Hyppää sisältöön

Digitaaliset innovaatiot työnsi vauhtiin EU-puheenjohtajakauden alue- ja kaupunkikehityksessä

Uutinen 13.9.2019 klo 8.59

Millaisia ovat digitaalisuuden mahdollistamat keksinnöt ja innovaatiot tulevaisuuden kaupungeissa ja millä eri tavoilla ne voivat tuoda kaupunkeihin kestävää kehitystä, lisätä kaupunkien toimivuutta ja parantaa elämänlaatua? Miten digitaalisuus voi yhdistää alueita toisiinsa? Mitä muita suuria haasteita tulisi käsitellä EU:n uudistettavassa Alueellisessa agendassa?

Näillä kysymyksillä Suomi EU:n puheenjohtajamaana laittoi liikkeelle keskustelun jäsenmaiden välisissä alueellisen koheesion ja kaupunkipolitiikan kokouksessa Helsingissä 11.–12.9.2019.

Suomi pyrkii puheenjohtajamaan roolissaan menemään “älykkään kaupungin” tuolle puolen – siirtämään näkökulmaa pelkän teknologian hallitsemasta mallista kohti ihmiskeskeisempää ja entistä kokonaisvaltaisempaa digitaalisen kaupungin mallia. Digitalisaatio voi johtaa sekä parempiin kaupunkeihin että avata uusia markkinoita. Puheenjohtajakausi nostaa esiin uutta suuntaa näyttäviä kaupunkeja ja digitaalista murrosta hyödyntäviä kansallisia strategioita EU:ssa.

Suomi jatkaa kolme vuotta sitten käynnistetyn EU:n Kaupunkiagendan ja sen teemakumppanuuksien viemistä eteenpäin. Uutena toimintatapana kokouksessa tunnistettiin temaattisia kumppanuuksia toisiinsa kytkeviä ja kokoavia strategisia teemoja. Esimerkkinä toimi digitaalinen murros, jossa uusia liikkumisen palveluiden, jakamistalouden ja kaupunkien digitaalisten alustojen kehittäminen rinnakkain voi johtaa vahvempaan ja ihmiset osallistavampaan digitaaliseen kaupunkiin. Teemoja yhteen tuova toimintatapa sai vahvaa kannatusta ja monet osallistujat näkivät sen vievän uudella tavalla eteenpäin Kaupunkiagendan toteutusta.

Digitalisaatiolla on myös myönteisiä alueellisia vaikutuksia. Vaikka digitaaliset ratkaisut kehittyvät yleensä ensin innovaatioille otollisilla kaupunkialueilla, voivat pienemmät keskukset hyödyntää muutosta ketterämmin tai vahvistaa digitaalisia yhteyksiä suurempiin keskuksiin ja siten lähentää alueiden välisiä kehityseroja.

Jotta digitaaliset, ihmislähtöiset kaupungit ja alueet voisivat kehittyä, tarvitaan kaupunkien verkottumista keskenään ja esimerkiksi ratkaisujen laajentamista useisiin kaupunkeihin. Tärkeää on, että Euroopan unioni edistää erilaisilla politiikkavälineillään samaa tavoitetta. Näitä asioita Suomi puheenjohtajamaana nostaa keskusteluun ja ottaa uusia askelia digitaalisten kaupunkien kehittämiseksi. Teemat saivat jäsenmailta kiinnostuneen vastaanoton ja niiden on määrä jalostua johtopäätöksiksi lokakuussa sekä myöhemmin kaupunkien, jäsenmaiden ja EU-tason yhteiseksi julkilausumaksi.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Olli Voutilainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 064 919
Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 075
Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö. puh. 0295 250 174