Ilmansuojeluohjelma tavoittelee terveellisempää puun polttoa

Uutinen 5.10.2018 klo 7.32

Julkisuudessa on ajoittain oltu huolissaan puun pienpolton tulevaisuudesta ja aikeista kieltää se lainsäädännöllä. Näin ei olla tekemässä, vaan jatkossakin Suomessa tullaan nauttimaan takkojen, kiukaiden ja nuotioiden lämmöstä. Puun pienpolton aiheuttamia terveyshaittoja sen sijaan halutaan vähentää.

Ilmansaasteisiin menehtyy vuosittain ennenaikaisesti noin 2 000 suomalaista. Eniten terveyshaittoja aiheuttava ilmansaaste ovat pienhiukkaset, joiden suurin lähde tällä hetkellä on puun pienpoltto. Pienpolton suhteellinen osuus tulee kasvamaan vuoteen 2030 mennessä, koska muiden päästölähteiden eli tieliikenteen, työkoneiden, teollisuuden ja energiantuotannon päästöt vähenevät lainsäädännön keinoin. Puun pienpolttoa eivät tällä hetkellä koske mitkään määräykset.

Ilmansaasteiden aiheuttamien haittojen vähentäminen tapahtuu eri keinoja käyttämällä. Niitä tullaan sisällyttämään valmistelussa olevaan ilmansuojeluohjelmaan. Keskeisinä keinoina nähdään tietoisuuden lisääminen hyvistä menetelmistä sekä teknologian kehittäminen. Yhteistyö laitevalmistajien kanssa on jo aloitettu. Kuluttaja voi vaikuttaa päästöihinsä käyttämällä puhtaita ja kuivia puita hyvin toimivassa pesässä.

Ilmansuojeluohjelma vastaa EU:n päästökattodirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ilmansaasteista aiheutuvia terveyshaittoja EU:n alueella 48 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenmaiden tulee vähentää ilmaan joutuvia pienhiukkasten, rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja ammoniakin päästöjä. Suomen päästövähennysvelvoitteet ovat pienemmät kuin useimpien muiden maiden, koska Suomi on jo tehnyt paljon päästöjen vähentämiseksi, ja koska Suomi on harvaan asuttu maa ja siten haitoille altistuvia ihmisiä on vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. Ilmansaastepitoisuuksille ei kuitenkaan ole turvallista alarajaa.

Lisätietoja marraskuussa lausuntokierrokselle lähtevästä ilmansuojeluohjelmasta:
Neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 077, etunimi.sukunimi@ym.fi