Uutiset

Uutiset

Kiertotalouden edistämisohjelman viestintä- ja vuorovaikutus - tarjouspyyntöön liittyviä vastauksia

13.12.2019
Ympäristöministeriö on jättänyt kansallisen hankintailmoituksen HILMA-verkkoaplveluun kiertotalouden strategisen ohjelman viestinnän ja vuorovaikutuksen tuesta.

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana – suunnittelusta sujuvampaa, ymmärrettävämpää ja tehokkaampaa

12.12.2019
Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana. Tavoitteena on edistää maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä ja tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle.

Kansalaiskysely käynnisti uudistuksen – kysely ilmastolaista keräsi 2458 vastausta

11.12.2019
Ympäristöministeriö aloitti ilmastolain uudistuksen kansalaiskyselyllä, joka oli auki 11.11.-9.12. Kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman monen näkemys siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla. Kyselyn vastauksia hyödynnetään valmistelutyössä.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyö käyntiin – yhteistyöryhmä asetettu, teemaryhmiin voi ilmoittautua 15.1. saakka

11.12.2019
Ympäristöministeriö on asettanut laajan yhteistyöryhmän kehittämään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta. Työ tukee rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan toteuttamista. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

10.12.2019
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2020 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 10.12.2019 ja tämän ilmoituksen kohdan 5 vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 24.1.2020.

Infotilaisuus rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäytöstä

5.12.2019
Ympäristöministeriön valmistelema rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä on siirtynyt rakennushankkeiden testattavaksi. Kaikille pilotoijille ja pilotoinnista kiinnostuneille järjestetään yhteinen infotilaisuus keskiviikkona 18.12.2019.

Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkosto on täydentynyt kahdella uudella kohteella Luoteis-Venäjällä

5.12.2019
Suomen lähialueilla Venäjällä on perustettu kaksi uutta aluetason luonnonsuojelualuetta. Karjalan Äänisniemeen perustettiin luonnonmuistomerkki ja Arkangeliin laajempi suojelualue. Suomalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, joka on suojelualueiden perustamispäätöksen pohjana.

Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä

4.12.2019
Kestävä, kehittyvä kemia -seminaarissa 3.12.2019 pohditaan muun muassa, millä keinoilla saavutamme turvalliset ja tehokkaat materiaalikierrot ja tuotesuunnittelun kehittämistä.

Maailman maat sopivat uusia toimia elohopean haittojen ehkäisemiseksi

2.12.2019
Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen kolmannessa osapuolikokouksessa 25.-29.11. Genevessä jatkettiin määrätietoista työtä elohopean koko elinkaaren ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämiseksi. Osapuolikokous tarkensi elohopeajätteiden luokittelua, minkä seurauksena merkittävä osa elohopeajätteestä tulee nyt käsitellä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Sopimus on Suomelle ja arktisille maille erityisen tärkeä, koska elohopea kulkeutuu pitkiä matkoja ja kertyy napa-alueille.

Kulttuuriympäristöaiheinen joulukalenteri aukeaa sunnuntaina – kurkista luukkujen taakse!

29.11.2019
Joulukalenterin historia ulottuu jopa 1800-luvun puoliväliin, ja se on siitä alkaen ollut tärkeä osa monien jouluperinteitä. Viime vuosina suuren suosion saavuttanut Kulttuuriymparistomme.fi -palvelun joulukalenteri palaa jälleen ilahduttamaan joulun odotusta. Kalenteri tarjoaa päivittäin innostavia tarinoita kulttuuriympäristöistämme.

Vesilainsäädännön selvityksistä paljon lausuntoja

28.11.2019
Ympäristöministeriölle jätettiin runsaasti lausuntoja kahdesta vesilainsäädäntöön liittyvän hankkeen loppuselvityksestä. Lausuntopalautteen perusteella hankkeiden tuloksiin on perehdytty laajasti.

Rakentamisen päästötietokantahankkeen väliraportin esittely 13.12.2019 – ilmoittautuminen käynnissä

26.11.2019
Ympäristöministeriö on laatimassa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää, joka on osa vuonna 2017 julkaistua vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Jotta hiilijalanjäljen arviointi olisi mahdollista, on Suomen Suomen ympäristökeskus (SYKE) määrittelemässä rakentamisen päästötietokantaa, jonka avulla rakentamisen päästöjä voidaan arvioida. Tervetuloa hankkeen toiseen työpajaan perjantaina 13.12.2019 klo 9-12.

EU:n ekosysteemien tilan arviota käsittelevä konferenssi Helsingissä 13.12.2019

25.11.2019
High Level Celebration Conference of the first EU wide ecosystem assessment järjestetään Finlandia talossa 13.12.2019. Konferenssissa esitellään ensimmäisen EU:n ekosysteemien tilan arvioinnin tulokset. Lisäksi keskustellaan siitä, kuinka ekosysteemien tila voitaisiin huomioida päätöksenteossa nykyistä kattavammin. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.12.2019.

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston ylijohtajan virkaan 21 hakijaa

13.11.2019
Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston ylijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 21 henkilöä. Virka täytetään 1.2.2020 lukien viiden vuoden määräajaksi 31.1.2025 asti.

Euroopan kulttuuriympäristöpäiville etsitään tapahtumajärjestäjiä

11.11.2019
Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään ensi vuonna teemalla Kasvun paikat. Ympäristöministeriön asettama kulttuuriympäristöpäivien työryhmä etsii yhdistyksiä, museoita ja muita toimijoita järjestämään teemaan liittyviä tapahtumia.

Asumisen tukien sanastotyö käynnissä, kommentoitavana 50 käsitettä

11.11.2019
Ympäristöministeriössä on käynnissä sanastotyö, jonka tavoitteena on selvittää asumisen tukiin liittyvien käsitteiden sisällöt ja antaa suositukset suomenkielisestä termistöstä. Lähes 50 käsitettä määritelmineen on kommentoitavana 29.11. saakka.

Rakennusperinnön suojelun sanastotyö käynnissä, kommentoi ehdotuksia ja paljasta puuttuva termi

6.11.2019
Ympäristöministeriössä on käynnissä sähköisen rakennussuojeluprosessin kehittämishanke, jonka osana on laadittu luonnos rakennusperinnön keskeisten käsitteiden määritelmistä. Sanastoa voi kommentoida 15.11.2019 asti.

Veden roolia kuvaavia arjen maisemia palkittiin valokuvakilpailussa

1.11.2019
Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen #arkimaisema-valokuvakilpailun parhaat on valittu. Sunnuntaina 20.10. vietetyn kansainvälisen maisemapäivän kunniaksi järjestetyn kilpailun kuvissa havainnoitiin veden roolia maisemassa kekseliäästi ja monipuolisesti. Kansainvälisen maisemapäivän ja sen myötä myös kilpailun teemana oli vesi ja arkimaisema.

Ympäristöministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännöksiä yhdenmukaistetaan

31.10.2019
Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta. Esityksellä muutettaisiin 29:ää lakia, jotta lakien erityisesti valituslupaa koskevat muutoksenhakusäännökset olisivat yhdenmukaiset hallintoasioiden muutoksenhakua koskevan yleislain kanssa, joka tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Kuulutuksia siirretään ilmoitustauluilta viranomaisen verkkosivuille

31.10.2019
Valtioneuvosto on antanut tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, jonka mukaan tietyt päätökset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaisiin sähköisesti viranomaisen verkkosivuilla kuntien ilmoitustaulujen sijasta.
Kaikki uutiset