisiin kattaa kohteen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset.

Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia

27.3.2019
Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli raakulle suojelustrategian ja toimenpideohjelman. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

22.3.2019
Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta Suomessa toimiville voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille vuosina 2019 ja 2020. Avustusten tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valtakunnallista keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtiontukiohjelmaan on varattu yhteensä 3 000 000 euroa. Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 35.10.65 (öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto).

Lausuntoyhteenveto rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnoksesta

20.3.2019
Ympäristöministeriö pyysi 16.11.2018–10.1.2019 lausuntoja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnokseen. Lausuntoja saatiin yhteensä 42 taholta.

Suomi osallistuu kaivoshankkeen YVA-menettelyyn Ruotsin Kaunisvaarassa

15.3.2019
Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on käynnistymässä kaivoshankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Kyse on hankkeesta, jossa Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa kaivostoimintaa harjoittava Kaunis Iron AB hakee lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille.

Kulttuuriympäristöpäivät etsii lapsia ja nuoria osallistumaan eurooppalaiseen kilpailuun – pääpalkintona matka Strasbourgiin

15.3.2019
Kulttuuriympäristön tekijät on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan omaa ympäristöä ja sen kulttuuriperintöä. Kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun kertomalla tarinan taiteen ja viihteen maailmasta. Suomessa kehitetty kilpailu laajentui vuonna 2018 koko Euroopan laajuiseksi nimellä European Heritage Makers Week.

Komission suositukset Suomelle vesienhoidon ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta

14.3.2019
EU-komissio on antanut palautetta vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Myös perusteellisempi palaute on nyt saatavilla.

Uutta vauhtia vesiensuojeluun - miten vesiensuojelun tehostamisohjelma vastaa suuriin tavoitteisiin

5.3.2019
Keskustelutilaisuus käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman sisällöstä

Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle

4.3.2019
Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää. Näkökulman seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa, kiertotaloutta, kaupunkiseutuja, asumista, vesiä, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöriskien hallintaa sekä ilmiölähtöistä budjetointia.

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 20.3.2019

4.3.2019
Ympäristöministeriö järjestää vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin keskiviikkona 20.3.2019 klo 9-16.30. Seminaarissa kuullaan ajankohtaisimmat kuulumiset vähähiilisen rakentamisen tiekartan tilanteesta, sekä muiden Euroopan maiden toimenpiteistä vähähiilisen rakentamisen alueella ja kokemuksia suomalaisilta edelläkävijöiltä.

Kestävä kaupunki -ohjelman kokeilu- ja pilottihaku kaupungeille ja kunnille käynnistyy

1.3.2019
Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa etsitään konkreettisia ja vaikuttavia kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka yhdistävät kestävän kehityksen eri osa-alueita. Haun teema-alueet ovat vähähiiliset kaupungit, älykkäät kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit.

Haettavana harkinnanvaraiset valtionavustukset toimittajien ja kuvaajien matkoihin sekä muuhun viestintään

1.3.2019
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustusta ympäristöministeriön strategisia vaikuttavuustavoitteita ilmaisevaan viestintään. Haku alkaa 1.3.2019 ja tämän kuulutuksen vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 25.3.2019.
Kaikki uutiset