KIRA-digi-kokeiluhankehaku keräsi yli 7 miljoonan euron edestä hakemuksia

Uutinen 8.5.2017 klo 13.22
KIRA-digi -hankkeen logo

KIRA-digi-hankkeen kokeiluhankerahoitusta tavoittelee 58 hakijaa kolmannella kierroksella. Hankkeiden suunniteltu kokonaisrahoitus on noin 7,1 miljoonaa euroa, josta alan oma rahoitus on noin 4,7 miljoonaa euroa. Haettu KIRA-digi-rahoitus on noin 2,4 miljoonaa euroa.

kärkihankelogo

Tälle kierrokselle osallistuvat hakemukset pyrkivät erityisesti vauhdittamaan alan toimintatapojen muutosta. Hakemuksista noin kaksi kolmasosaa oli kokonaisbudjetiltaan alle 100 000 euroa.

Suurin osa päähakijoista on yrityksiä, joista pieniä yrityksiä on 27, keskisuuria 10 ja suuria 15. Lisäksi rahoitusta on hakenut kolme kaupunkia, kaksi säätiöpohjaista yliopistoa ja yksi maakuntamuseo. Hakemuksissa on lisäksi mukana noin 40 yhteistyöorganisaatiota.

Vuosina 2016-2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä enintään noin 4 miljoonalla eurolla. Tämän hakukierroksen päätökset julkaistaan 29.5. Seuraava hakukierros järjestetään 31.7.-31.8.

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiosta edistävä KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä kehittää lainsäädäntöä alan digitalisaatiota tukevaksi. KIRA-digissä kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset, viranomaiset ja muut yhteisöt kehittävät yhdessä toimialan digitalisaatiota visionaan avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Lisätietoja:

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi

Projektipäällikkö Virve Hokkanen, p. 0295 250 087, etunimi.sukunimi@ym.fi

*KIRA-digi-hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta.

Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö. Hankkeessa ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.