Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

Uutinen 17.4.2019 klo 8.35

Ympäristöministeriön käynnistämä Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä kaavatiedoista koneluettavaa. Kaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa helpottaa kuntien, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien toimintaa.

Ehdotuksista on avattu verkkokysely, jossa niihin voi tutustua ja ottaa kantaa. Kysely on avoinna 16.4.-5.5.2019.

Kyselyssä pyydetään kantoja seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Kaavan lähtötiedot
  • Kaavan pohjakartta
  • Ajantasakaavan esitystapa
  • Kaavaselostus
  • Kaavatiedon julkaisu
  • Muut kaavoitukseen liittyvät prosessit

Kaavatiedon tallentaminen ja jakaminen on tärkeä osa ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanketta ja valmisteilla olevan Paikkatietoalustan kokonaisuutta.

Kuntapilotti-hanke kehittää tietomallipohjaista kaavoitusta yhdessä pilottikuntien kanssa. Hanke on osa alueidenkäytön suunnittelun digitalisointia ja tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Kyselyn tuloksista julkaistaan yhteenveto Kuntapilotti-hankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Satu Taskinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Projektipäällikkö Anssi Savisalo, Sitowise Oy, etunimi.sukunimi@sitowise.com