Infografiikkaa Suomen ilmastopolitiikasta nyt kolmella kielellä

Uutinen 22.6.2015 klo 14.30
Irtikytkentä

Mihin ilmastotavoitteisiin Suomi on sitoutunut? Mistä Suomen kasvihuonekaasupäästöt syntyvät? Miten ilmastonmuutosta hillitään ja miten siihen sopeudutaan eri toimialoilla?

Suomen ilmastopolitiikkaan voi nyt tutustua kuvien avulla. Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat tuottaneet Suomen ilmastopolitiikasta infografiikkaa, joka on vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä. Kuvat (45 kpl) käsittelevät ilmastopolitiikan lähtökohtia, ilmastonmuutoksen hillintää toimialoittain sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja niihin sopeutumista.

Infografiikat löytyvät yksittäisinä kuvina sekä jpg- että png-muodoissa osoitteesta www.ilmasto-opas.fi/ilmastopolitiikka-kuvina

Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.