Japani ja Suomi tiivistävät ympäristötutkimuksen yhteistyötä

Uutinen 10.7.2017 klo 8.28
SYKE ja NIEs. Yhteistyöasiakirjan allekirjoitus

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Japanin ympäristötutkimuksen instituutti (National Institute for Environmental Studies, NIES) ovat allekirjoittaneet yhteistyöasiakirjan, jolla edistetään laitosten yhteisten hankkeiden syntymistä. Laitokset haluavat parantaa maiden välistä tiedonvaihtoa, vahvistaa tutkimusverkostoja ja tukea pitkäjänteisesti yhteistutkimusta. Aloitteen sopimuksesta teki Japani.

”Yhteisiä ajankohtaisia kiinnostuksen aiheita ovat muun muassa arktiset alueet, ympäristön ja terveyden väliset kytkennät, kiertotalous sekä ilmastonmuutos ja musta hiili. Niihin liittyvät yhteiset tutkimushankkeet ja osaamisen jakaminen ovat kaikin puolin tervetulleita”, sanoo SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi.

”Molemmat tutkimuslaitokset ovat laaja-alaisia ja monitieteisiä, mikä luo erinomaiset edellytykset tuottaa hyödyllistä tietoa niin paikallisen, kansallisen kuin globaalin ympäristöä koskevan päätöksenteon pohjaksi.”

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vieraili tämän vuoden maaliskuussa Japanissa ja sopi maan ympäristöministeri Koichi Yamamoton kanssa tutkimusyhteistyön tiivistämisestä.

”Olen tyytyväinen, että japanilaisten kanssa käydyt keskustelut johtivat konkreettiseen sopimukseen SYKEn ja NIESin välillä. Suomessa ja Japanissa ympäristötutkimuksen taso on korkea. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö on tärkeää, sillä yhdessä pystymme entistä paremmin antamaan vastauksia maailman ympäristöhaasteisiin", ministeri Tiilikainen sanoo.

Yhteistyöasiakirja allekirjoitettiin Helsingissä 9.7.2017. Paikalla olivat molempien maiden ympäristöministeriöiden ja tutkimuslaitosten edustajat.

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain neuvos Tita Korvenoja, ympäristöministeriö, p. 0295 250 138, etunimi.sukunimi@ym.fi

Viestintäjohtaja Kirsi Norros, SYKE, p. 040 7401693, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • EN