Uutiset

Tuoreimmat uutiset

RSS
 • Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää? 17.4.2019
  Ympäristöministeriön käynnistämä Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta tekemällä kaavatiedosta koneluettavaa. Ehdotuksista pyydetään palautetta 5.5.2019 mennessä.
 • Ota kantaa: Miten maankäyttöpäätöksiä tulisi kehittää? 15.4.2019
  Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Ympäristöministeriö kerää Ota kantaa -kyselyllä palautetta Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kehittämistyötä varten 5.5.2019 saakka.
 • Kansalliselle IPCC-työryhmälle Vuoden Maineteko 2018 -tunnustus 1.4.2019
  Kansainvälisten huippuyliopistojen suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat IPCC-työryhmän työstään ilmastonmuutoksen tietoisuuden lisäämiseksi. Valintaperusteena oli se, että kansallinen IPCC-työryhmä on osaltaan merkittävästi nostanut kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimien tarpeellisuudesta.
 • Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistyy 29.3.2019
  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet selvitystyön koskien Paimion parantolan tulevaisuutta. Selvityshenkilöiksi on kutsuttu varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-insinööri Olavi Hiekka. Selvityshenkilöiden tehtävä on laatia ehdotus liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista, jolla voitaisiin kattaa kohteen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset.
 • Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle laaditaan suojelustrategia 27.3.2019
  Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli raakulle suojelustrategian ja toimenpideohjelman. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.
 • Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin 22.3.2019
  Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta Suomessa toimiville voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille vuosina 2019 ja 2020. Avustusten tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valtakunnallista keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtiontukiohjelmaan on varattu yhteensä 3 000 000 euroa. Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 35.10.65 (öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto).
 • Lausuntoyhteenveto rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnoksesta 20.3.2019
  Ympäristöministeriö pyysi 16.11.2018–10.1.2019 lausuntoja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän luonnokseen. Lausuntoja saatiin yhteensä 42 taholta.
 • Suomi osallistuu kaivoshankkeen YVA-menettelyyn Ruotsin Kaunisvaarassa 15.3.2019
  Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on käynnistymässä kaivoshankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Kyse on hankkeesta, jossa Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa kaivostoimintaa harjoittava Kaunis Iron AB hakee lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille.
 • Kulttuuriympäristöpäivät etsii lapsia ja nuoria osallistumaan eurooppalaiseen kilpailuun – pääpalkintona matka Strasbourgiin 15.3.2019
  Kulttuuriympäristön tekijät on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan omaa ympäristöä ja sen kulttuuriperintöä. Kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun kertomalla tarinan taiteen ja viihteen maailmasta. Suomessa kehitetty kilpailu laajentui vuonna 2018 koko Euroopan laajuiseksi nimellä European Heritage Makers Week.
 • Komission suositukset Suomelle vesienhoidon ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta 14.3.2019
  EU-komissio on antanut palautetta vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Myös perusteellisempi palaute on nyt saatavilla.
Lisää uutisia