KIRA-digin viides kokeiluhankehaku keräsi 48 hakemusta

Uutinen 1.12.2017 klo 15.19

Rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävän KIRA-digi -hankkeen eilen 30.11.2017 päättynyt viides kokeiluhaku keräsi yhteensä 48 hakemusta. Hankkeiden suunniteltu kokonaisrahoitus on noin 5 miljoonaa euroa, josta alan oma osuus on noin 3,3 miljoonaa euroa.

Rahoitusta tavoittelee 45 eri hakijaorganisaatiota, joista 38 on yrityksiä ja 9 kaupunkeja, yhdistyksiä tai yliopistoja. Yli puolet hakijoista on pieniä yrityksiä, ja tällä kierroksella hakemusten joukossa oli runsaasti mm. asumiseen, rakennusten ylläpitoon ja uusiin palveluihin liittyviä hankkeita. Varsinaisten hakijoiden lisäksi hakemuksissa on mukana noin 200 yhteistyöorganisaatiota.

KIRA-digi rahoittaa kokeiluja vuosina 2016-2018 yhteensä enintään noin 4 miljoonalla eurolla. Aiemmilla neljällä hakukierroksella kokeiluja on rahoitettu yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla, ja tällä hakukierroksella jaettavissa on lähes miljoona euroa. Tuettavien hankkeiden valinnat ja hankekohtaiset tukipäätökset on tarkoitus tehdä tammikuun 2018 aikana.

KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta, ja sen tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä kehittää lainsäädäntöä alan digitalisaatiota tukevaksi. KIRA-digissä kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset, viranomaiset ja muut yhteisöt kehittävät yhdessä toimialan digitalisaatiota tavoitteenaan avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, Rakennustietosäätiö RTS, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi
Projektipäällikkö Virve Hokkanen, Ympäristöministeriö, p. 0295 250 087, etunimi.sukunimi@ym.fi

KIRA-digi-hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta.

Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö. Hankkeessa ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.